#Phương Pháp Đối Ứng Tài Khoản Là Gì? Ý Nghĩa, Nội Dung

Phương pháp đối ứng tài khoản là cách tiếp cận chi tiết để xử lý thông tin tài khoản một cách chính xác và hiệu quả. Bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý tài chính doanh nghiệp.

Trong thế giới kinh doanh phức tạp hiện nay, việc quản lý tài chính trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với cả cá nhân và doanh nghiệp. Để đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong việc xử lý thông tin tài khoản, phương pháp đối ứng tài khoản đã xuất hiện như một công cụ vô cùng quan trọng. Nhưng bạn đã hiểu thực sự về ý nghĩa và nội dung của phương pháp này? Cùng SAPP Academy tìm hiểu về phương pháp đối ứng tài khoản và tầm quan trọng của nó trong doanh nghiệp.

1. Khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản

Khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản

1.1 Tài khoản đối ứng là gì ?

Tài khoản đối ứng là một khái niệm quan trọng trong sổ sách kế toán, đóng vai trò là tài khoản kết hợp với tài khoản chính để tạo sự cân bằng trong sổ cái. Khi tài khoản chính được ghi nhận là bên nợ, tài khoản đối ứng của nó sẽ được ghi nhận là bên có, và ngược lại.

Trong lĩnh vực kế toán, tài khoản đối ứng thường được sử dụng để điều chỉnh các khoản lỗ có thể xảy ra, như khấu hao hay giảm giá trị. Nó cũng được sử dụng để khắc phục các lỗi, theo dõi quá trình khấu hao tài sản, hoặc ghi nhận các khoản thanh toán không thể thu được.

Tài khoản đối ứng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân đối tài chính và rõ ràng trong quyết định kinh doanh. Hiểu rõ về nội dung và ý nghĩa của tài khoản đối ứng là một yếu tố quan trọng để xây dựng hệ thống kế toán chính xác và đáng tin cậy.

1.2 Yếu tố tạo nên phương pháp đối ứng

Phương pháp đối ứng tài khoản

Yếu tố tạo nên phương pháp đối ứng

Tài khoản đối ứng trong kế toán là kết quả của sự kết hợp giữa hai yếu tố cơ bản quan trọng. Đầu tiên, đó là hệ thống các tài khoản trong nghiệp vụ kế toán, với mỗi tài khoản được gán một tính chất (bên nợ hoặc bên có). Thứ hai, tài khoản đối ứng phụ thuộc vào các mối quan hệ đối ứng trong kế toán, nghĩa là khi một tài khoản được ghi nhận ở bên nợ, tài khoản đối ứng của nó sẽ được ghi nhận ở bên có, và ngược lại.

Việc bỏ qua bất kỳ một trong hai yếu tố trên sẽ dẫn đến việc không thể tạo ra tài khoản đối ứng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống tài khoản kế toán phù hợp và đúng đắn, đồng thời duy trì các quan hệ đối ứng chính xác trong quá trình ghi nhận thông tin tài chính. Tổ chức và sắp xếp tài khoản đối ứng đúng cách trong kế toán là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và đáng tin cậy của hệ thống kế toán.

1.3 Tác dụng của phương pháp đối ứng tài khoản

Tài khoản đối ứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp. Dưới đây là các khía cạnh chi tiết về tầm quan trọng của loại tài khoản này:

 • Theo dõi và kiểm soát nguồn lực: Tài khoản đối ứng cho phép doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát quá trình sử dụng các nguồn lực của mình, bao gồm tiền mặt, tài sản và nguồn lực nhân lực. Nó cũng giúp ghi nhận và quản lý khấu hao tài sản, cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư và tối ưu hóa nguồn lực;
 • Cân đối tài chính: Tài khoản đối ứng đảm bảo sự cân đối giữa các tài sản của doanh nghiệp, thu và chi, lợi nhuận và chi phí. Nó giúp xác định và ghi nhận các khoản thu, chi và lợi nhuận một cách chính xác, tạo nền tảng cho việc đánh giá hiệu suất tài chính và đưa ra các quyết định quản lý thông minh;
 • Chiến lược phát triển: Tài khoản đối ứng cung cấp thông tin quan trọng để đề ra chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Nó giúp theo dõi các chỉ số tài chính, xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó xác định hướng đi và mục tiêu phát triển. Tài khoản đối ứng là một công cụ hữu ích để đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh và tạo ra kế hoạch tài chính dài hạn.

