# Kế Toán Quản Trị Doanh Thu Trong Doanh Nghiệp

Kế toán quản trị doanh thu một cách rõ ràng giúp doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhờ những quyết định đúng đắn của nhà quản trị trong doanh nghiệp.

Quản trị kế toán chi tiết các khoản chi phí và doanh thu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà quản trị đưa ra các quyết định chính xác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bằng cách làm rõ ràng và minh bạch thông tin về chi phí và doanh thu, những người quản lý có cơ hội hiểu rõ hơn về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo ra cơ sở dữ liệu chắc chắn để đưa ra quyết định hiệu quả và linh hoạt. Để hiểu rõ hơn về kế toán quản trị doanh thu, cùng SAPP Academy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Thông tin về kế toán quản trị doanh thu

Các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường đều thực hiện kế toán và báo cáo chi tiết về hoạt động kinh doanh của mình. Báo cáo này tập trung vào chi phí và doanh thu, cung cấp thông tin cần thiết để nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược cho tương lai. Công tác kế toán quản trị doanh thu đòi hỏi chi tiết đối với tài khoản và sổ kế toán, phù hợp với từng loại doanh nghiệp và quy mô hoạt động sản xuất.

kế toán quản trị doanh thu

Doanh thu từ việc bán hàng thường được ghi chép tại tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng) và sau đó được xác định chi tiết trên tài khoản 911 (Xác định kết quả kinh doanh). Qua đó, nhà quản lý có thể tính toán lãi và lỗ từ hoạt động kinh doanh. 

Để theo dõi chi tiết hơn về doanh thu từ các loại hoạt động kinh doanh khác nhau, kế toán mở thêm các tài khoản cấp 2, bắt đầu từ tài khoản 511. Ví dụ như: TK 5111 (Doanh thu hàng hóa), TK 5112 (Doanh thu bán thành phẩm), TK 5113 (Doanh thu cung cấp dịch vụ) và TK 5114 (Doanh thu trợ cấp, trợ giá).

Mỗi tài khoản cấp 2 này có thể được mở rộng với các tài khoản chi tiết nhỏ hơn để phản ánh đúng từng danh mục sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Việc này đồng thời đòi hỏi mở sổ kế toán tương ứng để theo dõi và ghi chép các biến động giá trị liên quan đến từng danh mục sản phẩm.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị doanh thu

Trong quá trình thực hiện kế toán quản trị doanh thu, có nhiều yếu tố quan trọng mà nhà quản trị cần xem xét để đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong việc theo dõi và quản lý doanh thu của doanh nghiệp.

kế toán quản trị doanh thu

Xem thêm : #Nghiên Cứu Về Kế Toán Quản Trị Chiến Lược Dành Cho Doanh Nghiệp

2.1. Những quy phạm pháp lý

Việc thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ đòi hỏi sự tuân thủ đối với các quy định của pháp luật và Luật Kế toán mà còn yêu cầu sự tuân thủ đối với chế độ kế toán của chính doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các công tác quản trị doanh thu và theo dõi kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.

Trong quá trình áp dụng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, doanh nghiệp cần xem xét cân nhắc kỹ lưỡng về mặt chi phí và lợi nhuận, đảm bảo rằng việc thực hiện đúng các chuẩn mực này sẽ mang lại giá trị tốt nhất. Sự không chính xác trong áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu và báo cáo kế toán, bao gồm cả doanh thu từ hoạt động kinh doanh, chi phí sản xuất chung, và kết quả kinh doanh theo từng danh mục hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.

Không chỉ có vậy, chính sách thuế cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần xem xét các yếu tố khác như Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp, để đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống kế toán được thực hiện một cách toàn diện và tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan.

2.2. Đặc trưng theo từng lĩnh vực kinh doanh

Dựa vào đặc điểm đặc thù của từng loại hàng hóa, chi phí sản xuất chung, chi phí phân phối hàng hóa và thuế, mỗi ngành nghề kinh doanh sẽ trải qua những biến động khác nhau. Điều này tạo ra những khác biệt đáng kể trong quá trình thực hiện công tác kế toán và quản trị doanh thu. Để đáp ứng đầy đủ các yếu tố này, doanh nghiệp không chỉ phải tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn cần tự đưa ra những quyết định về hình thức kế toán, phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất của mình.

Bên cạnh việc thực hiện các quy định pháp luật, doanh nghiệp cần đưa ra quyết định chiến lược về cách thức hạch toán, tùy thuộc vào quy mô sản xuất và đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp có thể chọn giữa việc kê khai thường xuyên để theo dõi chi tiết và liên tục các giao dịch, hoặc sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để quản lý hiệu quả các biến động tài chính và kế toán.

Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sự chính xác của dữ liệu kế toán mà còn phản ánh sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý tài chính và doanh thu tại doanh nghiệp.

2.3. Yếu tố khác

Bên cạnh hai yếu tố nêu trên, quá trình kế toán trong doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như yêu cầu và mong muốn của ban giám đốc, điều kiện cơ sở vật chất, mô hình nhà kho, và trình độ chuyên môn của đội ngũ kế toán viên. Các yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định về việc lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp nhất với đặc thù và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

3. Chuẩn mực kế toán quản trị doanh thu

Công việc kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh phải tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là chuẩn mực IAS. Đối với công tác kế toán doanh thu, chuẩn mực IAS đặt ra yêu cầu loại bỏ các khoản chi cho các bên thứ ba, như thuế giá trị gia tăng, khi tổng kết doanh thu từ các danh mục hàng hóa. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa chuẩn mực IAS và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), nhưng cũng tồn tại những khác biệt yêu cầu sự hiểu biết kỹ lưỡng từ phía kế toán viên để đảm bảo tuân thủ đầy đủ và chính xác.

kế toán quản trị doanh thu

Xem thêm : #Kế Toán Giá Thành Là Gì? Những Điều Cần Biết

Chứng chỉ Certified Management Accountant (CMA) của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của chuyên gia kế toán quản trị, mang lại nhiều lợi ích đặc biệt trong lĩnh vực quản lý doanh thu của doanh nghiệp., cụ thể:

  • Khóa học CMA Hoa Kỳ cung cấp kiến thức chuyên sâu về các khía cạnh quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh, bao gồm cả các khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí, quản lý rủi ro, và phân tích tài chính;
  • Chứng chỉ CMA Hoa Kỳ không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên ngành mà còn phát triển kỹ năng quản lý, giúp cá nhân có khả năng đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến doanh thu và kết quả kinh doanh;
  • Chương trình học của CMA Hoa Kỳ thường liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS (International Financial Reporting Standards), giúp học viên áp dụng kiến thức quốc tế trong công việc kế toán quản trị;
  • Chứng chỉ CMA Hoa Kỳ được công nhận toàn cầu và có thể tăng cường cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán và quản lý, bao gồm cả Kế toán quản trị doanh thu;
  • Nắm vững các kỹ năng quản lý tài chính và chiến lược, người học CMA Hoa Kỳ có khả năng đưa ra các quyết định có chất lượng cao trong việc quản lý doanh thu và kết quả kinh doanh.

Kết luận

Kế toán quản trị doanh thu không chỉ đơn thuần là quá trình ghi chép số liệu tài chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và nâng cao kỹ năng thông tin quản lý, như thông qua chứng chỉ CMA Hoa Kỳ, giúp tối ưu hóa quản lý doanh thu và kết quả kinh doanh.

kế toán quản trị doanh thu 
 

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY