[Case Study] Cost Behavior – Cách Ứng Xử Của Chi Phí

Nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch, phân tích và quản lý chi phí, bạn cần phải phân tích các chi phí hỗn hợp (Cost behavior) thành yếu tố khả biến và yếu tố bất biến. Một trong những …

Nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch, phân tích và quản lý chi phí, bạn cần phải phân tích các chi phí hỗn hợp (Cost behavior) thành yếu tố khả biến và yếu tố bất biến. Một trong những phương pháp phổ biến là High-low method.

High-low method phân tích số liệu ở hai “điểm” thời gian có mức độ hoạt động cao nhất và thấp nhất với giá trị chi phí hỗn hợp tương ứng của chúng. Trong bài viết này SAPP Academy sẽ giúp bạn giải casestudy F2 bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Tiếng Anh

Question 1: Cost behavior

This table shows the information for advertising and sales established over the past 06 months of Mango Co, a dried fruit manufacturing company.

Month Advertising expenditure Sales revenue
  $’000 $’000
1 3 155
2 2.5 115
3 2.7 125
4 4 160
5 3.5 170
6 3.7 165

 

Using the high-low method which of the following is the correct equation for linking advertising and sales from the above data?

Answer:

The fixed and variable elements of semi-variable costs can be determined by the high-low method. It is one of the principal methods.

We will follow these steps:

Step 1: Review records of costs in previous periods

 • Select the period with the highest activity level;
 • Select the period with the lowest activity level.

Step 2: Determine the following

 • Total cost at high activity level;
 • Total cost at low activity level;
 • Total units at high activity level;
 • Total units at low activity level.

Step 3: Calculate the following

(Total cost at high activity level – Total cost at low activity level)/ (Total units at high activity level – Total units at low activity level) = Variable cost per unit

Step 4: The fixed costs can be determined as follows

(Total cost at high activity level) – (Total units at high activity level × variable cost per unit)

So the answer will be:

Step 1

 • Period with the highest activity level: month 4;
 • Period with the lowest activity level: month 2.

Step 2

 • Total cost at high activity level: 160;
 • Total cost at low activity level: 115;
 • Total units at high activity level: 4;
 • Total units at low activity level: 2.5.

Step 3

Variable cost per unit = (160 – 115)/ (4 – 2.5) = 30

Step 4

The fixed cost will be 160 – 4 * 30 = 40

So the equation is: Sales revenue = 40 + 30 * Advertising expenditure ($’000)

2. Tiếng Việt

Bài tập 1: Cách ứng xử của chi phí

Bảng sau đây đưa ra số liệu về chi phí quảng cáo và doanh thu bán hàng trong 06 tháng qua của công ty Mango, một công ty sản xuất trái cây tươi.

Tháng Chi phí quảng cáo Doanh thu bán hàng
  $’000 $’000
1 3 155
2 2,5 115
3 2,7 125
4 4 160
5 3,5 170
6 3,7 165

Sử dụng phương pháp high–low, phương trình thể hiện mối tương quan giữa chi phí quảng cáo và doanh thu bán hàng là bao nhiêu?

Đáp án:

Phương pháp high-low là một trong những phương pháp chính để xác định chi phí cố định, chi phí biến đổi hoặc kết hợp cả 2 loại chi phí.

Phương pháp này có những bước sau:

Bước 1: Xác định chu kỳ

 • Chọn chu kỳ có mức hoạt động cao nhất;
 • Chọn chu kỳ có mức hoạt động thấp nhất.

Bước 2: Xác định

 • Tổng chi phí ở mức hoạt động cao nhất;
 • Tổng chi phí ở mức hoạt động thấp nhất;
 • Tổng đơn vị ở mức hoạt động cao nhất;
 • Tổng đơn vị ở mức hoạt động thấp nhất.

Bước 3: Tính toán

(Tổng chi phí ở mức hoạt động cao nhất – Tổng chi phí ở mức hoạt động thấp nhất)/ (Tổng đơn vị ở mức hoạt động cao nhất – Tổng đơn vị ở mức hoạt động thấp nhất) = Chi phí biến đổi trên 1 đơn vị

Bước 4: Chi phí cố định có thể được tính toán

(Tổng chi phí ở mức hoạt động cao nhất) – (Tổng đơn vị ở mức hoạt động cao nhất × Chi phí biến đổi trên 1 đơn vị)

Do đó đáp án sẽ là:

Bước 1

 • Chu kỳ với mức hoạt động cao nhất: tháng 4;
 • Chu kỳ với mức hoạt động thấp nhất: tháng 2;

Bước 2

 • Tổng chi phí ở mức hoạt động cao nhất: 160;
 • Tổng chi phí ở mức hoạt động cao nhất: 115;
 • Tổng đơn vị ở mức hoạt động cao nhất: 4;
 • Tổng đơn vị ở mức hoạt động thấp nhất: 2,5.

Bước 3

Chi phí biến đổi trên 1 đơn vị = (160 – 115)/ (4 – 2.5) = 30

Bước 4

Chi phí cố định sẽ là 160 – 4 * 30 = 40

Do đó phương trình là Doanh thu bán hàng = 40 + 30 * Chi phí quảng cáo ($’000).

>>> Xem thêm:


[FREE DOWNLOAD] CASE STUDY F2 ACCA – 12 DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶPCase Study F2 ACCA – 12 Dạng Bài Tập Thường Gặp 

 

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY