#Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thuế Doanh Nghiệp

Báo cáo thuế doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng nhằm giúp các cơ quan quản lý thuế nắm rõ tình trạng của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo thuế của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, đòi hỏi sự chính xác và hiểu biết sâu rộng về các quy định và chính sách thuế hiện hành. Việc thực hiện báo cáo thuế doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tối ưu hóa các khoản chi phí phù hợp. Bài viết này SAPP Academy sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan và hướng dẫn cụ thể về cách thức lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp.

1. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế doanh nghiệp

Báo cáo thuế là tài liệu cung cấp chi tiết về các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Nó bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác. Việc lập báo cáo thuế đúng thời hạn và chính xác là rất quan trọng để tránh phạt về việc nộp chậm hoặc sai lệch thông tin.

Hiện nay, doanh nghiệp phải nộp bốn loại báo cáo thuế chính:

  • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT);
  • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN);
  • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
  • Báo cáo về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Cách lập báo cáo thuế có thể thay đổi tùy theo ngành nghề và đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp, có thể được thực hiện theo tháng hoặc quý. 

Xem thêm: #Tổng Hợp Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Phải Nộp Theo Quy Định

2. Thời hạn nộp báo cáo thuế?

Báo cáo thuế doanh nghiệp

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

5. Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Nguồn tham khảo: Điều 44, Luật quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14

3. Các bước làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Báo cáo thuế doanh nghiệp

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cách làm báo cáo thuế doanh nghiệp theo từng bước, mời quý độc giả tham khảo:

3.1. Xác định các khoản thuế phải nộp

Đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định rõ các loại thuế cần nộp và thực hiện tính toán chính xác số tiền phải thanh toán cho từng khoản thuế đó. Quá trình tính toán này phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và yêu cầu sự chính xác cùng việc ghi chép chi tiết và cẩn thận.

3.2. Thu thập các thông tin cần thiết

Sau khi xác định các khoản thuế cần nộp, doanh nghiệp cần tổng hợp các thông tin quan trọng để chuẩn bị báo cáo thuế. Các thông tin này bao gồm các chứng từ liên quan đến thuế như hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản kiểm kê, bảng lương, báo cáo tài chính và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thu thập đầy đủ và chính xác thông tin là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự chuẩn bị báo cáo thuế một cách toàn diện.

3.3. Làm báo cáo thuế

Khi đã sở hữu đầy đủ thông tin cần thiết về các khoản thuế phải nộp và các chứng từ kèm theo, doanh nghiệp tiến hành lập báo cáo thuế. Quá trình này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và đảm bảo độ chính xác cao. Việc báo cáo thuế không chính xác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, từ việc bị phạt đến các vấn đề pháp lý khác.

Dưới đây là các bước đơn giản mà doanh nghiệp thực hiện để lập báo cáo thuế:

  • Bước 1: Chuẩn bị các chứng từ liên quan

Để thực hiện báo cáo thuế, doanh nghiệp cần sắp xếp đầy đủ các chứng từ liên quan như hóa đơn, chứng từ chi, chứng từ thu, biên bản kiểm kê, bảng kê hàng hóa, sổ sách kế toán... Các chứng từ này là cơ sở để tính toán số tiền thuế cần nộp.

  • Bước 2: Tính toán số tiền thuế phải nộp

Sau khi sở hữu đầy đủ chứng từ, doanh nghiệp tiến hành tính toán số tiền thuế cần nộp. Việc này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn liên quan.

  • Bước 3: Lập báo cáo thuế

Sau khi tính toán số tiền thuế cần nộp, doanh nghiệp sẽ lập báo cáo thuế theo mẫu của cơ quan thuế. Trong báo cáo này, thông tin về số tiền thuế cần nộp, các khoản thuế đã nộp, tổng số tiền chưa nộp và lý do, số tiền thuế hoàn lại và các thông tin liên quan đến thuế sẽ được cung cấp đầy đủ.

  • Bước 4: Nộp báo cáo thuế

Hoàn tất báo cáo thuế, doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo này cùng với các chứng từ liên quan đến cơ quan thuế. Việc nộp thuế cần tuân thủ thời hạn quy định để tránh bị phạt và các rủi ro phát sinh khác.

Khóa học ACCA có vai trò lớn đối với báo cáo thuế doanh nghiệp. ACCA cung cấp kiến thức rộng rãi và chuyên sâu về kế toán, tài chính và quản lý, từ đó giúp các chuyên gia kế toán và tài chính có kỹ năng và hiểu biết sâu về việc lập báo cáo thuế.

Trong khóa học ACCA, các học viên được đào tạo về các chuẩn mực kế toán quốc tế, các quy định thuế quốc tế và quy trình nộp thuế. Những kiến thức này giúp học viên hiểu rõ về cách tính toán và báo cáo thuế một cách chính xác, đồng thời cung cấp kỹ năng phân tích để tối ưu hóa các chi phí thuế cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, khóa học ACCA còn giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý tài chính và hiểu rõ về các chiến lược thuế có thể áp dụng để tối ưu hóa cơ hội và rủi ro thuế cho doanh nghiệp. Điều này giúp họ không chỉ làm chủ việc lập báo cáo thuế một cách chính xác mà còn đóng góp vào quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Kết luận

Việc thực hiện báo cáo thuế đúng thời hạn và chính xác không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là yếu tố quyết định cho sự ổn định và thành công của một doanh nghiệp tại Việt Nam. Hi vọng rằng, thông qua các bước và hướng dẫn làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp đã được trình bày, các doanh nghiệp sẽ thực hiện công tác báo cáo thuế một cách hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật và đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của mình trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY