Webinar: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (CONSO SOFP)

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
(CONSO SOFP)

ĐĂNG KÝ NGAY

Webinar: Học thử IFRS cùng ACCA MEMBER

100 SLOTS

Hoàn toàn miễn phí

14:30 - 17:30
Ngày 19/12/2021

Báo cáo tài chính (BCTC) là bức tranh phản ánh “sức khỏe” của doanh nghiệp (DN), do vậy các sai sót trong quá trình lập và trình bày BCTC sẽ dẫn đến hiểu sai về tình hình tài chính và kinh doanh của DN. 

Lớp học nhằm trang bị, cập nhật cho học viên các kiến thức và kỹ năng về  phương pháp và qui định hiện hành về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình Tài chính hợp nhất cho các công ty có nhiều công ty thành viên.

Đồng thời khóa học cũng sẽ mang đến học viên những tình huống chia sẻ thực tế tại doanh nghiệp, qua đó giúp người học có thể hiểu thấu đáo và triển khai công việc hiệu quả.


Giới Thiệu Về
Lớp Học Thử IFRS Cùng ACCA Member

ĐĂNG KÝ NGAY

Nội dung buổi học

Tạo báo cáo tình hình tài chính cho 1 nhóm đơn giản (1 hoặc nhiều công ty con)

Tác động của các giao dịch nội bộ và các giao dịch khác vào hợp nhất

Giải đáp thắc mắc trực tiếp những thắc mắc trong quá trình áp dụng thực tế

Cập nhật những quy định chung về BCTC hợp nhất

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin giảng viên

Mr. Phạm Cao Kỳ, ACCA, VACPA

ĐĂNG KÝ NGAY

Các Bước Đăng Ký Tham Dự

Điền đầy đủ thông tin và xác nhận đăng ký. 

1

Truy cập Email để nhận link tham dự lớp học và hoàn thành ghi danh vào lớp.

2

Tham gia lớp học theo link đã được gửi.

3

ĐĂNG KÝ NGAY