Giảng Viên

Ms. Nguyễn Cao Thùy Dương, ACCA

Finance Specialist, NGS Telecommunication And Equipment Joint Stock Company
  • ACCA Affiliate
  • Finance Specialist, IMC Co., ltd
  • Finance & Accounting Submanager cum Head of Internal Control, CQ TDT ASIA JSC
  • Chief Accountant, ECOMEDIC JSC
  • Audit Assistant, S&S Auditing and Consulting Co.,ltd

Các khóa học đang giảng dạy tại SAPP:

  • Management Accounting ACCA (MA/F2)
  • Financial Accounting ACCA (FA/F3)
  • Financial Reporting ACCA (FR/F7)

Đánh giá từ học viên:

  • Nguyễn Diệu Linh (ĐH Kinh tế Quốc dân): “Chị giáo trẻ trung khiến không khí lớp học rất vui vẻ. Mình cảm thấy rất dễ hiểu khi chị Dương giải các bài tập Kit”.
  • Vũ Linh Hương (ĐH Kinh tế Quốc dân): “Trước khi dạy bài mới, chị Dương luôn chữa một vài bài tập cũ nên kiến thức luôn được ghi nhớ và áp dụng được luôn”.