​​​​​​​GNP Là Gì? Cách Tính Và Ý Nghĩa Đối Với Nền Kinh Tế

GNP là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với một quốc gia? Chúng ta sẽ tìm hiểu GNP là gì, cách tính toán nó và ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế.

GNP là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế dùng để đo lường quy mô và hoạt động kinh tế của một quốc gia. Nhưng bạn đã hiểu rõ GNP là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với một quốc gia? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu GNP là gì, cách tính toán nó và ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế. Bằng cách nắm vững những khái niệm cơ bản này, bạn sẽ có cái nhìn đúng và sâu sắc hơn về hoạt động kinh tế và sự phát triển của một quốc gia.

1. GNP là gì?

GNP được viết tắt từ cụm Gross National Product, dịch là tổng sản phẩm quốc gia. Đây là một chỉ số kinh tế được sử dụng để đo lường giá trị tổng sản phẩm của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi các công dân và doanh nghiệp của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. 

GNP đại diện cho tổng giá trị của tài nguyên sản xuất mà một quốc gia sở hữu, bất kể nơi chúng được sản xuất. Nó được tính bằng cách cộng dồn giá trị thêm của tất cả các ngành kinh tế trong một quốc gia. Cụ thể bao gồm cả sản xuất nội địa và doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh quốc tế của quốc gia đó. Điều này bao gồm cả thu nhập từ lao động và thu nhập từ sở hữu tư nhân trong và ngoài quốc gia.

GNP là gì

GNP là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh tế của một quốc gia. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng sản xuất và tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó. GNP cũng được sử dụng để so sánh sự phát triển kinh tế giữa các quốc gia khác nhau và đánh giá sự thay đổi trong thời gian.

Tuy nhiên, GNP có một số hạn chế và đã được thay thế bởi GDP (Gross Domestic Product) là chỉ số phổ biến hơn để đo lường hoạt động kinh tế. 

2. Phân loại tổng sản phẩm quốc gia

Tổng sản phẩm quốc gia (GNP) được phân loại thành ba thành phần chính: Tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính phủ. Cụ thể:

Phân loại tổng sản phẩm quốc gia

 • Tiêu dùng (Consumption): Thành phần này đại diện cho số tiền mà người dân của một quốc gia tiêu dùng để mua hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm các khoản tiêu dùng cá nhân như mua sắm hàng hóa tiêu dùng, điều hành nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục, v.v. Tiêu dùng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và tạo động lực cho sản xuất và tăng trưởng.

 • Đầu tư (Investment): Thành phần này bao gồm các khoản đầu tư của doanh nghiệp trong một quốc gia. Đầu tư gồm có đầu tư cố định (như xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng) và đầu tư hàng tồn kho. Đầu tư là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo ra các công cụ, nhà máy và cơ sở hạ tầng cần thiết cho sản xuất.

 • Chi tiêu chính phủ (Government Expenditure): Thành phần này đại diện cho số tiền mà chính phủ chi tiêu cho các dự án và chương trình công cộng, bao gồm hạ tầng, giáo dục, quốc phòng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công. Chi tiêu chính phủ có thể có tác động lớn đến hoạt động kinh tế và có thể được sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế trong các thời kỳ khó khăn.

3. Công thức tính tổng sản phẩm quốc gia – GNP

Công thức để tính GNP là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất bởi các yếu tố lao động và tài nguyên trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức là:

GNP = Tiêu dùng + Đầu tư + Chi tiêu chính phủ + (Xuất khẩu - Nhập khẩu)

Công thức tính tổng sản phẩm quốc gia – GNP

Trong đó:

 • Tiêu dùng đại diện cho số tiền mà người dân tiêu dùng để mua hàng hóa và dịch vụ.

 • Đầu tư bao gồm các khoản đầu tư của doanh nghiệp trong việc mua sắm tài sản cố định và hàng tồn kho.

 • Chi tiêu chính phủ là số tiền mà chính phủ chi tiêu cho các dự án và chương trình công cộng.

 • Xuất khẩu là giá trị hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu ra nước ngoài.

 • Nhập khẩu là giá trị hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu vào quốc gia.

4. Điểm khác biệt giữa GDP và GNP là gì?

GDP (Gross Domestic Product) và GNP (Gross National Product) là hai khái niệm quan trọng trong đo lường hoạt động kinh tế của một quốc gia.

 

GDP

GNP

Định nghĩa     

Đo lường tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong lãnh thổ của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

Đo lường tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất bởi công dân và doanh nghiệp của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, bất kể nơi sản xuất

Phạm vi

Chỉ tính toán sản xuất trong lãnh thổ của một quốc gia, bất kể quốc tịch của người sản xuất.

Tính toán sản xuất của công dân và doanh nghiệp của một quốc gia, bất kể nơi sản xuất.

Yếu tố định cư

Không tính toán sản xuất của công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc trong quốc gia đó

Tính toán cả sản xuất của công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc trong quốc gia đó

Nhập khẩu và xuất khẩu

Tính toán giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong lãnh thổ quốc gia, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu

Chỉ tính toán giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi công dân và doanh nghiệp của quốc gia, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu

Tóm lại, sự khác biệt chính giữa GDP và GNP nằm ở phạm vi tính toán (lãnh thổ quốc gia và công dân/doanh nghiệp) và yếu tố định cư (công dân nước ngoài).

5. Mối quan hệ giữa GNP và GDP là gì?

GNP (Gross National Product) và GDP (Gross Domestic Product) đều phản ánh sự tương quan giữa sản xuất trong lãnh thổ quốc gia và sự tham gia của công dân quốc gia trong quá trình sản xuất. Mối quan hệ này được mô tả như sau:

Mối quan hệ giữa GNP và GDP

 • Nếu GNP lớn hơn GDP, có nghĩa là công dân quốc gia đó đã đóng góp vào sản xuất ở nước ngoài nhiều hơn là công dân nước khác đóng góp vào sản xuất trong quốc gia đó. Điều này có thể xảy ra khi quốc gia đó có nhiều công dân làm việc ở nước ngoài hoặc có nhiều doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài.

 • Nếu GDP lớn hơn GNP, có nghĩa là công dân quốc gia đó đóng góp ít hơn vào sản xuất trong lãnh thổ quốc gia so với công dân nước khác. Điều này xảy ra khi quốc gia đó thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hoặc có nhiều công dân nước khác làm việc trong lãnh thổ quốc gia.

Xem xét mối quan hệ giữa GNP và GDP rất quan trọng. Nó là một chỉ số quan trọng để đánh giá tầm quan trọng của đóng góp của công dân và doanh nghiệp quốc gia trong hoạt động kinh tế của một quốc gia.

6. Ý nghĩa của chỉ số GNP đối với nền kinh tế

Chỉ số GNP mang có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia và cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động kinh tế của công dân và doanh nghiệp quốc gia đó. 

Ý nghĩa của chỉ số GNP đối với nền kinh tế

 • Thứ nhất, đo lường khối lượng sản xuất: GNP đo lường tổng giá trị của các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép đánh giá khối lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

 • Thứ hai, đánh giá sự đóng góp của công dân quốc gia: GNP phản ánh sự đóng góp của công dân và doanh nghiệp quốc gia vào sản xuất trong lãnh thổ quốc gia và ở nước ngoài. Nó cho thấy mức độ tương tác và tham gia của công dân trong hoạt động kinh tế của quốc gia.

 • Thứ ba, đo lường sức mạnh kinh tế: GNP được sử dụng để so sánh sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia. Mức độ tăng trưởng GNP cho thấy sự phát triển và năng lực kinh tế của một quốc gia. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc xác định vị thế kinh tế và cạnh tranh của một quốc gia trên thị trường quốc tế.

 • Thứ tư, định hình chính sách kinh tế: GNP cung cấp thông tin cho chính phủ và các nhà quản lý kinh tế để định hình chính sách kinh tế. Nó giúp xác định các vấn đề kinh tế, như tăng trưởng, phân bố thu nhập, đầu tư và tiêu dùng, từ đó giúp họ thực hiện các biện pháp và quyết định kinh tế phù hợp.

 • Thứ năm, đo lường sự phân phối thu nhập: GNP cho phép phân tích và đánh giá sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Nó cho thấy mức độ bình đẳng hoặc không bình đẳng trong việc phân phối lợi ích kinh tế cho các cá nhân và tầng lớp trong xã hội.

Tổng quan, GNP là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe kinh tế của một quốc gia và hỗ trợ trong quá trình quản lý và định hình chính sách kinh tế. Nó cung cấp thông tin về khối lượng sản xuất, đóng góp của công dân và doanh nghiệp quốc gia, cũng như sức mạnh kinh tế và phân phối thu nhập.

Trên đây là những chia sẻ của SAPP Academy dành cho bạn để trả lời cho “GNP là gì?”. Để thấu hiểu toàn diện về GNP, khóa học CFA Online của SAPP Academy chính là giải pháp tối ưu dành cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ nhận được tư vấn chuyên sâu và toàn diện nhất từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trước khi bắt đầu học. Bên cạnh đó, tất cả học viên khóa CFA Online đều được cam kết chất lượng đầu ra bằng văn bản.

Nếu bạn đang tìm kiếm một “người đồng hành” trên hành trình chinh phục thành công CFA để có được định hướng học tập và luyện thi CFA phù hợp nhất, bạn có thể tham khảo khóa học CFA Online tại SAPP, giải pháp chinh phục CFA toàn diện, tối ưu “trọn gói - tiết kiệm - cá nhân hóa”, thiết kế theo khung năng lực của từng cá nhân ngay cả người trái ngành.

Liên hệ với SAPP qua Fanpage hoặc Website nếu cần bất cứ hỗ trợ nào nhé!

Fanpage: https://www.facebook.com/sapp.cfaonline

cfaonline

 

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY