Tìm hiểu các quyết định trong Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Định nghĩa về tài chính doanh nghiệp khác nhau trên toàn thế giới, là các hoạt động, quyết định và kỹ thuật liên quan đến phân bổ vốn - bao gồm tài trợ cho hoạt động mới, đầu tư và thoái vốn tài sản, cũng như quản lý tiền mặt. Thuật ngữ tài chính doanh nghiệp và nhà tài chính doanh nghiệp thường liên quan đến giao dịch sử dụng và huy động vốn để tạo, phát triển và mở rộng dự án và liên doanh, cũng như thực hiện mua lại các doanh nghiệp khác.

1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì?

Trước khi phân tích sâu hơn về các quyết định tài chính của doanh nghiệp, cùng tìm hiểu khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì:

Tài chính doanh nghiệp tập trung vào xử lý nguồn tài trợ, cơ cấu vốn, kế toán và quyết định đầu tư nhằm tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua kế hoạch tài chính và thực hiện chiến lược. Hoạt động tài chính doanh nghiệp bao gồm đầu tư và thuế, tài chính doanh nghiệp quan tâm đến việc tài trợ hoạt động sao cho lợi nhuận cao và chi phí thấp, quản lý dòng tiền hàng ngày và mục tiêu tài chính dài hạn, cùng với kế toán, báo cáo tài chính và thuế. 

Bộ phận tài chính doanh nghiệp quản lý quyết định đầu tư và theo dõi tài sản, nợ và hàng tồn kho. Tài chính doanh nghiệp cũng liên quan đến cấu trúc vốn và hành động nhằm tăng giá trị công ty. Mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, cân nhắc rủi ro và lợi nhuận.

Khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì?

2. Các quyết định tài chính doanh nghiệp

4 quyết định Tài chính doanh nghiệp cơ bản gồm: Đầu tư vốn, Hỗ trợ vốn, Thanh khoản ngắn hạn và Cổ tức - Lợi tức vốn.

2.1. Đầu tư vốn

Nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp bao gồm đầu tư và quản lý vốn dài hạn. Quá trình quyết định đầu tư chủ yếu liên quan đến lập ngân sách vốn. Qua việc lập ngân sách vốn, công ty xác định chi tiêu vốn, ước tính dòng tiền từ các dự án đề xuất, so sánh với tiềm năng thu nhập và quyết định nào sẽ được tài trợ. Đầu tư vốn là một nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp quan trọng, có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

Lập ngân sách vốn không hợp lý (ví dụ: đầu tư quá nhiều hoặc thiếu vốn) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính của công ty, tăng chi phí tài chính hoặc hạn chế hoạt động. Tài chính doanh nghiệp bao gồm các quyết định tài chính, đầu tư và quản lý ngân sách vốn của công ty.

Đầu tư và lập ngân sách vốn liên quan đến lựa chọn đặt tài sản dài hạn của công ty để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Điều này đòi hỏi quyết định về việc đầu tư vào cơ hội và được thực hiện qua phân tích tài chính chi tiết. Bằng cách sử dụng các công cụ kế toán tài chính, công ty xác định chi tiêu vốn, ước tính dòng tiền từ các dự án đề xuất, so sánh với dự kiến thu nhập và quyết định nguồn vốn được gán cho dự án nào. Mô hình tài chính được sử dụng để đánh giá tác động kinh tế của cơ hội đầu tư và so sánh các dự án thay thế. Công cụ như Tỷ lệ Hoàn vốn Nội bộ (IRR) và Giá trị Hiện tại Ròng (NPV) thường được sử dụng để so sánh các dự án và chọn ra dự án tối ưu.

Nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp bao gồm đầu tư và quản lý vốn dài hạn

2.2. Hỗ trợ vốn

Tài chính doanh nghiệp cũng có trách nhiệm cung cấp vốn thông qua nợ vay hoặc vốn chủ sở hữu. Công ty có thể vay vốn từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác, hoặc phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính thông qua các ngân hàng đầu tư. Công ty cũng có thể chọn bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư cổ phần, đặc biệt khi cần một số vốn lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh. Tài trợ vốn là một quá trình cân nhắc để quyết định tỷ lệ tương đối giữa nợ vay và vốn chủ sở hữu. Quá nhiều nợ có thể tăng nguy cơ vỡ nợ và sự phụ thuộc quá mức vào vốn chủ sở hữu có thể làm suy giảm lợi nhuận và giá trị đối với các nhà đầu tư ban đầu. Cuối cùng, tài trợ vốn phải đảm bảo cung cấp số vốn cần thiết để thực hiện các dự án đầu tư.

Hoạt động cốt lõi này bao gồm quyết định tài trợ tối ưu cho các dự án đầu tư vốn (như đã thảo luận ở trên) thông qua vốn chủ sở hữu, nợ vay của doanh nghiệp hoặc kết hợp cả hai. Nguồn vốn dài hạn cho các dự án đầu tư hoặc chi tiêu lớn có thể được thu được thông qua việc phát hành cổ phiếu của công ty hoặc chứng khoán nợ trên thị trường thông qua các ngân hàng đầu tư. Quản lý cân đối hai nguồn vốn (vốn chủ sở hữu và nợ vay) là cần thiết, vì quá nhiều nợ vay có thể tăng nguy cơ vỡ nợ trong khi phụ thuộc quá mức vào vốn chủ sở hữu có thể làm giảm lợi nhuận và giá trị đối với các nhà đầu tư ban đầu. Cuối cùng, nhiệm vụ của chuyên gia tài chính doanh nghiệp là tối ưu hóa cấu trúc vốn của công ty bằng cách giảm Chi phí vốn trung bình trọng số (WACC) càng nhiều càng tốt.

Tài trợ vốn phải đảm bảo cung cấp số vốn cần thiết để thực hiện các dự án đầu tư

Xem thêm: Một số quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp thường gặp

2.3. Thanh khoản ngắn hạn

Tài chính doanh nghiệp cũng đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý tài chính ngắn hạn, với mục tiêu đảm bảo sự có sẵn đủ thanh khoản để duy trì các hoạt động liên tục. Quản lý tài chính ngắn hạn liên quan đến việc quản lý tài sản lưu động và nợ ngắn hạn hoặc vốn lưu động và dòng tiền hoạt động. Công ty phải đảm bảo khả năng thực hiện toàn bộ nghĩa vụ pháp lý hiện tại của mình khi chúng đến hạn. Điều này bao gồm đảm bảo có đủ tài sản lưu động hiện tại để tránh gián đoạn hoạt động của công ty. Quản lý tài chính ngắn hạn cũng có thể liên quan đến việc tăng hạn mức tín dụng hoặc phát hành các công cụ tài chính khác như thương phiếu để dự phòng thanh khoản.

2.4. Cổ tức và Lợi tức vốn

Hoạt động này đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra quyết định về việc giữ lại thu nhập dư của công ty để đầu tư và hỗ trợ hoạt động tương lai, hoặc phân phối thu nhập cho cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu. Việc giữ lại thu nhập không được phân phối có thể được sử dụng để tài trợ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đây thường là nguồn vốn tốt nhất vì không tạo thêm nợ và không làm giảm giá trị cổ phần bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Cuối cùng, nếu những nhà quản lý công ty tin rằng họ có thể thu được lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của công ty từ một khoản đầu tư vốn lớn, thì họ nên theo đuổi nó. Nếu không, họ nên trả lại vốn dư thừa cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phần.

Cấu trúc vốn của một công ty rất quan trọng để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cấu trúc này có thể là sự kết hợp của nợ dài hạn và ngắn hạn, và/hoặc vốn cổ phần thông thường và ưu đãi. Tỷ lệ giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty thường được sử dụng để đánh giá mức độ cân bằng hoặc rủi ro của nguồn vốn tài trợ. Một công ty có mức tài trợ nhiều hơn bằng nợ được xem là có cấu trúc vốn tích cực hơn, và do đó, có khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho các bên liên quan. Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro này thường là lý do chính cho sự phát triển và thành công của một công ty.

Cấu trúc vốn của một công ty rất quan trọng để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

Xem thêm: 9+ Chỉ Số Đánh Giá Sức Khỏe Tài Chính Doanh Nghiệp

3. Khóa học CMA với các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Khóa học CMA (Chứng chỉ Kế toán quản trị Hoa Kỳ CMA) có thể ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp bằng cách cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực kế toán quản trị. Dưới đây là một số cách mà khóa học CMA có thể ảnh hưởng đến quyết định tài chính của doanh nghiệp:

  • Quản lý chi phí và lợi nhuận: Khóa học CMA trang bị kiến thức về phân tích chi phí, quản lý lợi nhuận và định giá sản phẩm. Điều này giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách quản lý chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận và đưa ra các quyết định tài chính liên quan đến giá cả sản phẩm, kế hoạch giá thành và chiến lược giá;
  • Đánh giá đầu tư và dự án: Khóa học CMA cung cấp các phương pháp đánh giá đầu tư và dự án, như phân tích điểm hòa vốn, lợi tức đầu tư và các phương pháp định giá tài sản. Các nhà quản lý sau khóa học có khả năng đánh giá mức độ sinh lời của các dự án, đầu tư và quyết định về việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả;
  • Quản lý rủi ro tài chính: Khóa học CMA cung cấp kiến thức về quản lý rủi ro tài chính và phân tích tài chính. Điều này giúp các nhà quản lý hiểu và định rõ các yếu tố rủi ro tài chính trong doanh nghiệp và có khả năng xác định, đánh giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả;
  • Quản lý nguồn vốn: Khóa học CMA giúp các nhà quản lý hiểu về cấu trúc vốn, tài trợ và quản lý nguồn vốn. Các kiến thức này cho phép họ đưa ra quyết định liên quan đến việc lựa chọn nguồn vốn phù hợp, cân nhắc giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, và tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp;
  • Quản lý quản lý tài chính: Khóa học CMA cung cấp các kiến thức về quản lý nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, bao gồm quản lý dòng tiền, quản lý vốn lưu động và quản lý tài sản. Các nhà quản lý sau khi hoàn thành khóa học có khả năng lập kế hoạch và điều phối nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi, và tối ưu hóa sử dụng tài sản;
  • Báo cáo tài chính: Khóa học CMA đào tạo về chuẩn mực báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính. Các nhà quản lý sẽ hiểu được cách đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra quyết định tài chính thông thái. Điều này giúp họ đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp, định rõ các chỉ số quan trọng và đưa ra các điều chỉnh cần thiết;
  • Tuân thủ quy định và luật pháp: Khóa học CMA cung cấp kiến thức về quy định và luật pháp liên quan đến tài chính doanh nghiệp. Các nhà quản lý sẽ hiểu và tuân thủ các quy định về kế toán và báo cáo tài chính, thuế và các yêu cầu pháp lý khác. Điều này đảm bảo rằng quyết định tài chính được thực hiện trong các ranh giới pháp lý và tuân thủ đúng quy trình.

Khóa học CMA có thể ảnh hướng đáng kể đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp

Tạm kết

Với kiến thức và kỹ năng đã được trang bị sau khóa học CMA tại SAPP Academy, các nhà quản lý có khả năng định hình và thực hiện các quyết định tài chính một cách tự tin và thông minh. Họ hiểu rằng các quyết định tài chính của doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngay trong thời điểm hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phát triển và thành công của doanh nghiệp trong tương lai.

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY