SAPP Chính Thức Trở Thành Đối Tác Phân Phối Sản Phẩm PwC’s Online Academy

SAPP Academy đã trở thành đối tác chính thức phân phối sản phẩm PwC’s Online Academy.

1. SAPP Academy là đối tác chính thức phân phối sản phẩm PwC's Online Academy

Ngày 13/04/2023 vừa qua, buổi lễ ký kết giữa SAPP Academy & PwC Vietnam đã diễn ra tốt đẹp trước sự chứng kiến của cán bộ chủ chốt hai bên. Lễ ký kết có sự tham gia của Mr. Nguyen Duc Thai, ACCA – Training Director, SAPP Academy. Đại diện cho PwC là Ms. Tran Thu Huong - Senior Manager, PwC's Academy.