WEBINAR | "Bóc tách" khối Nguồn vốn trong Ngân hàng

Mr. Lê Anh Triết, CFA

Head of Portfolio Management, ACB

Speaker

Hiểu công việc thực tế, dễ dàng gia nhập ngành Tài chính!

Mr. Nguyễn Thành Đạt

Senior Fixed Income Trader, MBBank

Speaker

Agenda

Thời gian: 19:30 | Thứ Năm | 28/09/2023
Hình thức: ZOOM Online

ĐĂNG KÝ NGAY

Phần 2: Tiềm năng và thực tế nghề
2.1. Công việc cụ thể của các vị trí trong khối Nguồn vốn
2.2. Mức thu nhập trung bình
2.3. Career Path
2.4. Những khó khăn, thách thức của người làm trong khối
Phần 1: Tổng quan khối Nguồn vốn
1.1. Khối nguồn vốn cơ bản là làm gì?
1.2. Khối nguồn vốn ở ngân hàng khác gì so với các ngành khác trong tài chính?
1.3. Tại sao Khối nguồn vốn lại quan trọng trong ngân hàng?
Phần 3: Hành trang vào nghề
3.1. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, bằng cấp...
3.2. Làm sao để nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng?
3.3. Bộ kỹ năng "sinh tồn" trong ngành tài chính

Đăng ký tham gia ngay!

SAPP Academy - Học viện đào tạo CFA Việt Nam

Address: 54 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, HN - 2A Lương Hữu Khánh, Q1, HCM

Hotline: 0968931099

Email: thaontp@sapp.edu.vn

Website: https://sapp.edu.vn/khoa-hoc-cfa/