#Các Hình Thức Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài (FDI) & Đặc Điểm

FDI là viết tắt của "Foreign Direct Investment", trong tiếng Việt được dịch là "Đầu Tư Nước Ngoài Trực Tiếp". Đây là quá trình mà một tổ chức hoặc cá nhân từ một quốc gia đầu tư vào một quốc gia khác thông qua việc sở hữu hoặc kiểm soát một phần của một doanh nghiệp ở quốc gia đó.

Với các nhà đầu tư trong nước, hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài đang là một hình thức đầu tư vô cùng hấp dẫn. Cùng SAPP Academy tìm hiểu xem khái niệm, đặc điểm cũng như các hình thức của đầu tư gián tiếp nước ngoài nhé!

1. Khái niệm đầu tư gián tiếp nước ngoài là gì?

Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài (FDI) là quá trình mà một tổ chức hoặc cá nhân từ một quốc gia đầu tư vào một quốc gia khác thông qua việc sở hữu hoặc kiểm soát một phần của một doanh nghiệp ở quốc gia đó. Trong FDI, đầu tư được thực hiện thông qua việc mua cổ phần của một doanh nghiệp hoặc thông qua các hình thức khác như mua lại cổ phần hoặc thành lập các liên doanh.

Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư sinh lời (như là mua bán tài sản,...) gián tiếp ở ngoài phạm vi quốc gia. Với hình thức đầu tư gián tiếp này, nhà đầu tư không có quyền hạn quản lý hoặc can thiệp vào các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp mà họ đầu tư vào.

Khái Niệm Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài

FDI thường được coi là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các quốc gia, bởi nó mang lại không chỉ vốn đầu tư mà còn cung cấp công nghệ, quản lý và kiến thức kinh doanh từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Đối với quốc gia đón nhận, FDI có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế.

2. Tác động của đầu tư gián tiếp nước ngoài tới nền kinh tế

 

Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài (FDI) có thể có một loạt các tác động đáng kể đối với nền kinh tế của một quốc gia, bao gồm những điều sau:

Tác Động Của Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài FPI

  • Tích cực

Hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài mang tới nhiều lợi ích không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho cả quốc gia nhận đầu tư.

▪️ Quốc gia nhận được đầu tư gián tiếp nước ngoài có thể chủ động hơn khi quản lý cơ cấu sử dụng vốn.

▪️ Nhà đầu tư an toàn hơn khi rủi ro đầu tư được chia cho những người cùng góp chung vốn vào đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.

▪️ Hầu hết nguồn đầu tư gián tiếp nước ngoài đều là các khoản vốn ưu đãi hoặc viện trợ. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian đầu tư dài, số lượng vốn nhiều cùng lãi suất thấp hơn so với đầu tư trực tiếp. Bởi vậy, hình thức đầu tư này thường dành cho những công trình lớn, lâu dài như xây dựng cơ sở hạ tầng,... Điều này nhằm mục đích tạo không gian để phát triển nguồn đầu tư trực tiếp của quốc gia.

  • Tiêu cực

Bên cạnh những tác động tích cực, đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng có những mặt tiêu cực nhất định.

▪️ Thông thường những nước nhận được nguồn đầu tư gián tiếp nước ngoài là những nước kém phát triển, đang trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, họ chưa có kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ để sử dụng nguồn vốn đấy một cách hiệu quả nhất.

▪️ Mặc dù vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài là vốn ưu đãi, nhưng nó vẫn cần được hoàn trả. Bởi vậy, những quốc gia tiếp nhận đầu tư thường gặp phải tình trạng nợ nước ngoài tăng vọt, đôi khi không có khả năng hoàn trả.

▪️ Đầu tư gián tiếp nước ngoài tạo bất lợi cho các nước tiếp nhận khi học hỏi kỹ thuật công nghệ hiện đại từ nước ngoài. Nghiêm trọng hơn là các quốc gia sẽ rơi vào vòng xoáy chính trị do chính nhà đầu tư nước ngoài thao túng.

3. Vai trò của đầu tư gián tiếp nước ngoài

Vai trò mà hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài mang lại được xét trên nhiều khía cạnh. Trong đó có:

Vai Trò Của Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài

  • Với doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư

So với những hình thức đầu tư khác, đầu tư gián tiếp nước ngoài được các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá là một nguồn vốn tốt với chi phí huy động thấp mà vẫn đảm bảo được quyền hạn của mình. Mặc dù không được chuyển giao về công nghệ nhưng doanh nghiệp vẫn nhận được … để có thể duy trì nguồn vốn này.

  • Với quốc gia nhận đầu tư

Đối với quốc gia nhận được đầu tư, đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

▪️ Cũng như hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng mang tới một nguồn vốn lớn ảnh hưởng tới nền kinh tế của quốc gia nhận đầu tư. Nó mang vai trò cân bằng lại khoản đầu tư và tiết kiệm, từ đó thúc cân bằng lại cán cân thanh toán.

▪️ Cùng với đó, đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng góp phần thúc đẩy cả nền kinh tế phát triển. Bởi những thành phần trong nền kinh tế nhận được vốn cần phải đổi mới, cải thiện nhằm đáp ứng được những yêu cầu của nhà đầu tư. 

▪️ Dòng vốn từ đầu tư gián tiếp nước ngoài góp phần khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hình thức cổ phần, phát hành thêm trái phiếu.

4. Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài

Có một số hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để tham gia vào thị trường quốc tế và tận dụng cơ hội đầu tư. Dưới đây là một số hình thức phổ biến.

Cách Thức Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài FDI

  • Đầu tư gián tiếp nước ngoài bằng cách mua cổ phiếu

Với hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài này, nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu của những doanh nghiệp nước ngoài phát hành với số lượng nhất định. Họ sẽ không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, nhưng vẫn có được lợi nhuận từ phần vốn đầu tư.

Hình thức đầu tư gián tiếp bằng cách mua cổ phiếu có những đặc điểm như sau:

▪️ Phía doanh nghiệp nhận được đầu tư có toàn quyền quyết định về hoạt động kinh doanh.

▪️ Tuỳ theo quy định của từng quốc gia khác nhau mà lượng cổ phiếu tối đa nhà đầu tư được mua vào cũng khác nhau.

▪️ Phạm vi doanh nghiệp hạn chế bởi nhà đầu tư thường sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có tiềm năng để hạn chế tối đa rủi ro.

▪️ Lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được phụ thuộc vào số tiền mà doanh nghiệp nhận đầu tư kiếm ra được. Theo đó, lợi nhuận thu được sẽ được chia theo hình thức cổ tức. Có nghĩa là nhà đầu tư mua bao nhiêu cổ phiếu, họ sẽ nhận được lợi nhuận tương ứng.

  • Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào trái phiếu

Nhà đầu tư sử dụng hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài này bằng cách mua vào trái phiếu từ các chủ thể phát hành nước ngoài và kiếm lợi nhuận từ đó. Khác với hình thức trên, trái phiếu chỉ đơn thuần là một giấy ghi nợ.

Trong hình thức trái phiếu này chủ yếu là những chủ thể lớn, ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế như Chính phủ hay tập đoàn. Thay vào việc vay tiền của ngân hàng, chủ thể sẽ phát hành trái phiếu bán lại cho ngân hàng và nhà đầu tư để huy động đủ vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đối với nhà đầu tư, hình thức trái phiếu này an toàn hơn so với đầu tư gián tiếp nước ngoài bằng cổ phiếu bởi:

▪️ Nếu chủ thể phát hành trái phiếu có gặp vấn đề thua lỗ thì nhà đầu tư vẫn được đảm bảo trả đủ và đúng hạn trái phiếu, còn với cổ phiếu thì không.

▪️ Với trường hợp chủ thể đã giải thể, phá sản thì chủ thể phát hành trái phiếu bắt buộc vẫn phải ưu tiên hoàn lại đầy đủ cho nhà đầu tư trái phiếu trước.

▪️ Có một vài loại trái phiếu được phát hành không bị tính thuế thu nhập. Với loại trái phiếu này thì nhà đầu tư càng nhiều vốn thì càng thu được nhiều lợi nhuận.

Mặc dù vậy, trái phiếu vẫn có bất lợi nhất định. Bởi rất ít chủ thể phát hành trái phiếu cho hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài, còn cổ phiếu thì nhiều hơn.

  • Đầu tư gián tiếp nước ngoài qua hoạt động của các quỹ đầu tư

Hình thức đầu tư này cũng là một trong những cách phổ biến mà nhà đầu tư thường lựa chọn ngoài cổ phiếu và trái phiếu.

Tạm kết: Trên đây là thông tin cơ bản về các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài. Truy cập website và fanpage của SAPP để có thêm nhiều kiến thức về Đầu tư - Tài chính nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm một “người đồng hành” trên hành trình chinh phục CFA để có được định hướng  học tập và luyện thi CFA phù hợp nhất, bạn có thể tham khảo khóa học CFA online tại SAPP, giải pháp tối ưu “trọn gói - tiết kiệm - cá nhân hóa”, phù hợp với những ai thiếu điều kiện để học trực tiếp và không có đủ khả năng để tự học tại nhà.

Liên hệ với SAPP qua Fanpage hoặc Website nếu cần bất cứ hỗ trợ nào nhé!

Fanpage: https://www.facebook.com/sapp.cfaonline

đăng ký khóa học cfa online

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY