Nguyễn Đức Thái

Mr. Nguyễn Đức Thái

Kinh nghiệm:

  • Trợ lý kiểm toán EY Việt Nam
  • Chuyên gia quản trị rủi ro EY Việt Nam

Thành tích nổi bật:

  • Giải nhất cấp quốc gia cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán – Tài chính” do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Tạp chí Thế Giới Mới và CTCP tập đoàn Nguồn Lực Việt phối hợp tổ chức tháng 05/2012.
  • Top 10 cuộc thi “Khởi nghiệp trẻ VYE 2012” do Hiệp hội khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) cùng giáo sư Tom Kosnik (Đại học Stanford) phối hợp tổ chức.
  • Học bổng “Pathway to success” tháng 03/2012 dành cho 10 sinh viên xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân tài trợ bởi Viện kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam và Hội kế toán công chứng Anh tại Việt Nam (ACCA).
  • Học bổng FIA tháng 06/2012 dành cho sinh viên xuất sắc tài trợ bởi ACCA Vietnam.
  • Học bổng khóa học ACCA tháng 06/2012 dành cho sinh viên đạt giải nhất cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán – Tài chính”.
  • Top 10 gương mặt đoàn viên sinh viên tiêu biểu đã có nhiều thành tích và được đoàn trường lựa chọn tuyên dương năm 2012.

Other Members