Giảng Viên

Mr. Nguyễn Mạnh Quang, ACCA

Audit Manager, KPMG Vietnam
  • Audit Manager, KPMG Vietnam
  • 7 years of audit experience at KPMG Limited, with 7 consecutive years of promotion

Các khóa học đang giảng dạy tại SAPP:

  • Financial Accounting ACCA (FA/F3)
  • Financial Reporting ACCA (FR/F7)
  • Audit and Assurance ACCA (AA/F8)
  • Financial Management ACCA (FM/F9)

Đánh giá từ học viên:

  • Hoàng Bảo Ngọc (ĐH Ngoại thương HCM): “Anh Quang dạy rất tâm huyết và dễ hiểu. Anh thường lấy thêm các ví dụ thực tế để mọi người hiểu hơn về bài giảng”.
  • Phạm Gia Khánh (ĐH Kinh tế – TP.HCM): “Giảng viên có kiến thức sâu rộng, giảng dễ hiểu và chi tiết”.