0922_CFA_ TYP_Hội Thảo Right Click On CFA_ SAPPxIBC

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Hội thảo
Right-Click On CFA

Email xác nhận đăng ký sự kiện thành công đã được gửi về Hòm thư của bạn.
Hãy chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ sự kiện bằng cách hoàn thiện vài bước nhỏ sau:

7:15  |  11/09/2022

2

Tạo lịch nhắc
Tạo nhắc nhở lịch diễn ra  và sắp xếp công việc để đảm bảo không bỏ lỡ sự kiện.

Đến sự kiện đúng giờ
Vì sự kiện giới hạn số người tham dự nên hãy đến trước ít nhất 15p để đảm bảo quyền lợi và nhận quà từ SAPP và IBC.

3

1

Kiểm tra toàn bộ Hòm thư
Bao gồm cả Spam và Quảng cáo để chắc chắn rằng bạn đã nhận được email xác nhận đăng ký thành công từ SAPP.

Lưu ý: Vì hội thảo giới hạn số lượng người tham dự, BTC sẽ ưu tiên những bạn phù hợp và đăng ký sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm