WELCOME

MESSAGES

100% đội ngũ giảng viên tại SAPP là chuyên gia trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính và sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CFA, CMA…

Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tại SAPP đều được chuẩn hóa về chuyên môn sư phạm. Tất cả giảng viên đã hoàn thành chương trình Higher Education Training (40 giờ) do đội ngũ Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo của SAPP biên soạn. Trước mỗi buổi học, giảng viên cần chủ động xây dựng Delivery Plan để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Đội ngũ giảng viên

Mr. Phạm Cao Kỳ

FCCA, CFA, CPA (VN)

Mr. Hoàng Hoài Nam

FCCA

Mr. Lý Huy Hoàng

ACCA

Mr. Nguyễn Đức Thái

ACCA

Mr. Võ Hưng

VTCA

Ms. Bùi Thị Huyền

ACCA