Giảng Viên

Ms. Lê Thị Ngọc Thu, FCCA, CPA (Aust.)

Head of Corporate Governance, cum Head of Internal Control, Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
  • Head of Corporate Governance, cum Head of Internal Control, Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
  • Accounting Manager, Hanwha Life Insurance Company
  • Supervisor, American International Assurance Company (AIA Co.)

Các khóa học đang giảng dạy tại SAPP:

  • Management Accounting ACCA (MA/F2)
  • Financial Accounting ACCA (FA/F3)
  • Financial Reporting ACCA (FR/F7)

Đánh giá từ học viên:

  • Hoàng Ngọc Xuân An (RMIT HCM): “Cô rất dễ thương và nhiệt tình, dạy dễ hiểu”.
  • Trương Hạo Thăng (RMIT HCM): “Chương trình học bổ ích, giảng viên có chuyên môn cao và có nhiều case study khá hấp dẫn”.