#1 Giới Thiệu Về Khóa Học ACCA FR online Tại SAPP Academy

ACCA FR là một trong những môn học quan trọng nhất trong khóa học ACCA. Hãy cùng tìm hiểu về khóa học ACCA FR Online đáng tin cậy tại SAPP Academy nhé

Với nhu cầu tìm kiếm những chứng chỉ kế toán quốc tế uy tín, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) đã trở thành một lựa chọn phổ biến của rất nhiều chuyên gia kế toán trên toàn thế giới. ACCA FR (Financial Reporting) là một trong những môn học quan trọng nhất trong khóa học ACCA, giúp học viên có được kiến ​​thức chuyên sâu về báo cáo tài chính. Và với sự phát triển của công nghệ, việc học online đã trở thành một xu hướng phổ biến, giúp cho học viên dễ dàng tiếp cận với những khóa học ACCA chất lượng. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về khóa học ACCA FR Online đáng tin cậy tại SAPP Academy.

1. Tổng quan khóa học ACCA FR online

khóa học ACCA FR online

Khóa học ACCA FR (Financial Reporting) là một trong những khóa học chuyên sâu nhất của ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Nó là một trong số 4 môn bắt buộc phải học để đạt được bằng cấp ACCA.

Khóa học này cung cấp kiến thức về kế toán tài chính và báo cáo tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp. Nó bao gồm cả các tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) và các quy định kế toán địa phương.

Nội dung khóa học bao gồm các chủ đề như:

 • Khái niệm về báo cáo tài chính

 • Tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS)

 • Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính tạm thời

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Giá trị hóa các khoản đầu tư

 • Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đa quốc gia

 • Thẩm định báo cáo tài chính

Khóa học ACCA FR được thiết kế để giúp các học viên hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn kế toán tài chính quốc tế và các quy định kế toán địa phương vào thực tế công việc. Nó cũng giúp các học viên chuẩn bị cho kỳ thi FR của ACCA.

2. Lợi ích đạt được sau khóa học ACCA FR Online

khóa học ACCA FR online

Khóa học ACCA FR (F7) Online là một khóa học về Kế toán tài chính, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn kế toán tài chính quốc tế (IFRS) trong môi trường kinh doanh.

Một số lợi ích đạt được sau khi hoàn thành khóa học ACCA Financial Reporting e-learning bao gồm:

 • Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn kế toán tài chính quốc tế (IFRS) trong các báo cáo tài chính.

 • Hiểu về vai trò của Kế toán tài chính trong quản lý và đưa ra các quyết định kinh doanh.

 • Nắm được các kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

 • Có khả năng tham gia vào các công việc liên quan đến Kế toán tài chính và đóng góp vào việc phát triển và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Có thể chuẩn bị và đăng ký thi ACCA FR để có được chứng chỉ quốc tế về Kế toán tài chính.

Khóa học ACCA FR Online cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn kế toán tài chính quốc tế trong môi trường kinh doanh, giúp bạn nắm được vai trò của Kế toán tài chính trong quản lý và đưa ra các quyết định kinh doanh, và đóng góp vào việc phát triển và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Hệ thống môn học ACCA FR online

khóa học ACCA FR online

Hệ thống môn học FR - Financial Reporting online bao gồm các chủ đề sau:

 • Kế toán tài sản cố định và khấu hao: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích và hiểu về tài sản cố định của một công ty, bao gồm các loại tài sản như máy móc, thiết bị, tài sản trí tuệ, tài sản đất đai và các khoản đầu tư khác. Chủ đề này bao gồm:

  • Cách tính giá trị hao mòn và các phương pháp khấu hao.

  • Cách xác định giá trị hợp lý của tài sản cố định.

  • Cách tính thuế đối với tài sản cố định.

 • Báo cáo tài chính và quản lý vốn: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích và hiểu về báo cáo tài chính của một công ty, bao gồm các chỉ số tài chính như lợi nhuận ròng, tỷ suất sinh lời và dòng tiền tự do. Chủ đề này bao gồm:

  • Cách xác định lợi nhuận ròng và các phương pháp tính toán.

  • Các chỉ số tài chính quan trọng như ROE, ROI, EPS và P/E Ratio.

  • Các phương pháp quản lý vốn để tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

 • Báo cáo tài chính giữa kỳ: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích và hiểu về báo cáo tài chính giữa kỳ của một công ty, bao gồm các báo cáo về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Chủ đề này bao gồm:

  • Các loại báo cáo tài chính giữa kỳ như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh giữa kỳ và báo cáo lưu chuyển vốn.

  • Cách phân tích các thông tin trong báo cáo tài chính giữa kỳ để đưa ra quyết định quản lý.

 • Báo cáo tài chính cuối kỳ: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích và hiểu về báo cáo tài chính cuối kỳ của một công ty, bao gồm các báo cáo về tài sản, nợ và vốn. Chủ đề này bao gồm:

  • Các loại báo cáo tài chính cuối kỳ như các báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả và báo cáo vốn chủ sở hữu.

  • Cách phân tích các thông tin trong báo cáo tài chính cuối kỳ để đưa ra những quyết định quản lý và đánh giá hiệu quả của công ty.

  • Các phương pháp đánh giá giá trị công ty, bao gồm các chỉ số như giá trị doanh nghiệp/EBITDA, giá trị tài sản ròng và giá trị cổ phiếu.

 • Tiền tệ và quản lý rủi ro tài chính: Chủ đề này tập trung vào việc hiểu về các loại tiền tệ, sự biến động của tỷ giá và cách quản lý rủi ro tài chính. Chủ đề này bao gồm:

  • Các loại tiền tệ và cách tính tỷ giá hối đoái.

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá và cách dự báo.

  • Các phương pháp quản lý rủi ro tiền tệ, bao gồm hedges tự nhiên, hedges tự doanh và các hình thức bảo vệ tiền tệ khác.

 • Quản lý tài chính và quản trị rủi ro: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích và hiểu về các phương pháp quản lý tài chính và quản trị rủi ro trong một doanh nghiệp. Chủ đề này bao gồm:

  • Các phương pháp quản lý tài chính, bao gồm quản lý vốn, quản lý nợ và quản lý lãi suất.

  • Các loại rủi ro tài chính và cách đánh giá chúng.

  • Các phương pháp quản trị rủi ro, bao gồm rủi ro tài chính, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

4. Lộ trình khóa học ACCA FR online

khóa học ACCA FR online

Khóa học ACCA FR (Financial Reporting) là một phần của chương trình đào tạo kế toán chuyên nghiệp được cấp bằng quốc tế của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA). ACCA FR giúp người học hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn tài chính quốc tế (IFRS) trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là lộ trình khóa học ACCA Financial Reporting e-learning:

 • Đăng ký thành viên ACCA: Bạn cần đăng ký trở thành thành viên ACCA trước khi bắt đầu khóa học ACCA FR. Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web của ACCA.

 • Hoàn thành các bài kiểm tra kiến thức nền tảng: Bạn cần phải hoàn thành bài kiểm tra kiến thức nền tảng để chứng tỏ rằng bạn đã có đủ kiến thức cơ bản về kế toán.

 • Đăng ký khóa học ACCA FR: Bạn có thể đăng ký khóa học ACCA FR trực tuyến hoặc tại trung tâm đào tạo ACCA gần bạn. Khóa học này sẽ bao gồm 13 đến 15 buổi học.

 • Học và làm bài tập: Trong suốt khóa học, bạn sẽ được học các tiêu chuẩn tài chính quốc tế (IFRS) và cách áp dụng chúng trong báo cáo tài chính. Bạn cũng sẽ được yêu cầu hoàn thành các bài tập và đề thi để đánh giá khả năng của mình.

 • Thi cuối kỳ: Sau khi hoàn thành khóa học và đạt điểm đủ, bạn sẽ được tham gia thi cuối kỳ để nhận được chứng chỉ ACCA FR. Thi sẽ bao gồm một số câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận.

 • Hoàn thành khóa học ACCA FR: Sau khi hoàn thành khóa học ACCA FR, bạn sẽ có thể hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn bị được cho các kỳ thi khác trong chương trình ACCA.

5. Chi phí khóa học ACCA FR online

khóa học ACCA FR online

Hiện tại, chi phí môn học FR - Financial Reporting online tại Việt Nam có thể khác nhau tùy vào trung tâm đào tạo. Tuy nhiên, thông thường chi phí cho khóa học này dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, chi phí này có thể tăng lên nếu bạn muốn mua các tài liệu học tập hoặc đăng ký thi ACCA FR. Vì vậy, để biết chính xác hơn về chi phí khóa học ACCA FR online, bạn có thể liên hệ với các tổ chức đào tạo hoặc trung tâm ACCA uy tín để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết.

6. Các tài liệu ACCA FR online hiện tại

khóa học ACCA FR online

Dưới đây là một số tài liệu ACCA FR online lectures mà bạn có thể tìm thấy để học tập:

 • ACCA FR Syllabus and Study Guide: Đây là tài liệu chính thức của ACCA, cung cấp một bản tóm tắt về nội dung và chương trình học của môn học. Bạn có thể tìm thấy nó trên trang web chính thức của ACCA.

 • ACCA FR Past Papers: Tìm kiếm và tải xuống các đề thi cũ của môn học để tìm hiểu cách ACCA đánh giá các nội dung cũng như để rèn luyện kỹ năng làm bài thi.

 • ACCA FR Revision Notes: Các tài liệu này giúp bạn tổng hợp và ôn tập lại kiến thức của môn học một cách hiệu quả, giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi. Nhiều trang web cung cấp tài liệu này như OpenTuition, ACCA Global, hay BPP.

 • ACCA FR Video Lectures: Các bài giảng video được giảng dạy bởi giáo viên và chuyên gia kế toán tài chính, giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và phương pháp giải quyết các bài tập. Nhiều trang web như OpenTuition, BPP, Kaplan, FME giảng dạy ACCA FR bằng video.

 • ACCA FR Study Text: Đây là tài liệu chính thức của ACCA, cung cấp cho bạn toàn bộ kiến thức về môn học, đồng thời cung cấp các ví dụ và bài tập giúp bạn thực hành. Bạn có thể mua tài liệu này trực tuyến hoặc tìm kiếm trên các trang chia sẻ tài liệu như ACCAstudy.com.

Ngoài ra, có thể bạn có thể tham gia các group, diễn đàn trao đổi ACCA để học hỏi, chia sẻ kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm với các học viên và chuyên gia khác. 

7. FAQ và các câu hỏi thường gặp khi học ACCA FR online

khóa học ACCA FR online

7.1. Thời gian học môn ACCA FR online bao lâu? 

Thời gian học môn ACCA Financial Reporting e-learning phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Trình độ và kiến thức ban đầu của bạn về kế toán và tài chính.

 • Số giờ học tập bạn có thể dành cho môn học mỗi tuần.

 • Công nghệ và phương pháp học tập mà bạn sử dụng.

 • Độ khó của nội dung môn học.

Với những người có kinh nghiệm và kiến thức ban đầu tốt về kế toán và tài chính, việc học môn ACCA FR online có thể mất từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu học kế toán, thời gian có thể kéo dài hơn.

Tóm lại, thời gian học môn ACCA FR online phụ thuộc vào nhiều yếu tố và sẽ khác nhau đối với từng người. Việc quan trọng là cần phải tập trung và có sự cam kết để hoàn thành môn học một cách hiệu quả.

7.2. Học ACCA FR online có khó không?

khóa học ACCA FR online

Học ACCA FR (Financial Reporting) online có thể khó đối với một số người, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức của bạn trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Tuy nhiên, học online có nhiều lợi ích như linh hoạt về thời gian, không cần phải đến lớp học, và bạn có thể học tại nhà. Để học ACCA FR online, bạn cần trang bị một số kỹ năng như tự học, tổ chức thời gian tốt, đọc hiểu và ứng dụng các khái niệm kế toán và tài chính.

Bạn cũng nên tìm hiểu về các khóa học online và đánh giá các tài liệu học tập trực tuyến. Các khóa học chất lượng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu học tập, các bài tập và các kỳ thi mô phỏng để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi ACCA FR. Bạn cũng có thể tham gia các diễn đàn trực tuyến để đặt các câu hỏi FR online practice questions hoặc các lớp học trực tuyến để kết nối với ACCA FR online coaching.

8. Địa Chỉ đào tạo môn FR Online tốt nhất hiện nay

khóa học ACCA FR online

ACCA FR (Financial Reporting) là một trong những môn học quan trọng nhất trong chương trình ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Theo học môn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức chuẩn bị báo cáo tài chính và phân tích tài chính của một công ty.

SAPP Academy là một trung tâm đào tạo ACCA uy tín và chất lượng, có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn học ACCA. Sau đây là một số lý do nên theo học FR online course tại SAPP Academy:

 • Giảng viên có kinh nghiệm: SAPP Academy có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên sâu về ACCA FR online lectures. Điều này sẽ giúp bạn học tập dễ dàng hơn và hiểu sâu hơn về chủ đề này.

 • Môi trường học tập chuyên nghiệp: SAPP Academy cung cấp cho học viên một môi trường học tập chuyên nghiệp với các phòng học hiện đại và đầy đủ trang thiết bị giảng dạy, giúp học viên tập trung hơn vào việc học.

 • Chương trình đào tạo linh hoạt: SAPP Academy có chương trình đào tạo linh hoạt, giúp bạn có thể lựa chọn thời gian và lịch học phù hợp với mình. Ngoài ra, trung tâm còn cung cấp cho học viên nhiều tài liệu học tập và bài kiểm tra giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

 • Học phí hợp lý: SAPP Academy cung cấp các gói học phí phù hợp với nhu cầu của học viên, giúp bạn tiết kiệm được chi phí trong quá trình học tập.

 • Thời gian linh hoạt: SAPP Academy cung cấp các lớp học vào cả buổi sáng, chiều và tối, giúp học viên có thể lựa chọn thời gian học phù hợp với lịch trình cá nhân và công việc.

 • Được cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành FR online course tại SAPP Academy, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học, giúp bạn có nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc.

 • Hỗ trợ học viên sau khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học ACCA FR tại SAPP Academy, bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn miễn phí trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi ACCA FR. Điều này sẽ giúp bạn tự tin và sẵn sàng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

 • Mạng lưới sinh viên rộng khắp: SAPP Academy có một cộng đồng sinh viên đông đảo và đa dạng, giúp bạn có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn học viên khác.

 • Tăng cơ hội nâng cao vị trí công việc: Đối với những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính, việc sở hữu chứng chỉ ACCA FR sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tốt hơn để nâng cao vị trí công việc và thu nhập.

Với những lý do trên, theo học FR online course tại SAPP Academy là một sự lựa chọn tốt cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Để có thể học ACCA FR một cách hiệu quả và đạt kết quả cao, học viên cần phải tìm kiếm cho mình một trung tâm đào tạo uy tín và chất lượng. Và trung tâm đào tạo SAPP Academy chính là sự lựa chọn tốt nhất cho những ai đang quan tâm tới việc học ACCA FR online. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại và nhiều tiện ích hỗ trợ học tập, SAPP Academy sẽ giúp cho học viên có được sự chuẩn bị tốt nhất để vượt qua kỳ thi ACCA FR với kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY