Bóc tách CFA level 2

ĐĂNG KÝ NGAY

20:00 | ngày 23/09/2023 (Thứ Bảy)

Live on ZOOM

"Bóc tách" CFA Level 2

Chia sẻ từ Top 10% Thế giới CFA Level II

Mr. Bùi Doãn Trung, CFA

Senior Balance sheet risk management, VPBank

Speaker

Top 10% CFA Level 1 & Level 2

Mr. Nguyễn Lê Sơn

CFA Study Experience, SAPP Academy

Host

Top 10% CFA Level 2

Agenda

Thời gian: 19:30 | 23/09/2023 (thứ Bảy)
Hình thức: Zoom Online

ĐĂNG KÝ NGAY

1. Giới thiệu chương trình, warm-up
2. CFA level 2 có gì?
- Tổng quan các môn học
- Cập nhật thay đổi 2023

3. CFA level 2 khác gì CFA level 1?
- Về trọng yếu các môn
- Về tính chất áp dụng đối với người học
- Lợi ích đối với người học

4. How-to-pass CFA level 2
- Phương pháp học
- Lập kế hoạch học và thi hiệu quả

Chinh phục CFA level 2 tại đây!

SAPP Academy - Học viện đào tạo CFA Việt Nam

Address: 54 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, HN - 2A Lương Hữu Khánh, Q1, HCM

Hotline: 0968931099

Email: thaontp@sapp.edu.vn

Website: https://sapp.edu.vn/khoa-hoc-cfa/