# Những Lưu Ý Và Quy Định Về Hóa Đơn Đầu Vào Cho Kế Toán

Tìm hiểu cách thực hiện kế toán hóa đơn đầu vào một cách chính xác và hiệu quả để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa quản lý tài chính.

Hóa đơn đầu vào không chỉ là một loại hóa đơn chứng từ mà còn là công cụ hỗ trợ cho việc khấu trừ thuế và kiểm soát tài chính. Tuy nhiên, để thực hiện kế toán hóa đơn đầu vào hiệu quả, doanh nghiệp cần phải nắm vững những lưu ý và quy định liên quan đến chúng. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những điều cần lưu ý và các quy định quan trọng về hóa đơn đầu vào trong quá trình kế toán.

1. Khái niệm hóa đơn đầu vào

Hóa đơn đầu vào

Khái niệm hóa đơn đầu vào

Hóa đơn đầu vào là một loại tài liệu tài chính quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, thường xuất hiện khi doanh nghiệp tiến hành mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu hoặc sử dụng các dịch vụ để phục vụ cho mục đích sản xuất và kinh doanh. Đây là một phần quan trọng của quá trình ghi nhận và kiểm soát tài sản, lưu thông hàng hóa, và duy trì tính minh bạch trong giao dịch kinh tế.

Hóa đơn đầu vào về hình thức và nội dung thường tương tự như các hóa đơn thông thường khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là hóa đơn đầu vào thường chứa thông tin chi tiết về các hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua, bao gồm mô tả cụ thể, số lượng, giá cả và các thông tin liên quan khác. Thuật ngữ "hóa đơn đầu vào" thường được sử dụng trong lĩnh vực kế toán để xác định các khoản chi phải trả của doanh nghiệp đối với các giao dịch mua sắm.

Một số loại chứng từ cần thiết liên quan đến hóa đơn đầu vào bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa: Đây là một văn bản chính thức ghi lại thỏa thuận giữa doanh nghiệp mua và doanh nghiệp bán về việc mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Hợp đồng thường đi kèm với phụ lục, trong đó được ghi chi tiết danh mục các mặt hàng hoặc nguyên vật liệu mà doanh nghiệp mua.
 • Phiếu nhập hàng hóa: Đây là tài liệu ghi lại việc nhập hàng hóa đã mua vào kho của doanh nghiệp. Phiếu nhập hàng thông thường bao gồm thông tin về số lượng hàng hóa, ngày nhập kho, nguồn gốc và mô tả chi tiết về các mặt hàng.
 • Phiếu thu và biên lai: Những tài liệu này thường chứa thông tin về các giao dịch tiền mặt liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Phiếu thu ghi nhận việc doanh nghiệp đã nhận tiền từ khách hàng trong quá trình bán hàng, trong khi biên lai thường được sử dụng để ghi lại việc doanh nghiệp đã thanh toán tiền cho các nhà cung cấp.
 • Biên bản ghi nhận thanh lý hợp đồng mua bán: Đây là tài liệu ghi lại quá trình thanh lý hoặc hủy bỏ hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Biên bản này thường chứa thông tin về lý do và quá trình thực hiện thanh lý, bao gồm cả sự đồng thuận của các bên liên quan.

Xem thêm: Khóa học ACCA Online cùng ACCA Member tốt nhất hiện nay

2. Các quy định về hóa đơn đầu vào

Hóa đơn đầu vào

Các quy định về hóa đơn đầu vào

2.1 Các nội dung trên hóa đơn đầu vào

Theo những quy định mà Thông tư số 39/2014 của Bộ Tài chính đưa ra, hóa đơn đầu vào chỉ khi chứa đựng đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì mới được xem xét là hợp lệ. Dưới đây là một số điểm quan trọng mà hóa đơn đầu vào phải thỏa mãn:

 • Thông tin hai bên giao dịch: Mỗi hóa đơn đầu vào cần cung cấp thông tin chi tiết của cả hai bên tham gia trong giao dịch bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của cả người mua và người bán.
 • Thông tin về hàng hóa, dịch vụ: Hóa đơn cần ghi rõ các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ được giao dịch. Trong đó bao gồm tên của sản phẩm/dịch vụ, đơn vị tính (ví dụ: cái, kilogram), đơn giá, và thành tiền. Thành tiền cần được ghi cả bằng số và bằng chữ.
 • Thông tin về số tiền: Hóa đơn phải chứng thực chính xác các số tiền quan trọng như tổng tiền hàng, tiền thanh toán và tiền thuế. Nhờ đó đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán số tiền phải trả.
 • Ký và đóng dấu: Bên bán hàng phải ký tên và đóng dấu xác nhận trên hóa đơn, đảm bảo tính xác thực của tài liệu và xác nhận sự chấp nhận của bên bán về giao dịch.
 • Thống nhất giữa các liên hóa đơn: Các thông tin ghi trên các liên hóa đơn cần phải thống nhất và khớp nhau, đảm bảo tính chính xác trong việc truy xuất thông tin liên quan đến giao dịch.
 • Không sửa chữa và tẩy xóa: Hóa đơn không được có bất kỳ vết tẩy xóa hoặc sửa chữa nào. Tất cả thông tin cần được ghi lại một cách liền mạch và không được chỉnh sửa sau khi hóa đơn đã được tạo ra.
 • Sử dụng màu mực đồng nhất: Các thông tin ghi trên hóa đơn cần được thực hiện bằng cùng một màu mực, đảm bảo tính đồng nhất và tránh việc thay đổi thông tin bằng cách chỉnh sửa mực in.

2.2 Các tiêu chí bắt buộc phải có trên hóa đơn đầu vào

Hóa đơn là một tài liệu quan trọng trong quá trình giao dịch thương mại giữa hai bên, đòi hỏi việc ghi chép và quản lý thông tin cẩn thận. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, các yếu tố sau đây cần được tuân thủ:

 • Thông tin cơ bản: Hóa đơn cần ghi rõ các thông tin như ngày, tháng, năm lập hóa đơn. Cả hai bên đều cần được xác định rõ ràng bằng tên, địa chỉ, mã số thuế, và tài khoản thanh toán của mình.
 • Hình thức thanh toán: Việc thanh toán có thể được thỏa thuận theo hai hình thức chính là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sự đồng thuận về hình thức thanh toán giữa hai bên cần phải được ghi rõ trong hóa đơn.
 • Thông tin hàng hóa: Chi tiết về hàng hóa cần được ghi chính xác bao gồm tên, số lượng, và đơn vị tính. Nếu có các thông tin bổ sung như mã sản phẩm, số seri, hoặc mô tả chi tiết về hàng hóa cũng cần được thêm vào hóa đơn để đảm bảo tính chính xác.
 • Thuế suất áp dụng: Mức thuế áp dụng, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng (VAT), cần được ghi rõ trên hóa đơn. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp và tránh những tranh chấp về thuế sau này.
 • Chữ ký và ủy quyền: Hóa đơn cần phải được ký bởi cả hai bên tham gia giao dịch. Nếu chữ ký không phải của giám đốc hoặc người có quyền ký thay mặt, một giấy ủy quyền hợp lý cần được đính kèm để xác nhận tính chính xác của chữ ký.
 • Dấu của bên bán: Bên bán cần phải đóng dấu vào hóa đơn để chứng minh tính chính thức và xác thực nguồn gốc của tài liệu.

2.3 Thời điểm xuất hóa đơn

Thời điểm xuất hóa đơn có vai trò quyết định trong việc xác định tính hợp pháp và có giá trị của hóa đơn. Trong trường hợp thời điểm xuất hóa đơn không được tuân theo đúng quy định, luật pháp sẽ xem xét đây là một hóa đơn khống và không thể sử dụng để thực hiện việc khai báo và ghi nhận thuế. Cụ thể như sau:

 • Hóa đơn bán hàng hóa: Thời điểm phát hành hóa đơn chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của sản phẩm cho bên mua, ngay cả khi việc thu tiền chưa được thực hiện. Điều này có nghĩa rằng ngay khi sản phẩm được chuyển giao, hóa đơn cần được phát hành và có giá trị pháp lý.
 • Hóa đơn cung cấp dịch vụ: Thời điểm xuất hóa đơn là lúc bên cung cấp dịch vụ hoàn thành nghĩa vụ của họ trong việc cung cấp dịch vụ. Điều này có nghĩa rằng hóa đơn cần được phát hành ngay sau khi nghĩa vụ dịch vụ được thực hiện xong.
 • Giao hàng nhiều lần hoặc nhiều công đoạn dịch vụ: Trong trường hợp giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ theo nhiều lần hoặc công đoạn khác nhau, mỗi lần giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ đều đòi hỏi việc lập một hóa đơn riêng biệt tương ứng với từng lần.
 • Thiếu mã số thuế: Trong trường hợp không có mã số thuế, thời điểm xuất hóa đơn điện tử sẽ được xác định dựa trên thời điểm bên bán ký tên lên hóa đơn.
 • Dịch vụ điện nước sinh hoạt, viễn thông, truyền hình: Đối với các dịch vụ như điện nước sinh hoạt, viễn thông và truyền hình, thời điểm xuất hóa đơn sẽ không muộn hơn 7 ngày kể từ khi ghi nhận chỉ số điện nước hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước, tùy theo điều kiện nào đến trước.

