CMA20/06/2024

# Tại Sao Cần Phải Xây Dựng Bộ Phận Quản Trị Rủi Ro Trong Doanh Nghiệp

Việc quản trị rủi ro trong một doanh nghiệp đôi khi gặp phải những thách thức lớn khi hệ thống kiểm toán nội bộ không đạt hiệu quả mong muốn. Để đối phó với những khía cạnh này, các nhà lãnh đạo kinh doanh luôn nỗ lực tìm kiếm các cách tiếp cận mô hình quản trị rủi ro hiệu quả. Trong thời gian gần đây, một trong những mô hình được đánh giá cao và áp dụng rộng rãi bởi các bộ phận quản trị rủi ro có tên gọi là “Ba vòng phòng thủ quản trị rủi ro”. Mô hình này được xây dựng nhằm mục đích cải thiện quản trị doanh nghiệp, tăng giá trị cho cổ đông và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hãy cùng SAPP Academy tìm hiểu kỹ hơn về bộ phận quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

1. Bộ Phận quản trị rủi ro là gì?

Bộ phận quản trị rủi ro

Bộ phận quản trị rủi ro là một phần quan trọng trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp, có trách nhiệm đánh giá, quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và hoạt động của tổ chức. Công việc chính của bộ phận này là xác định các nguy cơ tiềm ẩn, đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng và phát triển các chiến lược để giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro đối với tổ chức.

2. Tầm quan trọng của bộ phận quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Chức năng của bộ phận quản trị rủi ro là tạo điều kiện và giám sát thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro của ban quản lý và hỗ trợ chủ sở hữu trong việc xác định mức độ rủi ro liên quan đến mục tiêu và báo cáo thông tin về rủi ro trong toàn tổ chức.

Bộ phận quản trị rủi ro

Xem thêm : #Tại sao cần phải có hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

Giám sát các rủi ro cụ thể như không tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Các bộ phận tuân thủ này thông báo trực tiếp cho cấp quản lý cao nhất và trong một số lĩnh vực kinh doanh, có thể báo cáo trực tiếp cho cơ quan quản lý. Trong một tổ chức, có thể có nhiều bộ phận tuân thủ, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm về giám sát tuân thủ trong lĩnh vực cụ thể như sức khỏe và an toàn, chuỗi cung ứng, môi trường hoặc chất lượng.

Kiểm soát giám sát rủi ro tài chính và các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính. Ban Giám đốc thiết lập những chức năng này để đảm bảo rằng tuyến phòng thủ đầu tiên được tổ chức phù hợp và hoạt động theo kế hoạch. Mặc dù một số trong số các chức năng này có thể độc lập với tuyến phòng thủ đầu tiên, nhưng về cơ bản chúng đều là các chức năng quản lý. Với vai trò này, họ có thể can thiệp trực tiếp để cải thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Do đó, tuyến phòng thủ thứ hai đóng vai trò quan trọng nhưng không cung cấp phân tích hoàn toàn độc lập cho các cơ quan quản lý về rủi ro và kiểm soát nội bộ. Trách nhiệm của các chức năng này khác nhau tùy thuộc vào tính chất cụ thể của chúng, có thể bao gồm:

 • Thứ nhất, hỗ trợ việc thiết lập chính sách quản lý, xác định vai trò và trách nhiệm và thiết lập mục tiêu để thực hiện;
 • Thứ hai, cung cấp khung quản lý rủi ro;
 • Thứ ba, xác định các vấn đề đã biết và mới phát sinh;
 • Thứ tư, nhận diện sự thay đổi trong mức độ rủi ro tiềm ẩn của tổ chức;
 • Thứ năm, hỗ trợ quản lý trong việc phát triển các quy trình và kiểm soát để quản lý rủi ro và các vấn đề;
 • Thứ sáu, cung cấp hướng dẫn và đào tạo về quy trình quản lý rủi ro;
 • Thứ bảy, tạo điều kiện và giám sát thực hiện các thực hành quản lý rủi ro hiệu quả của ban quản lý vận hành;
 • Thứ tám, cảnh báo ban quản lý vận hành về vấn đề mới phát sinh và sự thay đổi trong các quy định và rủi ro;
 • Thứ chín, giám sát tính đầy đủ và hiệu quả của kiểm soát nội bộ, tính chính xác và đầy đủ của việc báo cáo, tuân thủ pháp luật và các quy định và khắc phục kịp thời các thiếu sót.

3. Bộ phận quản trị rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy?

 • Tuyến đầu tiên bao gồm các hoạt động kiểm soát nội bộ được tích hợp trong quy trình sản xuất – kinh doanh của từng phòng ban. Tuyến này tập trung vào “Hoạt động kiểm soát của Ban lãnh đạo” và “Các biện pháp kiểm soát nội bộ.” Mỗi bộ phận chức năng, như sản xuất, phân tích, thiết kế, đều có hoạt động chức năng riêng và hoạt động kiểm soát đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, như chấm công, kiểm tra chất lượng, phê duyệt, v.v. Tuyến này trực thuộc sự quản lý của Ban Giám đốc và chúng truyền đạt mục tiêu của doanh nghiệp, do Hội đồng quản trị đề ra, thông qua các biện pháp kiểm soát;
 • Tuyến thứ hai bao gồm các chức năng kiểm soát và giám sát mà ban điều hành thiết lập để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả của các quy trình và hoạt động như kiểm soát tài chính, bảo mật, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, thanh tra, tuân thủ… Dựa trên quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, tuyến này đưa ra quyết định về các chỉ tiêu tài chính, an ninh, chất lượng. Nó cũng thuộc về chức năng điều hành của Ban Giám đốc.
 • Tuyến thứ ba là kiểm toán nội bộ, tuyến này đảm bảo hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ. Nó đánh giá độc lập cách mà hai tuyến phòng thủ đầu tiên thực hiện mục tiêu quản lý rủi ro và kiểm soát. Đây là tuyến bảo vệ cuối cùng của doanh nghiệp và báo cáo trực tiếp lên hội đồng quản trị về các vấn đề phát sinh trước khi các cơ quan bên ngoài phát hiện.

Trong mô hình này, vai trò của các cấp lãnh đạo trong tổ chức được xác định rõ ràng, từ giám sát của hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo quản lý đến độc lập thông qua kiểm toán nội bộ. 

Bộ phận quản trị rủi ro

Xem thêm : # Phương Pháp Quản Trị Dòng Tiền Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

Tuy nhiên, việc kiểm soát chặt chẽ có thể hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, sự cân nhắc giữa mục tiêu phát triển và kiểm soát là cần thiết để đảm bảo cả hai yếu tố được cân nhắc, đồng thời giữ cho hoạt động phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hạn chế rủi ro trọng yếu.

4. Vai trò của khóa học CMA Hoa Kỳ đối với quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Khóa học CMA Hoa Kỳ có vai trò quan trọng trong bộ phận quản trị rủi ro. Đây là chứng chỉ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán quản trị và quản lý tài chính, cung cấp kiến thức sâu rộng về các phương pháp quản lý, phân tích tài chính và kiểm soát nội bộ. Vai trò của khóa học CMA trong bộ phận quản trị rủi ro như sau:

 • Thứ nhất, khóa học CMA Hoa Kỳ cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về quản lý rủi ro trong môi trường kinh doanh, giúp học viên hiểu rõ về các phương pháp đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các quyết định kinh doanh;
 • Thứ hai, CMA Hoa Kỳ giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu và thông tin tài chính để đánh giá rủi ro. Việc này rất quan trọng trong việc xác định các nguy cơ và đưa ra chiến lược quản lý rủi ro;
 • Thứ ba, khóa học CMA cung cấp kiến thức về quản lý tài chính hiệu quả, giúp đảm bảo rằng bộ phận quản trị rủi ro có khả năng đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến các khía cạnh tài chính của tổ chức;
 • Thứ tư, CMA Hoa Kỳ cung cấp kiến thức về các nguyên tắc kiểm soát nội bộ và chuẩn mực đạo đức trong quản lý tài chính giúp bộ phận quản trị rủi ro áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hoạt động của tổ chức;
 • Thứ năm, kiến thức từ khóa học CMA Hoa Kỳ có thể hỗ trợ bộ phận quản trị rủi ro trong việc đưa ra quyết định chiến lược về rủi ro và các biện pháp kiểm soát cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của tổ chức.

5. Kết luận

Bộ phận quản trị rủi ro

Xây dựng bộ phận quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là một bước cần thiết để đảm bảo sự ổn định và bền vững của hoạt động kinh doanh. Việc này giúp doanh nghiệp nhận biết, đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm ẩn, từ đó tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Bằng cách tập trung vào việc xác định, đánh giá và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, doanh nghiệp có thể tăng cường sự linh hoạt, đáp ứng linh hoạt với thị trường và môi trường kinh doanh biến đổi. Bộ phận quản trị rủi ro không chỉ giúp cải thiện hiệu quả vận hành mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin từ khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động, góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh ổn định và bền vững.

Chia sẻ
Chia sẻ
Sao chép

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình Tài chính là gì và cách thực hiện ra sao?

Chắc hẳn việc hiểu rõ và đánh giá chính xác về tình hình tài chính...

Thông tin của kế toán quản trị là gì? Vai trò của thông tin kế toán quản trị

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, thông tin kế toán quản trị đóng vai...

Tài chính doanh nghiệp là gì? Đảm nhận chức năng như thế nào?

Nắm vững kiến thức về tài chính doanh nghiệp là rất quan trọng khi tham...

Dự toán ngân sách kế toán quản trị và phương pháp áp dụng

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, vai trò của kế toán quản trị ngày...

Financial Analyst là gì? Giải mã sức hút nghề Phân tích Tài chính

Trong số các vị trí tại lĩnh vực tài chính, Financial Analyst (chuyên gia phân tích...

CMA Part 1 – Section F: Technology and Analytics

Là môn cuối cùng trong Part 1 CMA, Section F chiếm 15% tỷ trọng kiến...

Nghề Financial Controller là gì? Lộ trình thăng tiến cho Financial Controller

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và phức tạp, Financial Controller...

Điều kiện và lệ phí thi CMA – Những thông tin cập nhật mới nhất

“Thi CMA bao nhiêu tiền?” – Từ 01/10/2023 Hội đồng Quản lý Kế toán Quản...