ACCA20/06/2024

#1 Giới Thiệu Về Môn Học ACCA FAB online Tại SAPP Academy

ACCA FAB (Foundation in Accountancy – formerly known as FIA or Introductory Certificate in Financial and Management Accounting) là một trong những chứng chỉ quan trọng và được đánh giá cao trong lĩnh vực kế toán tài chính. Chứng chỉ này cung cấp cho người học kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về kế toán và quản lý tài chính, giúp họ bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chứng chỉ

FAB ACCA online và cách học tại trung tâm đào tạo SAPP Academy.

1. Tổng quan khóa học ACCA FAB online

FAB ACCA online

FAB ACCA online là khóa học đầu tiên trong chương trình đào tạo kế toán viên chuyên nghiệp của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA). FAB là viết tắt của “Foundation in Accountancy – Accountant in Business”, có nghĩa là “Nền tảng Kế toán – Kế toán viên trong doanh nghiệp”.

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc để bắt đầu sự nghiệp kế toán của mình hoặc để phát triển các kỹ năng kế toán cơ bản trong môi trường doanh nghiệp. Đây được coi là một môn học cơ bản trong chương trình đào tạo của ACCA, nên độ khó của kỳ thi này cũng không quá cao. Tuy nhiên, việc có học tốt được FAB ACCA online hay không vẫn phụ thuộc vào năng lực và kiến thức của từng thí sinh. Để đạt được chứng chỉ ACCA FAB, thí sinh cần phải chuẩn bị kỹ càng, học tập chăm chỉ và đạt được điểm số đủ cao trong kỳ thi.

2. Lợi ích đạt được sau khóa học ACCA FAB Online

FAB ACCA online

 • Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán và tài chính: Học FAB online cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kế toán và tài chính như quy trình kế toán, phân tích báo cáo tài chính, lập báo cáo tài chính cơ bản và phân tích chi phí. Học viên sẽ hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của kế toán và tài chính, giúp họ trở nên tự tin và chuyên nghiệp hơn trong công việc kế toán.

 • Phát triển kỹ năng tính toán và xử lý thông tin tài chính: ACCA FAB Online giúp học viên nắm vững kỹ năng tính toán và xử lý thông tin tài chính. Học viên sẽ học cách sử dụng các công cụ tính toán, phân tích báo cáo tài chính, và quản lý chi phí. Khi học viên đã nắm vững các kỹ năng này, họ sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách hiệu quả và chính xác.

 • Nâng cao khả năng đưa ra quyết định kinh doanh: Học FAB online giúp học viên nắm bắt các thông tin liên quan đến tài chính, giúp họ có thể đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh. Học viên sẽ được học cách phân tích báo cáo tài chính, đưa ra các dự đoán và đề xuất chiến lược kinh doanh.

 • Nâng cao kỹ năng tiếng Anh: ACCA FAB Online được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp học viên có cơ hội nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Học viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với các thuật ngữ kế toán và tài chính tiếng Anh, giúp họ có thể giao tiếp và làm việc với các đối tác quốc tế.

 • Chuẩn bị tốt cho việc học tiếp các khóa học của ACCA: ACCA FAB Online là một khóa học chuẩn bị cho các khóa học tiếp theo của ACCA. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể tiếp cận với các chứng chỉ chuyên sâu hơn của ACCA, bao gồm FMA, FFA và các môn học khác. Điều này giúp học viên dễ dàng tiếp cận với các khóa học tiếp theo của ACCA và tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Học ACCA FAB Online giúp học viên tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc học truyền thống tại các trường học hoặc trung tâm đào tạo. Học viên có thể học tập và ôn luyện mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị có kết nối internet. Đồng thời, chi phí học tập và các khoản chi phí phát sinh khác như đi lại, ăn uống cũng giảm thiểu.

3. Hệ thống môn học ACCA FAB online

FAB ACCA online

Hệ thống môn học ACCA FAB bao gồm các chủ đề cơ bản liên quan đến kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Các môn học chính trong chương trình đào tạo FAB trực tuyến bao gồm:

 • Tài chính và kế toán: đây là môn học cơ bản nhất trong chương trình, nó giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản của kế toán và tài chính.

 • Quản trị kinh doanh: môn học này giúp bạn hiểu về các khái niệm và quy trình quản lý một doanh nghiệp, cũng như tầm quan trọng của việc quản lý tài chính trong kinh doanh.

 • Giá trị và tín dụng: môn học này giúp bạn hiểu về giá trị của một công ty và cách đánh giá giá trị của các khoản đầu tư. Ngoài ra, môn học còn giúp bạn hiểu về các khái niệm cơ bản của tín dụng và nợ xấu.

 • Pháp lý và đạo đức nghề nghiệp: môn học này giúp bạn hiểu về các quy định pháp lý và đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kế toán và tài chính.

 • Kinh doanh và môi trường: môn học này giúp bạn hiểu về các yếu tố xã hội, văn hóa và môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một công ty.

 • Công nghệ thông tin: môn học này giúp bạn hiểu về cách sử dụng công nghệ thông tin trong kế toán và tài chính.

Tất cả các môn học này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kế toán và tài chính trong một doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình FAB, bạn sẽ có thể tiếp tục học các chương trình ACCA cao hơn để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp.

4. Lộ trình khóa học ACCA FAB online

FAB ACCA online

Lộ trình học ACCA FAB bao gồm các nội dung từ cơ bản đến nâng cao về kế toán và doanh nghiệp. Dưới đây là lộ trình lớp học FAB online chi tiết:

 • Đại cương về kế toán và doanh nghiệp: Nội dung này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về kế toán và quản lý doanh nghiệp, bao gồm các nguyên tắc kế toán cơ bản, hệ thống tài khoản và phương pháp lập báo cáo tài chính. Đồng thời cũng giúp bạn hiểu được vai trò của kế toán trong doanh nghiệp và cách nó liên quan đến các phòng ban khác trong doanh nghiệp.

 • Giao dịch thương mại và tài khoản: Bài học này giới thiệu về giao dịch thương mại và cách chúng được hạch toán vào tài khoản. Bạn sẽ học cách xác định đối tượng hạch toán và lựa chọn tài khoản phù hợp cho các giao dịch thương mại cụ thể.

 • Nguyên tắc kế toán cơ bản: Nội dung này tập trung vào các nguyên tắc kế toán cơ bản, bao gồm nguyên tắc đối chiếu, tính liên quan và tính thống nhất. Bạn sẽ học cách áp dụng các nguyên tắc này trong các trường hợp cụ thể, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin kế toán.

 • Hạch toán giao dịch hàng hóa và dịch vụ: Phần này tập trung vào các giao dịch hàng hóa và dịch vụ. Bạn sẽ học cách xác định các chi phí hàng hóa và dịch vụ và hạch toán chúng vào tài khoản. Bài học cũng bao gồm các khái niệm về giá vốn và giá bán hàng hóa và dịch vụ.

 • Bảng cân đối kế toán: Nội dụng này giúp bạn hiểu về bảng cân đối kế toán và cách lập bảng cân đối kế toán. Bạn sẽ học cách phân tích các thông tin trong bảng cân đối kế toán và hiểu được tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán đối với quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 • Bảng kê khai kết quả kinh doanh: Giới thiệu về bảng kê khai kết quả kinh doanh, bao gồm các khoản thu, chi, lãi và lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn sẽ học cách lập bảng kê khai kết quả kinh doanh và phân tích các thông tin trong bảng để đưa ra quyết định về quản lý tài chính và phát triển kinh doanh.

 • Lưu chuyển tiền tệ: Giúp học viên hiểu về lưu chuyển tiền tệ và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bạn sẽ học cách phân tích các thông tin trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ và hiểu được tầm quan trọng của báo cáo này đối với quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 • Giá thành sản phẩm và dịch vụ: Tập trung vào giá thành sản phẩm và dịch vụ và cách tính toán chi phí sản xuất và cung cấp dịch vụ. Bạn sẽ học cách tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ và hiểu được tầm quan trọng của giá thành đối với quản lý tài chính và phát triển kinh doanh.

 • Thực hành quản lý tài chính: Học cách quản lý tài chính và cách áp dụng các kỹ năng quản lý tài chính để quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Bạn sẽ học cách lập kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách và đánh giá hiệu quả đầu tư.

