Giảng Viên

Mr. Trần Văn Thịnh, ACCA, CPA Vietnam, VTCA

Audit Manager, PwC Vietnam
  • Audit Manager, PwC Vietnam
  • Accounting Consulting Services Manager,  PwC Vietnam
  • Audit and Outsourcing services Manager, HSK Viet Nam Audit Company Limited

Các khóa học đang giảng dạy tại SAPP:

  • Financial Accounting ACCA (FA/F3)
  • Taxation – VNM ACCA (TX/F6)
  • Financial Reporting ACCA (FR/F7)
  • Audit and Assurance ACCA (AA/F8)

Đánh giá từ học viên:

  • Nguyễn Thùy Minh (ĐH Kinh tế Quốc dân): “Anh Thịnh vui tính, lấy các ví dụ thực tế rất sâu sắc để mọi người hiểu hơn về bài giảng”.
  • Đỗ Thu Thủy (ĐH Thương Mại): “Giảng viên có chuyên môn tốt. Background của giảng viên là big4 nên có rất nhiều câu chuyện hay”.