3. Các lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào

Hóa đơn đầu vào

Kế toán cần tuân thủ một số quy định về hóa đơn đầu vào và đầu ra trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Những điểm cần lưu ý bao gồm:

 • Thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào: Hiện tại, luật chưa đặt ra giới hạn cụ thể về thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện việc này trước khi cơ quan thuế thực hiện quyết định thanh tra hoặc kiểm tra thuế. Điều này áp dụng cho cả các hóa đơn mà doanh nghiệp đã bỏ sót trong quá trình nộp thuế.
 • Hóa đơn thanh toán nhiều lần có giá trị từ 20 triệu đồng: Hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên cần phải được thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản. Thậm chí cả tiền cọc cũng phải được thanh toán bằng cách này để đảm bảo quyền khấu trừ thuế.
 • Hóa đơn từ 20 triệu đồng và mua cùng ngày: Kế toán cần kiểm tra cẩn thận các hóa đơn cùng ngày mà doanh nghiệp đã mua. Mục đích là để tránh việc tích lũy tổng giá trị mua hàng từ 20 triệu đồng trở lên bằng cách chia nhỏ thành nhiều hóa đơn dưới mức này. Nhờ đó giúp tránh tình trạng bị áp dụng loại thuế GTGT cao hơn.
 • Thanh toán hóa đơn: Trong trường hợp kê khai hóa đơn mà khách hàng chưa hoàn tất việc thanh toán, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc kê khai thuế như bình thường. Tuy nhiên, khi đã vượt qua thời hạn thanh toán và cần thực hiện quyết toán, phần tiền chưa được thanh toán này sẽ không được tính vào việc khấu trừ thuế.
 • Hạch toán hóa đơn đầu vào vào năm sau: Nếu có trường hợp các hóa đơn đã được kê khai nhưng việc hạch toán lại diễn ra trong năm kế tiếp, thì phần thuế GTGT trên những hóa đơn này sẽ không được tính vào quá trình khấu trừ thuế.
 • Hóa đơn đầu vào đối với dự án: Nếu doanh nghiệp đang tham gia vào một dự án và dự án này bị hủy bỏ trong quá trình quyết toán, phần thuế GTGT trên các hóa đơn đầu vào liên quan đến dự án này sẽ không được tính vào quá trình khấu trừ. Để tránh tình trạng bị yêu cầu nộp thuế đã khấu trừ trở lại, doanh nghiệp cần xem xét việc chuyển phần chi phí này sang các dự án khác.
 • Bán hàng không có hóa đơn đầu vào: Nguyên tắc cơ bản là việc bán hàng mà không có hóa đơn đầu vào là vi phạm quy định. Tuy nhiên, có nhiều cách để khắc phục tình trạng này chẳng hạn như sử dụng cơ chế hàng đi vay mượn và trả lại khi hàng thực sự có sẵn.

4. Cách quản lý hóa đơn đầu vào hiệu quả

hóa đơn đầu vào

Cách quản lý hóa đơn đầu vào hiệu quả

Có nhiều cách để quản lý hóa đơn đầu vào, tùy thuộc vào quy mô và quy trình hoạt động của doanh nghiệp:

 • Sử dụng Excel để quản lý hóa đơn đầu vào: Excel là một công cụ mạnh mẽ trong việc quản lý kế toán. Điều này thường áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập. Doanh nghiệp có thể nhận hóa đơn đầu vào thông qua email hoặc tải về từ các nguồn khác. Sau đó, thông tin từ hóa đơn được nhập liệu và tính toán trên bảng tính Excel. Tuy nhiên, cách làm này có thể dễ dàng dẫn đến sai sót trong việc nhập liệu và tính toán, đặc biệt khi số lượng hóa đơn tăng cao.
 • Quản lý hóa đơn đầu vào trên giấy: Mặc dù thế giới đang chuyển dần sang hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện việc in và lưu trữ hóa đơn giấy. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu do hệ thống bị lỗi hoặc sự cố kỹ thuật. Một số doanh nghiệp thậm chí in thêm hóa đơn điện tử và kẹp chúng cùng với hợp đồng mua bán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 • Sử dụng phần mềm quản lý tài chính và hóa đơn: Đối với các doanh nghiệp lớn hoặc có quy mô hoạt động phức tạp, việc sử dụng phần mềm quản lý tài chính và hóa đơn của bên thứ ba là sự lựa chọn tốt nhất. Phần mềm này thường có khả năng tự động nhận diện thông tin trên hóa đơn điện tử, kiểm tra tính hợp lệ và độ chính xác của chúng. Thông tin từ hóa đơn sẽ được tự động tổng hợp và cập nhật vào báo cáo tài chính cuối kỳ. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho quy trình nhập liệu thủ công.

Việc tuân thủ các quy định và lưu ý về hóa đơn đầu vào không chỉ giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý và kiểm tra thuế một cách hiệu quả. Đồng thời đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy trong các hoạt động tài chính. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của SAPP Academy bạn đã nắm được các thông tin mới nhất về kế toán hóa đơn đầu vào.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY