2023_CFA_ TYP_Career

Cảm ơn bạn đã đăng ký webinar

Ngành Chứng khoán:
Săn cơ hội - Rẽ lối tương lai

Email xác nhận đăng ký sự kiện thành công đã được gửi về Hòm thư của bạn.
Hãy chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ sự kiện bằng cách hoàn thiện vài bước nhỏ sau:
19:00, ngày 24/05/2023
2
Tạo lịch nhắc
Tạo nhắc nhở lịch diễn ra  và sắp xếp công việc để đảm bảo không bỏ lỡ sự kiện.
Tham dự sự kiện đúng giờ
Vì nền tảng giới hạn số lượng người tham dự, bạn vui lòng đăng nhập sự kiện tối thiểu 5 phút trước khi sự kiện bắt đầu để đảm bảo quyền lợi tham dự sự kiện.
3
1
Kiểm tra toàn bộ Hòm thư
Bao gồm cả Spam và Quảng cáo để chắc chắn rằng bạn đã nhận được email xác nhận đăng ký thành công từ SAPP.
Live on Zoom

Có thể bạn quan tâm