Giảng Viên

Mr. Trần Nhật Tường, ACCA

FP&A Deputy Director cum M&A Deputy Director

Profile:

  • FP&A Deputy Director cum M&A Deputy Director
  • Member of Finance Strategy Committee under BOD cum Assistant to Deputy GD of Finance, Danh Khoi Holdings Investment Joint Stock Company
  • Senior Manager, EY Vietnam

Các khóa học đang giảng dạy tại SAPP:

  • Financial Accounting ACCA (FA/F3)
  • Taxation – VNM ACCA (TX/F6)
  • Financial Management ACCA (FM/F9)
  • Financial Reporting (CMA – Part 1 – Môn 1A)

Đánh giá từ học viên:

  • Ngô Thị Cẩm Nhung (ĐH Ngoại thương – TP.HCM): “Anh Tường thì khá nhiệt tình, và giải thích cặn kẽ từng ý”
  • Phạm Ngọc Khánh Hiền (ĐH Kinh tế – Luật): “Chuyên môn: thầy có kiến thức tốt, và đưa ra những ví dụ thực tiễn cho lớp dễ hiểu. Phong cách giảng dạy: thầy rất quan tâm học viên, đi học ở SAPP lần đầu mình thấy 1 thầy nhớ tên của các bạn trong lớp. Ngoài ra thầy cũng hay hỏi thăm, và tương tác với mình và lớp”.