Chuẩn bị kỳ thi CFA tháng 5/2023

THÔNG TIN
SỰ KIỆN

DÀNH CHO AI

CÁC LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC KHI THAM GIA

TIMELINE
CỦA SỰ KIỆN

GIỚI THIỆU VỀ
NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

FORM 
ĐĂNG KÝ

DÀNH CHO AI

02

Các bạn học viên chưa hình dung được hình thức tổ chức và đặc điểm bài thi CFA 

03

Các thí sinh sắp tham gia kỳ thi CFA level I tháng 05/2023

04

Các bạn học viên chưa tìm được phương pháp học tập hiệu quả để "chiến thắng" kỳ thi sắp tới

01

Webinar chỉ dành riêng cho
Học viên tại SAPP

CÁC LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC KHI THAM GIA

Hướng dẫn phương pháp ôn tập và cách tự tạo kế hoạch ôn tập hiệu quả

Hiểu về các hoạt động hỗ trợ của SAPP Academy trong quá trình ôn tập kỳ thi CFA level I 05/2023

Các tips ôn tập và làm bài thi hiệu quả

Hiểu về đặc điểm bài thi, cách chấm bài, diễn biến pass rate và dự báo MPS năm 2023

TIMELINE SỰ KIỆN

GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

FORM ĐĂNG KÝ