TYP Event Cert

ANH/CHị đã đăng ký thành công

Link tham gia sự kiện được gửi vào mail bạn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư spam/promotion nếu bạn không thấy email! 
Hoàn thành đăng ký trên Zoom ngay để nhận thông báo nhắc nhở trước khi sự kiện bắt đầu, tránh bỏ lỡ sự kiện
Vì nền tảng giới hạn số lượng người tham dự, bạn vui lòng đăng nhập sự kiện tối thiểu 5 phút trước khi sự kiện bắt đầu để đảm bảo quyền lợi tham dự sự kiện.

Anh/CHị cần tư vấn CHương trình Lập Báo cáo tài chính chuẩn IFRS?