2. Cơ sở hình thành phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản

Cơ sở hình thành phương pháp đối ứng tài khoản

Các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị đa dạng và phong phú được hình thành từ các nghiệp vụ kinh tế tài chính. Để hệ thống hóa thông tin về hoạt động kinh tế tài chính và phục vụ cho lãnh đạo và quản lý tài chính, quản lý tài sản, hạch toán kế toán phải sử dụng phương pháp tài khoản kế toán.

Phương pháp đối ứng tài khoản là một phương pháp kế toán được sử dụng để phân loại đối tượng kế toán, ghi chép, phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình hiện tại và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

Phương pháp này bao gồm hai yếu tố chính: tài khoản kế toán và các quan hệ đối ứng tài khoản. Tài khoản kế toán được sử dụng để phân loại thông tin kế toán thành các nhóm tài khoản tương ứng với các loại tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động. Các quan hệ đối ứng tài khoản đảm bảo sự cân bằng giữa các tài khoản trong mỗi giao dịch, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán.

3. Nội dung phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản

Nội dung phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản được hình thành từ hai yếu tố cơ bản.

3.1. Tài khoản kế toán

Khái niệm tài khoản kế toán 

Tài khoản kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình hiện tại và sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

Mỗi đối tượng kế toán cụ thể được tạo ra một tài khoản kế toán hoặc một số tài khoản kế toán để phản ánh và kiểm tra đối tượng đó. Mỗi tài khoản kế toán có tên gọi riêng và tên gọi, nội dung ghi chép và phản ánh trên tài khoản kế toán phải phù hợp với nhau và phù hợp với nội dung kinh tế của từng đối tượng kế toán mà tài khoản kế toán đó đại diện.

Tài khoản kế toán là cách thức phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng của hạch toán kế toán, bao gồm doanh thu, chi phí, tài sản, nguồn vốn. Mỗi đối tượng được theo dõi trên một tài khoản riêng biệt để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong ghi chép và theo dõi tài chính.

Kết cấu của một tài khoản kế toán như thế nào?

Tài khoản kế toán là tên của đối tượng kế toán mà tài khoản đó phản ánh. Phía bên trái của tài khoản gọi là bên Nợ, phía bên phải gọi là bên Có. Tài khoản kế toán phản ánh các đối tượng kế toán theo 3 chỉ tiêu chí chính:

 • Số dư đầu kỳ: Phản ánh số lượng hiện có của đối tượng kế toán tại thời điểm đầu kỳ;
 • Số phát sinh trong kỳ: Phản ánh sự biến động của đối tượng kế toán trong kỳ, trong đó số phát sinh tăng và số phát sinh giảm phản ánh sự tăng hoặc giảm của các đối tượng kế toán trong kỳ;
 • Số dư cuối kỳ: Phản ánh số lượng hiện có của đối tượng kế toán tại thời điểm cuối kỳ. Số dư cuối kỳ được tính bằng cách cộng số dư đầu kỳ với tổng số phát sinh tăng và trừ đi tổng số phát sinh giảm trong kỳ. 

3.2. Nguyên tắc tài khoản kế toán được thiết kế thế nào?

Kết cấu của tài khoản tài sản có sự đối ngược với kết cấu của tài khoản nguồn vốn; kết cấu của tài khoản điều chỉnh ngược với kết cấu của tài khoản cơ bản mà nó điều chỉnh.

Số phát sinh tăng của tài khoản được phản ánh cùng phía với số dư đầu kỳ, trong khi số phát sinh giảm được phản ánh ở phía bên còn lại của tài khoản kế toán.

Tổ chức kế toán sử dụng các loại tài khoản và kết cấu tương ứng để đảm bảo việc phản ánh chính xác và theo dõi các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

3.3. Quan hệ đối ứng tài khoản

Quan hệ đối ứng tài khoản là mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, cũng như giữa các loại tài sản và các loại nguồn vốn trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, và có ảnh hưởng đến phương trình kế toán.

Có 4 loại quan hệ đối ứng:

 • Loại 1: Tăng tài sản này - giảm tài sản khác, quan hệ này chỉ xảy ra trong nội bộ đơn vị kế toán, dẫn đến sự thay đổi cơ cấu tài sản mà không làm thay đổi tổng quy mô tài sản;
 • Loại 2: Tăng nguồn vốn này - giảm nguồn vốn khác, quan hệ này chỉ thay đổi cơ cấu nguồn vốn mà không làm thay đổi quy mô nguồn vốn và tài sản;
 • Loại 3: Tăng tài sản - tăng nguồn vốn, quy mô tài sản và nguồn vốn tăng cùng một lượng sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Loại 4: Giảm tài sản - giảm nguồn vốn, quy mô tài sản và nguồn vốn giảm cùng một lượng sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nhận xét:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến sự biến động trong nội bộ tài sản hoặc nguồn vốn phải có quan hệ cùng chiều, dẫn đến tăng hoặc giảm quy mô tài sản của đơn vị kế toán.

Quan hệ đối ứng tài khoản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của thông tin kế toán, đồng thời hỗ trợ quản lý kinh tế tài chính trong việc theo dõi và phân tích hoạt động của doanh nghiệp.

3.4. Phương pháp ghi sổ kép

Phương pháp ghi sổ kép là phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên tài khoản kế toán bằng cách sử dụng quan hệ đối ứng, trong đó mỗi số tiền phát sinh được ghi nợ (debit) vào ít nhất hai tài khoản kế toán có quan hệ đối ứng với nhau, và được ghi có (credit) vào tài khoản khác cũng có quan hệ đối ứng với nó.

Một cách đơn giản, phương pháp ghi sổ kép là việc ghi nợ vào một tài khoản và ghi có vào tài khoản khác, với cùng một số tiền phát sinh, nhằm phản ánh đầy đủ các tác động của một nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên các tài khoản kế toán có liên quan.

Định khoản kế toán

Là quá trình xác định các tài khoản kế toán mà một nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ được ghi nợ và ghi có vào, cùng với số tiền cụ thể cho mỗi tài khoản. Định khoản kế toán có hai loại chính: định khoản đơn giản và định khoản phức tạp:

 • Định khoản đơn giản: Đây là loại định khoản mà chỉ liên quan đến hai tài khoản kế toán. Trong định khoản đơn giản, chỉ xác định tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có;
 • Định khoản phức tạp: Đây là loại định khoản mà liên quan đến ít nhất ba tài khoản kế toán trở lên. Trong định khoản phức tạp, ngoài tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có, còn có thể có thêm các tài khoản khác để phản ánh đầy đủ các tác động và quan hệ đối ứng trong nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Nguyên tắc ghi sổ kép

Theo quy trình định khoản kế toán, tài khoản ghi Nợ được xác định trước, sau đó là tài khoản ghi Có. Tổng số tiền ghi vào bên Nợ của tài khoản phải bằng tổng số tiền ghi vào bên Có của các tài khoản trong cùng một định khoản. Điều này đảm bảo sự cân đối giữa các tài khoản và hệ thống kế toán.

Trường hợp định khoản phức tạp, nó có thể được phân chia thành các định khoản đơn giản, nhưng không được phép gộp các định khoản đơn giản lại thành một định khoản phức tạp. Mục đích là để duy trì tính rõ ràng và theo dõi được từng nghiệp vụ kế toán cụ thể.

Quy trình định khoản

 • Xác định tài khoản kế toán: Đây là quá trình xác định các tài khoản kế toán cụ thể được sử dụng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mỗi nghiệp vụ sẽ có tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có tương ứng;
 • Xác định quan hệ đối ứng tài khoản: Đây là quá trình xác định mối quan hệ giữa các tài khoản kế toán trong một định khoản. Quan hệ đối ứng cho biết tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có tương ứng như thế nào trong một giao dịch kế toán;
 • Xác định số tiền: Đây là quá trình xác định số tiền cụ thể được ghi vào mỗi tài khoản trong một định khoản. Số tiền ghi vào bên Nợ của tài khoản phải bằng số tiền ghi vào bên Có của các tài khoản khác trong cùng một định khoản, để đảm bảo cân đối và tính chính xác trong quá trình ghi chép kế toán.

4. Ý Nghĩa phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản

Ý nghĩa phương pháp đối ứng tài khoản

Hệ thống hóa thông tin về tài sản và hoạt động kinh tế tài chính trong một đơn vị được thực hiện một cách liên tục và thường xuyên nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho quản lý kinh tế và tài chính.

Quá trình hệ thống hóa thông tin này bao gồm việc thu thập và ghi nhận các thông tin cụ thể, chi tiết liên quan đến tình hình tài sản và sự di chuyển, biến động của tài sản. Điều này phục vụ cho yêu cầu quản trị kinh doanh, yêu cầu quản lý theo cấp bậc trong đơn vị, cũng như yêu cầu quản lý tài sản.

Hệ thống hóa thông tin tài chính và kinh tế là một công cụ để tổ chức số liệu theo các chỉ tiêu kinh tế và tài chính, từ đó tạo ra các báo cáo kế toán. Nhờ đó, người quản lý có thể có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và kinh tế của đơn vị, từ đó đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả và đúng thời điểm.

Khóa học ACCA online có thể giúp bổ trợ kiến thức về phương pháp đối ứng tài khoản trong kế toán. Khóa học ACCA cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện và chuyên sâu về các khía cạnh quản lý kế toán và tài chính. Trong quá trình học, bạn sẽ được tiếp cận với các nguyên tắc và phương pháp kế toán chuyên nghiệp, bao gồm cả phương pháp đối ứng tài khoản. Bạn sẽ được học về cách xác định tài khoản ghi Nợ và Có, xác định quan hệ đối ứng giữa các tài khoản, và cách xác định số tiền cụ thể cho mỗi tài khoản trong quá trình định khoản.

Học ACCA online có sự linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập, cho phép bạn tự điều chỉnh và tổ chức học tập theo lịch trình riêng của mình. Bên cạnh đó, ACCA cũng đảm bảo chất lượng giảng dạy và cung cấp các tài liệu học tập chất lượng.

Thông qua khóa học ACCA online, bạn có thể nắm vững kiến thức và kỹ năng về phương pháp đối ứng tài khoản trong kế toán, từ đó nâng cao năng lực và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Lời kết

phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán, giúp hệ thống hóa và phản ánh chính xác các giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Qua việc xác định tài khoản ghi Nợ và Có, xác định quan hệ đối ứng giữa các tài khoản, và xác định số tiền cụ thể, phương pháp đối ứng tài khoản đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của thông tin kế toán. Đối với những ai quan tâm đến lĩnh vực kế toán và mong muốn nắm vững phương pháp đối ứng tài khoản, khóa học ACCA online là một nguồn tài nguyên học tập đáng giá. Với sự linh hoạt và chất lượng giảng dạy của khóa học ACCA online, học viên có thể tiếp cận kiến thức chuyên sâu và áp dụng nó vào thực tế công việc.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY