Đặt tiêu đề trang

Bạn đã đăng ký thành công

tư vấn miễn phí khoá học CERTIFR 

Quy trình tư vấn CertIFR

Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn khoá học CertIFR - Lập báo cáo tài chính chuẩn quốc tế IFRS. SAPP Academy sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong vòng 24h làm việc (trừ thứ 7 & chủ nhật).
Nội dung chi tiết về khoá học sẽ được gửi về Email của bạn trong thời gian sớm nhất. Vui lòng check Spam/Promotion trong trường hợp bạn chưa nhận được.

Tìm hiểu CertIFR là gì?

Liên hệ xác định nhu cầu học viên
Bộ phận tư vấn liên hệ xác định nhu cầu, mục tiêu của học viên, chia sẻ về chứng chỉ CertIFR.
Học tập cùng
SAPP Academy
Học viên được SAPP cam kết đầu ra bằng văn bản và hỗ trợ trong suốt quá trình học.
Đề xuất lộ trình cá nhân hoá
Căn cứ trên bài test đầu vào, thiết kế lộ trình học cá nhân hoá, tối ưu hiệu quả thi.
Tham gia
đánh giá đầu vào
SAPP hỗ trợ miễn phí bài Test năng lực đầu vào để xác định năng lực hiện tại của học viên.

3 LÝ DO BẠN NÊN HỌC CERTIFR TẠI
SAPP ACADEMY

Chương trình đào tạo chuẩn đề cương lấy chứng chỉ CertIFR của ACCA.

100+ học liệu được xây dựng dựa trên các khung thiết kế giáo dục quốc tế như: UDL, Backward Design, ADDIE,...Ngoài ra, khóa học còn bổ sung thêm một số nội dung phù hợp với tình hình Việt Nam, tăng tính ứng dụng thực tiễn như so sánh sự khác biệt VAS và IFRS,...

Giảng viên chuyên gia là ACCA Member, VACPA

Anh Phạm Cao Kỳ, ACCA, VACPA có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc với IFRS sẽ giúp học viên rõ lý thuyết và cách vận dụng.

Đơn vị được ACCA và VACPA chỉ định đào tạo chứng chỉ CertIFR

Từ 3/2019, SAPP Academy - Đối tác đào tạo cấp độ Vàng của ACCA - vinh dự là đơn vị được Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chỉ định đào tạo chứng chỉ lập báo cáo tài chính quốc tế - chứng chỉ CertIFR.

01

02

03