[Mới Nhất] Những Thay Đổi Trong Chương Trình Đào Tạo Taxation (TX/F6) ACCA

F6 hay Taxation là môn học đề cập tới Thuế Việt Nam, nằm trong 6 môn cấp độ Kỹ năng ứng trong ACCA. Do vậy, khi có những thay đổi về luật, chương trình đào tạo cũng sẽ có sự cập nhật để học viên có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Hãy cùng SAPP Academy khám phá 05 thay đổi mới nhất trong chương trình Taxation F6 ACCA nhé!

1. Taxation ACCA là gì?

ACCA TX/F6 –  Bộ môn thuế của ACCA cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thuế Việt Nam, cụ thể bao gồm các loại thuế: Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), Thuế thu nhập cá nhân (PIT), Thuế nhà thầu (FCT) và các kiến thức về quản lý thuế của Việt Nam (Tax Administration).

 

2. Những thay đổi mới nhất trong chương trình đào tạo Taxation ACCA

2.1. Invoice (Hóa đơn)

Supply with E-invoice: Clause 3, Article 13, Decree 123/2020.

“3. Regulations on application of e-invoices, ex-warehousing-cum-intra-shipping notes, and delivery notes sent to agents for sale in some specific cases”

 

Tạm dịch: Bổ sung các hướng dẫn về hóa đơn điện tử và các chứng từ điện tử: Khoản 3, Điều 13, Nghị Định 123/2020.

“3. Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý”

 

2.2. VAT (Thuế GTGT)

Supply with Decree 126/2020 and Circular 80/2021

Tax exempt 8% due to Covid, till December 2022

 

Tạm dịch: Bổ sung  Nghị định 126/2020 và Thông tư 80/2021

Giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% do Covid, tính đến tháng 12/2022

 

2.3. PIT (Thuế TNCN)

Supply with Circular 40/2021 and Circular 100/2021

PIT finalization as Article 44, law on tax administration 2019:

b) No later than the last day of the 4th month from the end of the calendar year, for personal income tax finalization records of individuals who directly finalize tax;

 

Tạm dịch:

Bổ sung Thông tư 40/2021 và Thông tư 100/2021

Quyết toán thuế TNCN theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019:

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

 

2.4. Administration (Quản lý thuế)

Supply with Consolidation 78/2021 and Decree 125/NĐ-CP relating to penalties.

Tạm dịch:

Bổ sung văn bản hợp nhất 78/2021 liên quan tới một số thay đổi về cách thức kê khai các loại thuế và Nghị định 125/NĐ-CP liên quan đến xử phạt.

 

2.5. Transfer pricing (Chuyển giá)

Supply with Decree 132/2020

Decree 132/2020/ND-CP takes effect from December 24, 2020 and applies from the 2020 CIT period, with some outstanding new contents as follows:

(Tạm dịch: Bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020 với một số nội dung mới nổi bật như sau:)

2.5.1. Amending and supplementing regulations on related parties (Sửa đổi, bổ sung quy định về bên liên quan)

- Amending and supplementing the provisions at Point g, Clause 2, Article 5 (Parties with related-party transactions):

 

 

Gốc

Tạm dịch

Before (Trước)

Previously, at point g, clause 2, Article 5 of Decree 20/2017/ND-CP: 

"g) Two enterprises are operated or controlled in terms of personnel, finance and business operations by individuals belonging to one of the relationships of wife, husband, biological father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, younger brother, brother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, sister-in-law, grandfather paternal grandmother, paternal grandmother, grandson, maternal grandfather, grandmother, grandchild, aunt, uncle, aunt, uncle, aunt and nephew”

Trước đây, tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP: "g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;"

After (Sau sửa đổi)

New point, point g, Clause 2, Article 5 of Decree 132/2020/ND-CP:

"g) Two enterprises are operated or controlled in terms of personnel, finance and business activities by individuals in one of the husband and wife relationships; natural parents, adoptive parents, stepfathers, stepmother, parents-in-law, parents-in-law; natural child, adopted child, stepchild of a spouse, daughter-in-law, son-in-law; brother, sister, brother of the same parents, brother, half sister, brother , half-sister, half-brother, brother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, sister-in-law of a person of the same parents or of a half-brother or a half-mother; paternal grandparents, maternal grandparents; grandsons, grandsons; aunt, uncle, uncle, aunt and nephew"

Điểm mới, điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP:

 

"g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;"


 

 

- Add Point l, Clause 2, Article 5 (Parties with associated relationship):

"l) Enterprises have transactions of transferring, receiving at least 25% contributed capital of the enterprise in the tax period; borrowing or lending at least 10% of contributed capital of the owner; at the time of transaction arising in the tax period with an individual operating or controlling the enterprise or with an individual in one of the relationships specified at Point g of this Clause."

 

Tạm dịch:

Bổ sung Điểm l Khoản 2 Điều 5 (Các bên có quan hệ liên kết):

"l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này."

2.5.2. Additional regulations on responsibilities and powers of tax authorities in the management of associated transaction prices (Bổ sung quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thuế trong việc quản lý giá giao dịch liên kết)

Supplement regulations on management and use of inter-country profit reports. Specifically, at Point c, Clause 1, Article 20 of Decree 132/2020 stipulates:

"c) Manage and use the taxpayer's inter-country profit report for risk management and information exchange in accordance with Vietnam's regulations and commitments in the International Agreement on Taxation used for tax purposes".

 

Tạm dịch:

Bổ sung quy định về quản lý và sử dụng báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Cụ thể, tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Nghị định 132/2020 quy định:

“c) Quản lý và sử dụng báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế để quản lý rủi ro và trao đổi thông tin theo quy định của Việt Nam và cam kết tại Hiệp định quốc tế về thuế sử dụng cho mục đích tính thuế”.

 

Tìm hiểu thêm về khóa học Taxation ACCA của SAPP Academy tại đây.

 

Xem thêm:

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY