Học thử CMA Online: Sales & AR - Doanh thu và Các khoản phải thu

THAM GIA NGAY

Tham gia cộng đồng CMA - SAPP Academy để không bỏ lỡ các sự kiện mới nhất

ZALO GROUP

Những vấn đề nổi trội trong quá trình ghi nhận doanh thu và quá trình quản lý các khoản dự phòng phải thu

Nhân sự ngành Kế - Kiểm - Tài Chính đang gặp những vấn đề gì trong quá trình quản lý và dự phòng các khoản phải thu?
Khó khăn trong việc xác định các điều kiện ghi nhận doanh thu và phải thu tương ứng với từng loại hợp đồng
Chưa nắm vững cách thức hoạt động của bao thanh toán và không biết cách phân loại Quyền thanh toán truy đòi, Quyền thanh toán miễn truy đòi
Gặp khó khăn trong việc phân loại và xử lý khoản nợ xấu và không biết cách triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Không tự tin trong việc hiểu và áp dụng phương pháp trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi trong báo cáo tài chính.

01.

Trải nghiệm học thử CMA Online

Trải nghiệm học thử chủ đề" Doanh thu và các các khoản phải thu" thuộc nội dung môn học "External Financial Reporting Decision", nằm trong khóa học Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ CMA

02.

Mô hình 5 bước ghi nhận doanh thu theo IFRS

Tìm hiểu từng bước trong quá trình ghi nhận doanh thu theo IFRS, từ việc xác định hợp đồng với khách hàng, đo lường giá trị hợp đồng, xác định giá trị phải nhận, đánh giá khả năng thu tiền, đến việc ghi nhận doanh thu tại thời điểm thích hợp

03.

Các khoản phải thu và dự phòng phải thu

Khám phá các khái niệm cơ bản về khoản phải thu và dự phòng phải thu, từ việc xác định, phân loại cho đến cách ghi nhận trong báo cáo tài chính. Đồng thời tìm hiểu về cách triển khai các chiến lược trích lập dự phòng phải thu một cách chính xác và đáng tin cậy.

04.

Khám phá các phương pháp tối ưu hóa quy trình xử lý khoản phải thu

Tìm hiểu về các phương pháp trích lập dự phòng khó đòi, tối ưu hóa chính sách báo cáo thuế, và các cách tiếp cận tối ưu trong quy trình hạch toán khoản phải thu.

Vì sao nên tham gia buổi học thử

19:30

Mở room
Created with Sketch.

19:30 - 19:40

Giới thiệu diễn giả và sự kiện

19:40 - 20:20

Mô hình 5 bước ghi nhận doanh thu theo IFRS

20:20 - 20:40

Các khoản phải thu và dự phòng phải thu

20:40 - 21:20

• Case Study
• Khám phá các thủ thuật hợp thức hóa dự phòng khoản phải thu của Kế Toán lâu năm

Timeline Sự Kiện

Diễn Giả
Đồng Hành

Giám đốc điều hành tại Công ty CP Giáo dục SAPP;

Sở hữu chứng chỉ Sư phạm ngành Giáo dục Đại học tại Đại Học Harvard;

Chuyên gia tư vấn quản trị rủi ro tại EY Việt Nam;

 Kiểm toán viên EY Việt Nam;
Hội viên ACCA.

Đăng ký tham gia học thử