CMA20/06/2024

Phương pháp lập Dự báo tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Dự báo tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp dự đoán tình hình tài chính trong tương lai, mà còn giúp họ xác định các điểm mạnh và yếu trong quá trình kinh doanh.

Trong bài viết này, SAPP Academy sẽ tập trung vào việc tìm hiểu cách thực hiện dự báo tài chính một cách hiệu quả, từ việc thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình đến việc đánh giá và sử dụng kết quả dự báo, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của quá trình này.

1. Dự báo tài chính là gì?

Dự báo tài chính là một phần quan trọng trong quản lý tài chính và kế hoạch chiến lược của một tổ chức, giúp dự đoán các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong một tương lai cụ thể. Điều này không chỉ tạo cơ hội thu hút nhà đầu tư và nguồn vốn, mà còn giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Dự báo tài chính là gì

Việc lập kế hoạch tài chính chi tiết và dự báo tài chính một cách hợp lý là chìa khóa để xác định tiềm năng và sự hấp dẫn của một doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư. Nó cũng cho phép doanh nghiệp tự quản lý tốt các hoạt động, tạo ra các kế hoạch kinh doanh thích hợp, kiểm soát dòng tiền một cách hiệu quả và đảm bảo nguồn lực cần thiết sẵn sàng sử dụng khi cần.

Dự báo tài chính không chỉ là một công cụ quản lý quan trọng mà còn là nền tảng để doanh nghiệp:

 • Xây dựng một lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu.
 • Tăng cường niềm tin và khả năng thành công trong việc huy động vốn.
 • Dự đoán và quản lý tốt các nguồn lực cần thiết trong quá trình hoạt động và xác định thời điểm cần sử dụng chúng.

2. Lợi ích của dự báo tài chính doanh nghiệp

Dự báo tài chính chính xác và đúng thời điểm đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Nó đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được tiến hành theo hướng và mục tiêu đề ra, cung cấp cơ sở cho kế hoạch và phân bổ ngân sách hiệu quả hơn. Một dự báo tài chính không chính xác hoặc trễ thời gian có thể dẫn đến rủi ro và khó khăn trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, việc thực hiện dự báo tài chính doanh nghiệp chính xác và kịp thời đối với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Các quản lý cần áp dụng phương pháp phân tích tài chính hiệu quả, thường xuyên cập nhật thông tin tài chính của doanh nghiệp và thực hiện đánh giá rủi ro để đảm bảo tính chính xác và thời lượng của dự báo tài chính. Bằng cách này, doanh nghiệp sẽ nâng cao sự cạnh tranh và phát triển bền vững trên thị trường kinh doanh.

Lợi ích của dự báo tài chính doanh nghiệp

Dự báo tài chính chính xác và đúng thời điểm có vai trò không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, với những lợi ích quan trọng bao gồm:

 • Định hướng chiến lược kinh doanh: Dự báo tài chính giúp doanh nghiệp xác định hướng đi chiến lược kinh doanh dài hạn. Điều này làm nền tảng cho quản lý tài chính hiệu quả và quyết định kinh doanh chính xác hơn. Một chiến lược kinh doanh rõ ràng giúp tạo sự khác biệt và cung cấp lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Phân bổ tài nguyên: Dự báo tài chính hỗ trợ quá trình phân bổ tài nguyên, bao gồm ngân sách, nhân lực, thiết bị và vật tư, để tối ưu hóa sử dụng chúng và đạt được hiệu quả kinh doanh tối đa. Để làm điều này, doanh nghiệp cần phải xác định mục tiêu, tầm nhìn, và chiến lược kinh doanh cụ thể, sau đó đánh giá và ưu tiên các hoạt động dựa trên tiêu chí lợi nhuận, tiềm năng tăng trưởng, độ cạnh tranh, và độ ưu tiên.
 • Quản lý rủi ro: Dự báo tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá rủi ro kinh doanh và phát triển kế hoạch ứng phó thích hợp. Điều này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro và cải thiện khả năng ứng phó với biến động trên thị trường.
 • Thu hút đầu tư: Dự báo tài chính chính xác và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn khởi nghiệp và mở rộng quy mô kinh doanh.
 • Tăng cường sự minh bạch và độ tin cậy: Dự báo tài chính chính xác và kịp thời làm tăng cường sự minh bạch và độ tin cậy với các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, và những đối tác quan trọng khác.

