TYP EY HN

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Email xác nhận đăng ký sự kiện thành công đã được gửi về Hòm thư của bạn. Hãy chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ sự kiện bằng cách hoàn thiện vài bước nhỏ sau:

Kiểm tra toàn bộ Hòm thư
Bao gồm cả Spam và Quảng cáo để chắc chắn rằng bạn đã nhận được email xác nhận đăng ký thành công từ SAPP.

Sự kiện được tổ chức Online trên ứng dụng Zoom, bạn vui lòng kiểm tra email nhận thông tin về link tham gia sự kiện nhé!

Tham gia group cập nhật và hỗ trợ thông tin
Cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện tại đây