 • Thực hành quản lý doanh nghiệp: Áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học trong các bài học trước đó để quản lý một doanh nghiệp. Bạn sẽ học cách lập kế hoạch kinh doanh, quản lý sản xuất và cung cấp dịch vụ, quản lý nhân sự và đưa ra quyết định về đầu tư và phát triển kinh doanh.

5. Chi phí khóa học ACCA FAB online

FAB ACCA online

Chi phí các khóa học ACCA FAB Online phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn trung tâm đào tạo, chương trình học, thời lượng và chất lượng giảng dạy….Tuy nhiên, hiện nay Học phí FAB ACCA online này thường dao động trong khoảng từ 5-10 triệu đồng. Học viên có thể truy cập vào website chính thức của SAPP Academy để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

6. Các tài liệu ACCA FAB online hiện tại

FAB ACCA online

Dưới đây là một số tài liệu FAB ACCA online mà bạn có thể tìm thấy trên Internet:

 • ACCA FAB Study Text: Đây là tài liệu chính thức của ACCA, được thiết kế để giúp học viên hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của kế toán và kinh doanh. Tài liệu này tổng hợp kiến thức FAB ACCA online về các chương về quản lý tài chính, tổ chức và quản lý doanh nghiệp, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí và thu nhập và nhiều chủ đề khác.

 • ACCA FAB Revision Kit: Tài liệu này cung cấp các bài kiểm tra, đề thi FAB ACCA online thực tế và các bài tập để học viên có thể kiểm tra kiến thức của mình và chuẩn bị cho kỳ thi ACCA FAB.

 • ACCA FAB Past Papers: Đây là các bài thi thực tế đã được tổ chức trong quá khứ, cho phép học viên làm quen với định dạng của kỳ thi và cách thức đánh giá kiến thức.

 • ACCA FAB Flashcards: Tài liệu này giúp học viên ghi nhớ các khái niệm và định nghĩa quan trọng trong chương trình ACCA FAB thông qua các thẻ học tập nhỏ gọn.

 • ACCA FAB Online Courses: Nhiều tổ chức giáo dục và đào tạo trực tuyến cung cấp các khóa học trực tuyến về ACCA FAB, cho phép học viên học tập và ôn luyện trên mạng.

7. FAQ và các câu hỏi thường gặp khi học ACCA FAB online

FAB ACCA online

7.1. Thời gian học môn ACCA FAB online bao lâu?

Thời gian học khóa học FAB trực tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức độ hiểu biết ban đầu của bạn về chủ đề, thời gian dành cho việc học hành, tốc độ tiến độ của khóa học và phương pháp học của bạn.

Một khóa học trực tuyến ACCA FAB thông thường có thể kéo dài từ 2 đến 6 tháng, tùy vào tốc độ học của bạn. Bạn có thể chọn lịch học FAB ACCA online linh hoạt phù hợp với lịch trình cá nhân của mình và có thể tăng hoặc giảm tốc độ học tùy theo nhu cầu của mình.

7.2. Học ACCA FAB online có khó không?

FAB ACCA online

Khó hay dễ trong việc học ACCA FAB trực tuyến phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và phương pháp học của từng học viên. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có nhiều kiến thức về kế toán hoặc chưa từng học về kiểm toán tài chính, có thể môn học sẽ có phần khó khăn đối với bạn.

Tuy nhiên, học ACCA FAB trực tuyến cũng có nhiều lợi ích. Bạn có thể học ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, có thể chọn lịch học linh hoạt phù hợp với thời gian của mình. Ngoài ra, các khóa học trực tuyến thường có nhiều tài liệu học tập, video giảng dạy và bài kiểm tra trực tuyến để giúp bạn học tập một cách hiệu quả và thuận tiện.

Để học tốt ACCA FAB trực tuyến, bạn nên có kế hoạch học tập cụ thể, cân nhắc sử dụng các công cụ hỗ trợ như tài liệu học tập, video giảng dạy và bài kiểm tra để nắm vững kiến thức và thực hành nhiều để trau dồi kỹ năng. Bên cạnh đó, hãy giữ động lực và quyết tâm để hoàn thành khóa học và chuẩn bị tốt cho kỳ thi ACCA FAB.

8. Địa Chỉ đào tạo môn FAB Online tốt nhất hiện nay

FAB ACCA online

Điều quan trọng nhất khi học FAB Online đó chính là chọn một trung tâm đào tạo có uy tín và chất lượng để đảm bảo rằng bạn nhận được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi của mình. Hiện nay, SAPP Academy chính là đơn vị đào tạo ACCA FAB Online tốt nhất hiện nay.

Học ACCA FAB trực tuyến tại SAPP Academy có nhiều lợi ích cho học viên như sau:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Bạn có thể học tập từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, tiết kiệm thời gian di chuyển và chi phí đi lại đến trường học.

 • Lịch học linh hoạt: Bạn có thể tự chọn lịch học phù hợp với thời gian của mình, học theo tốc độ của mình và quay lại xem lại các bài giảng và tài liệu học tập khi cần thiết.

 • Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm: SAPP Academy có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm giảng dạy và kiểm toán tài chính, giúp học viên hiểu rõ và nắm vững kiến thức một cách tốt nhất.

 • Tài liệu học tập và bài kiểm tra trực tuyến: Bên cạnh các bài giảng, SAPP Academy cung cấp các tài liệu học tập và bài kiểm tra trực tuyến giúp học viên ôn luyện và kiểm tra năng lực của mình.

 • Cập nhật kiến thức mới nhất: SAPP Academy luôn cập nhật các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán tài chính, giúp học viên có thể học tập và áp dụng những kiến thức mới nhất trong công việc.

 • Hỗ trợ sinh viên: SAPP Academy có đội ngũ hỗ trợ sinh viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và giúp đỡ học viên khi cần thiết.

 • Giá trị học phí hợp lý: SAPP Academy cung cấp các khóa học với giá trị học phí hợp lý, phù hợp với túi tiền của học viên.

 • Cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn: Khóa học ACCA FAB tại SAPP Academy không chỉ giúp học viên đạt được chứng chỉ ACCA FAB mà còn giúp nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán tài chính.

Tóm lại, học ACCA FAB trực tuyến tại SAPP Academy không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang lại nhiều lợi ích về chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên.

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu về các chuyên gia kế toán ngày càng tăng. ACCA FAB là chứng chỉ rất quan trọng để bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực kế toán tài chính. Trung tâm đào tạo SAPP Academy là một trong những địa chỉ đáng tin cậy để bạn có thể học tập và chuẩn bị cho chứng chỉ này. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, SAPP Academy cam kết sẽ mang đến cho học viên những kiến thức và kỹ năng tốt nhất để chuẩn bị cho sự nghiệp kế toán tài chính của mình.

Chia sẻ
Chia sẻ
Sao chép

Bài viết liên quan

Kinh Nghiệm Thi The Future Accountant Contest 2017 (FAC) – HANU

Cuộc thi Future Accountant Contest 2017 được CLB HAC của trường Đại học Hà Nội...

Công Việc Của Kiểm Toán Nội Bộ Là Gì? Giải Mã Nghề Kiểm Toán Nội Bộ

Theo thống kê của TopCV, mức lương cao nhất mà một Kiểm toán nội bộ...

Giới Thiệu Tổng Quan Về PwC Global Và PwC Việt Nam

Một trong những mảnh ghép vô cùng quan trọng trong bộ tứ BIG4 không thể...

#1 So Sánh Chứng Chỉ ACCA Và CPA Chi Tiết Cụ Thể Cho Từng Đối Tượng

Tổng hợp so sánh chứng chỉ ACCA và CPA chi tiết cụ thể đối với...

[Hướng Dẫn] Hạch Toán Hóa Đơn Về Trước Hàng Về Sau

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau thường xảy ra...

#Nên Học Kế Toán Hay Kiểm Toán? Ngành Nào Tốt Hơn?

Kế toán hay Kiểm toán đều là những ngành Top đầu được nhiều bạn trẻ...

#[Hướng Dẫn] Xây Dựng Quy Trình Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Bài viết dưới đây của SAPP Academy sẽ gửi đến quý độc giả những thông...

Những Nấc Thang Thăng Tiến Sự Nghiệp Trong Nghề Tư Vấn Thuế

Tư vấn Thuế là một công việc có sức hút không kém gì Kiểm toán....