0522_CertIFR_Xác nhận tải thành công Từ điển IFRS

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG 

BỘ TỪ ĐIỂN 300
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH TRONG IFRS

Tài liệu được gửi tới Email bạn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư spam/promotion nếu bạn không thấy email!

Mật khẩu mở Ebook được gửi bằng tin nhắn đến SĐT bạn đã đăng ký nhận tài liệu.

Hướng dẫn nhận tài liệu

3 BƯỚC NHẬN TÀI LIỆU 

1

2

3

Truy cập Email để kiểm tra tài liệu.
Hãy xem cả Spam/Promotion.

Sử dụng máy tính để tải tài liệu,
sau đó giải nén file. 

Nhập mật khẩu giải nén đã được gửi
tới SĐT bạn đăng ký.

Kiểm tra Email 

Tải tài liệu 

Nhập pass code

BẠN ĐANG CẦN TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC IFRS

Đăng ký ngay để cùng SAPP Academy MIỄN PHÍ 

Nhận Tư Vấn Lộ Trình Học 

Trong 24h làm việc
kết nối giải đáp miễn phí

Tư vấn chuyên sâu về IFRS
và chứng chỉ CertIFR

Thiết kế lộ trình học
cá nhân hóa hiệu quả