SAPP Academy Tiếp Tục Giữ Vững Pass Rate Vượt Trội Hơn Toàn Cầu Trong Kỳ Thi ACCA Tháng 3/2023

Cùng theo dõi chi tiết Pass Rate từng môn của học viên ACCA tại SAPP trong bài viết dưới đây nhé!

1. Tỷ lệ đỗ các môn ACCA tại SAPP Academy trong tháng 3/2023

Kết quả kỳ thi tháng 3/2023 vẫn tiếp tục là niềm tự hào của SAPP khi Pass Rate tại một số môn khó như PM/F5, FR/F7, FM/F9… đạt con số ấn tượng.

Cụ thể:

Môn Quản trị hiệu quả hoạt động (PM/F5) có tỉ lệ đỗ đạt 78% trong khi trung bình toàn cầu là 44%.

Môn Lập báo cáo tài chính (FR/F7) có tỉ lệ đỗ đạt 63% trong khi trung bình toàn cầu là 52%.

Môn Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo (AA/F8) có tỉ lệ đỗ đạt 50% trong khi trung bình toàn cầu là 44%.

Môn Quản trị tài chính (FM/F9) có tỉ lệ đỗ đạt 67% trong khi trung bình toàn cầu là 49%.