Giảng Viên

Ms. Bùi Thị Huyền, ACCA

Head of Financial Risk Control and Compliance, Financial Service Division
  • MSc. Professional Accountancy, University of London
  • Head of Financial Risk Control and Compliance, Financial Service Division
  • Senior Internal Auditor, Techcombank
  • Internal Auditor, VPBank
  • External Auditor, ACPA Vietnam

Các khóa học đang giảng dạy tại SAPP:

  • Financial Accounting ACCA (FA/F3)
  • Performance Management ACCA (PM/F5)
  • Planning, Budgeting and Forecasting (CMA – Part 1 – Môn 1B)

Đánh giá từ học viên:

  • Phạm Thị Mai Linh (ĐH Kinh tế quốc dân): “Chuyên môn và phong cách giảng dạy của chị Huyền em thấy rất tốt dễ hiểu với những ví dụ thực tế. Đặc biệt chị còn rất nhiệt tình nữa”.
  • Lã Mai Hồng (Kế toán viên): “Chị Huyền giảng bài rất nhiệt tình và nhiều năng lượng. Chị có rất nhiều tips để giải bài hay”.