Nguyễn Đức Thái

Mr. Nguyễn Đức Thái, ACCA, Consultant Manager at EY VN, Training Director at SAPP Education SJC

  • Hội viên ACCA;
  • Giám đốc đào tạo tại SAPP JSC;
  • Chuyên gia tư vấn quản trị rủi ro EY;
  • Kiểm toán viên EY Vietnam;
  • Giải nhất cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán – Tài chính 2012”;
  • Top 10 học bổng “Pathway to success” 2012 Đại học Kinh tế Quốc;
  • Học bổng FIA (ACCA) 2012 cho sinh viên xuất sắc tài trợ bởi ACCA Vietnam.