Xác định dòng tIền VÀO và dòng tiền RA trong hoạt động kinh doanh

Dòng tiền VAO và dòng tiền RA là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu khi đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đóng vai trò then chốt để xác định rõ hiệu suất quản lý tài chính của các hoạt động cốt lõi trong doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của SAPP Academy giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

1. Khái niệm của dòng tiền vào và dòng tiền ra

Dòng tiền hay còn gọi là lưu chuyển tiền, thể hiện sự luân chuyển của số tiền mặt trong một khoảng thời gian cụ thể, phản ánh các nghiệp vụ thu chi phát sinh từ hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Một cách đơn giản, dòng tiền là sự di chuyển của dòng tiền vàodòng tiền ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, khi doanh nghiệp mua dịch vụ hoặc hàng hóa từ một đơn vị khác, dòng tiền sẽ chảy ra khỏi doanh nghiệp thông qua quá trình thanh toán. Ngược lại, khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, dòng tiền sẽ chảy vào doanh nghiệp thông qua việc thu tiền.

Theo chuẩn mực kế toán hiện hành, tình trạng dòng tiền của doanh nghiệp thường được phản ánh trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm cả dòng tiền vào và dòng tiền ra

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, còn được gọi là Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả dòng tiền vào và dòng tiền ra phát sinh từ những hoạt động sản xuất và kinh doanh chính của doanh nghiệp, có tính thường xuyên. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường đặt phần này ở đầu tiên (Phần I). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh thể hiện sự chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh.

Thường thì dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản thu từ doanh số sản phẩm hoặc dịch vụ bán ra. Dòng tiền ra thường bao gồm các khoản thanh toán cho nguyên vật liệu và dịch vụ cung cấp, trả lãi vay, trả lương cho nhân viên, thanh toán thuế và các khoản phí liên quan.

Ví dụ, trong trường hợp một doanh nghiệp kinh doanh máy tính, dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh thường xuất phát từ việc bán các sản phẩm máy tính, trong khi dòng tiền ra chủ yếu liên quan đến việc mua các máy tính để nhập kho.

2. Nội dung cần có khi xác định dòng tiền vào và dòng tiền ra

Nội dung cần có khi xác định dòng tiền vào và dòng tiền ra

2.1. Dòng tiền ra

Nội dung dòng tiền ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

 • Thứ nhất, nguyên vật liệu và hàng tồn kho: Tiền chi trả cho việc mua nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm để duy trì hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm;
 • Thứ hai, chi phí sản xuất: Tiền chi trả cho các hoạt động sản xuất như tiền lương cho công nhân, chi phí vận hành máy móc, tiền sửa chữa và bảo trì thiết bị;
 • Thứ ba, trả nợ vay: Tiền trả lãi và trả gốc của các khoản vay mà doanh nghiệp đã mượn để tài trợ hoạt động kinh doanh;
 • Thứ tư, tiền thuê và chi phí hợp đồng: Tiền chi trả cho việc thuê mặt bằng, thiết bị, hoặc dịch vụ khác liên quan đến hoạt động sản xuất;
 • Thứ năm, thuế và lệ phí: Tiền chi trả cho các khoản thuế, phí và khoản đóng góp vào quỹ hỗ trợ xã hội;
 • Thứ sáu, chi phí quản lý và bán hàng: Tiền chi trả cho các hoạt động quản lý, tiếp thị, và bán hàng như tiền lương cho nhân viên quản lý và bán hàng, chi phí quảng cáo và tiếp thị;
 • Thứ bảy, khấu hao và tổn thất giá trị tài sản: Tiền chi trả cho việc ghi nhận khấu hao của tài sản cố định và thường xuyên, cũng như tổn thất giá trị tài sản theo thời gian;
 • Thứ tám, các khoản trả khác: Các khoản tiền chi trả khác có thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí nghiên cứu và phát triển, các chi phí hỗ trợ khác.

2.2. Dòng tiền vào

 • Thứ nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tiền thu được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
 • Thứ hai, thu tiền từ khách hàng: Tiền khách hàng trả sau khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm cả tiền mặt và tiền trong tài khoản khách hàng;
 • Thứ ba, vay vốn: Tiền vay từ nguồn tài chính bên ngoài để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Thứ tư, tài trợ: Tiền nhận từ đối tác hoặc nhà đầu tư để đầu tư vào hoạt động sản xuất, thường thông qua hình thức cổ phần hóa, đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác;
 • Thứ năm, thanh lý tài sản: Tiền thu từ việc bán các tài sản không cần thiết cho hoạt động sản xuất, như thiết bị lỗi thời hoặc không còn sử dụng;
 • Thứ sáu, các nguồn tài chính khác: Bất kỳ nguồn tài chính khác nhận vào từ hoạt động sản xuất kinh doanh, như doanh nghiệp con, các hợp đồng chuyển nhượng, hoặc doanh nghiệp liên kết.

Xem thêm: Khái Niệm Và Cách Xác ĐỊnh Dòng Tiền Từ Hoạt Động Tài Chính

3. Cách xác định dòng tiền vào và dòng tiền ra

Hiện nay, khi tính toán dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, có hai phương pháp phổ biến nhất là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Cùng SAPP Academy tìm hiểu chi tiết về sự khác biệt giữa hai phương pháp tính dòng tiền này.

Cách xác định dòng tiền vào và dòng tiền ra

3.1. Phương pháp tính dòng tiền trực tiếp

Phương pháp xác định dòng tiền trực tiếp là cách tính dựa trên các luồng tiền mà doanh nghiệp đã thu và đã chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Dòng tiền vào và dòng tiền ra bao gồm một loạt các khoản thu chi khác nhau.

Công thức:

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh = Dòng tiền vào - Dòng tiền ra

3.2. Phương pháp tính dòng tiền gián tiếp

Phương pháp tính dòng tiền gián tiếp được xác định sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế. Các doanh nghiệp thường áp dụng phương pháp này để tính toán dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cách xác định dòng tiền:

Sau khi đã nộp đủ các khoản thuế và tính toán các khoản thu chi, số tiền và tài sản còn lại chính là dòng tiền ròng. Đây cũng là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi các khoản chi phí và thuế.

Xem thêm: Ocf Là Gì? Tìm Hiểu Về Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh

4. Ý nghĩa dòng tiền ra và dòng tiền vào

Ý nghĩa dòng tiền ra và dòng tiền vào

Dòng tiền vào và dòng tiền ra là một trong những yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dòng tiền ổn định là điều kiện cần để doanh nghiệp có thể phát triển, mua lại nợ cổ phiếu và thực hiện các hoạt động tài chính khác.

Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư ưu tiên sử dụng chỉ số dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (OCF) để phân tích tình hình đầu tư và đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Tối ưu hóa doanh thu, giảm thiểu chi phí và tăng cường hoạt động kinh doanh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền.

Cụ thể:

 • Chỉ số OCF > 0: Doanh nghiệp có khả năng tài chính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, có khả năng tái đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc trả cổ tức cho cổ đông;
 • Chỉ số OCF < 0: Doanh nghiệp cần phải tìm cách vay vốn từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, điều này có thể gây ra rủi ro cho doanh nghiệp và cản trở nhà đầu tư.

Tuy nhiên, không phải khi nào chỉ số OCF âm cũng báo hiệu điều xấu, có thể doanh nghiệp đang đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra cơ hội kiếm tiền trong tương lai.

Xác định dòng tiền ra, dòng tiền vào nhằm xác định kế hoạch, quản lý, kiểm soát và tối ưu hóa việc sử dụng tiền mặt. Tiền này sau đó có thể được đầu tư vào các cơ hội khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tương lai ổn định, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược cẩn thận để quản lý dòng tiền trong bối cảnh thay đổi của môi trường kinh doanh.

5. Cách quản trị dòng tiền ra và dòng tiền vào hiệu quả

Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp doanh nghiệp quản trị dòng tiền ra, dòng tiền vào một cách hiệu quả:

5.1. Lập kế hoạch dòng tiền

Trong bất kỳ hoạt động nào, để đạt được kết quả tốt, một kế hoạch rõ ràng là điều cần thiết. Tương tự, việc quản lý sử dụng nguồn tài chính cũng đòi hỏi việc lập kế hoạch dòng tiền định kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý, để đảm bảo tối ưu hóa nguồn tài chính trong doanh nghiệp. Kế hoạch dòng tiền cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng dòng tiền ra, dòng tiền vào và đề xuất biện pháp quản lý dòng tiền hợp lý. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng để quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp.

5.2. Tối ưu hóa vòng quay tiền

Để thực hiện điều này, một biện pháp quan trọng là giải quyết tình trạng tồn kho giúp ngăn chặn sự ứ đọng của nguồn tiền. Đồng thời, giảm thiểu tồn kho còn giúp tiết kiệm chi phí nhân công và quản lý kho bãi, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn tiền. Việc quản lý dòng tiền thông qua lập kế hoạch và tối ưu hóa vòng quay tiền sẽ giúp doanh nghiệp duy trì tính ổn định tài chính và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

5.3. Quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả

Nợ phải thu biểu thị vốn mà doanh nghiệp đang nợ các bên khác. Quản lý hiệu quả các khoản nợ phải thu là điều quan trọng, vì không kiểm soát chúng có thể dẫn đến việc mất tiền và gây cản trở cho kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp. Tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến dòng tiền trong doanh nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo quản trị dòng tiền hiệu quả, một điều kiện cần là kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu.

Ngoài việc quản lý nợ phải thu, việc quản lý nợ phải trả cũng là một khía cạnh quan trọng. Nợ phải trả phản ánh mức độ dòng tiền ra của doanh nghiệp, nếu nợ phải trả tăng cao, có thể cho thấy dòng tiền ra bị trì trệ, dẫn đến cản trở trong dòng chảy tiền trong doanh nghiệp. Để đảm bảo sự liên tục trong hoạt động của dòng tiền, doanh nghiệp cần quản lý tốt cả nợ phải trả.

5.4. Sử dụng các công cụ dự báo dòng tiền một cách chính xác

Dự báo dòng tiền giúp kiểm soát và quản lý sự cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra, ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt hoặc thặng dư nguồn tiền, từ đó sử dụng tài nguyên tài chính một cách hiệu quả.

Dự báo dòng tiền không hề dễ dàng và thường gặp sai số, để có kết quả chính xác, doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ hỗ trợ. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả và sử dụng công cụ dự báo dòng tiền sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sự cân đối tài chính và đảm bảo dòng tiền hoạt động liên tục và hiệu quả.

Khóa học CMA Hoa Kỳ mang lại nhiều lợi ích cho nhân viên kế toán, nhà quản lý và nhà đầu tư trong việc xác định, quản lý và phân tích dòng tiền vào và dòng tiền ra trong hoạt động kinh doanh. Khóa học cung cấp kiến thức chi tiết về quản trị chi phí, quản lý dòng tiền và phân tích tài chính giúp học viên có khả năng hiểu rõ hơn về cách các yếu tố chi phí và dòng tiền ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh; hiểu được các thông số tài chính liên quan đến dòng tiền; tối ưu hóa cách bạn sử dụng nguồn tài chính và tối thiểu hóa lãng phí; ngoài ra khóa học còn giúp học viên hiểu cách đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên việc phân tích dòng tiền và tài chính. (Tìm hiểu chi tiết hơn "CMA là gì")

Kết luận

Dòng tiền vàodòng tiền ra đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Quản lý hiệu quả dòng tiền giúp doanh nghiệp duy trì tính cân đối tài chính, tối ưu hóa sử dụng nguồn tiền và đưa ra các quyết định đầu tư cẩn trọng. Hiểu rõ về cách dòng tiền vào và dòng tiền ra tương tác sẽ giúp các doanh nghiệp, nhân viên kế toán và nhà đầu tư định hình chiến lược kinh doanh và quản trị tài chính đúng hướng, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công trong môi trường kinh doanh.

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY