nguyen-quang-huy

Mr. Nguyễn Quang Huy

Kinh nghiệm

  • Hội viên ACCA
  • Trưởng nhóm kiểm toán EY Việt Nam
  • Hoàn thành chương trình CAT (2011 – 2012)
Bình luận

Other Members