Free Download - Tuyển tập kinh nghiệm 10 phần hành kiểm toán

Tập hợp của 10 phần hành kiểm toán và phím tắt Excel thường gặp đối với các trợ lý kiểm toán tại BIG4, giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn với ngành kiểm toán.

Mục lục

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM

[72H FREE DOWNLOAD]

Tuyển tập: Kinh nghiệm 10 phần hành kiểm toán

 • Chi tiết thủ tục tiến hành 10 phần hành kiểm toán được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của giảng viên của SAPP đến từ BIG4;
 • Hướng dẫn các chức năng Excel thường dùng trong kiểm toán: Mail merge, Vẽ biểu đồ, Pivot table;
 • Giới thiệu 20 phím tắt cơ bản.

Khám phá cuốn sách ngay

CÓ GÌ TRONG CUỐN SÁCH NÀY?

Với mong muốn hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình học tập, SAPP Academy trân trọng giới thiệu cuốn sách Tuyển Tập Kinh Nghiệm 10 Phần Hành Kiểm Toán Cơ Bản. 

Cuốn sách là tập hợp của 10 phần hành kiểm toán thường gặp đối với các trợ lý kiểm toán tại BIG4/NonBIG. Thêm vào đó, cuốn sách cũng cung cấp các kiến thức về chức năng và phím tắt Excel thường được sử dụng trong kiểm toán.

SAPP hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các bạn dễ dàng tiếp cận hơn với ngành kiểm toán nói riêng và khối ngành Kế kiểm nói chung.

Nội dung cuốn sách

 • Chi tiết thủ tục tiến hành 10 phần hành kiểm toán được tuyển chọn dựa trên kinh nghiệm của nhóm giảng viên BIG4 tại SAPP;
  1. Kiểm toán phần hành tiền;
  2. Kiểm toán phần hành chi phí trả trước;
  3. Kiểm toán phần hành hàng tồn kho;
  4. Kiểm toán phần hành tài khoản cố định;
  5. Kiểm toán phần hành chi phí phải trả;
  6. Kiểm toán phần hành lương;
  7. Kiểm toán phần hành chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;
  8. Kiểm toán phần hành chi phí và doanh thu tài chính;
  9. Kiểm toán phần hành chi phí khác và doanh thu khác;
  10. Kiểm toán phần hành các khoản mục trên bảng cân đối.
 • Hướng dẫn các chức năng Excel thường dùng trong Kiểm toán: Mail merge, Vẽ biểu đồ, Pivot table;
 • Giới thiệu 20 phím tắt Excel cơ bản.

Tải xuống ngay!

XEM THỬ ẤN PHẨM

Tuyển tập kinh nghiệm kiểm toán

Tuyển tập kinh nghiệm phần hành kiểm toán

Tuyển tập kinh nghiệm 10 phần hành kiểm toán Tuyển tập kinh nghiệm 10 phần hành kiểm toán
Tuyển tập kinh nghiệm 10 phần hành kiểm toán Tuyển tập kinh nghiệm 10 phần hành kiểm toán

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Các bước để sở hữu cuốn sách này

 • Bước 1: Hoàn thiệu thông tin đăng ký;
 • Bước 2: Nhận link tải tài liệu xuống trong email;
 • Bước 3: Password sử dụng từ điển sẽ được gửi về SĐT mà bạn đăng ký.