3. Phương pháp lập dự báo tài chính doanh nghiệp

Phương pháp lập dự báo tài chính doanh nghiệp

Có hai phương pháp dự báo tài chính được áp dụng rộng rãi hiện nay, cụ thể như sau:

3.1. Dự báo tài chính dựa trên kế hoạch hoạt động chi tiết của doanh nghiệp

Bằng việc dựa vào các thông tin về chi phí và kế hoạch hoạt động cụ thể, doanh nghiệp thực hiện việc lập dự báo tài chính. Quá trình này bao gồm dự toán tiêu thụ, dự báo về tiền, báo cáo dự báo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Thông thường, các dự báo này được xây dựng cho một khoảng thời gian một năm và có thể được phân chia thành từng quý, tháng để xác định nhu cầu về vốn bổ sung một cách chính xác và chi tiết, tùy thuộc vào từng giai đoạn trong năm.

3.2. Dự báo tài chính dựa trên tỷ lệ phần trăm trên doanh thu

Phương pháp này là một cách tiếp cận đơn giản để dự báo nhu cầu vốn tài chính ngắn hạn. Để áp dụng phương pháp này, người thực hiện cần có hiểu biết về các khía cạnh cụ thể của hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm quy trình sản xuất, tính chất của sản phẩm và tính thời vụ. Đồng thời, họ phải hiểu cách mối quan hệ giữa doanh thu bán hàng với các yếu tố tài sản, vốn và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.

Phương pháp này bao gồm bốn bước cơ bản:

 • Bước 1: Tính toán số dư trung bình của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán trong kỳ thực hiện.
 • Bước 2: Lựa chọn các khoản mục trong bảng cân đối kế toán mà chịu ảnh hưởng trực tiếp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu bán hàng. Sau đó, tính toán tỷ lệ phần trăm của các khoản mục này so với doanh thu bán hàng trong kỳ tương ứng. Lưu ý rằng chỉ những khoản mục thỏa mãn cả hai điều kiện này mới được chọn. Thực tế, các khoản mục này thường bao gồm tài sản ngắn hạn (như tiền mặt, nợ phải thu, tồn kho) sau khi loại bỏ các yếu tố không hợp lý (như nợ không thể thu hồi, tồn kho hỏng hóc, không cần thiết) và khoản mục vốn sở hữu (như nợ phải trả cho nhà cung cấp, lương và phụ cấp cho nhân viên, thuế phải trả sau khi loại bỏ những yếu tố không thực tế).
 • Bước 3: Sử dụng tỷ lệ phần trăm này để ước tính nhu cầu vốn lưu động dự kiến cho năm kế hoạch, dựa trên doanh thu bán hàng dự kiến trong kế hoạch.

  • Tổng tỷ lệ phần trăm của các khoản mục tài sản lưu động cho biết số tiền cần đầu tư vào tài sản lưu động để tạo ra một đơn vị doanh thu bán hàng.
  • Tổng tỷ lệ phần trăm của các khoản mục vốn sở hữu cho biết số tiền chiếm dụng để tạo ra một đơn vị doanh thu bán hàng.
  • Chênh lệch giữa hai tỷ lệ này cho biết số tiền vốn tài trợ cần thiết để tạo ra một đơn vị doanh thu bán hàng. Tích của doanh thu bán hàng dự kiến và chênh lệch của hai tỷ lệ này chính là nhu cầu vốn tài chính tăng thêm cần phải được cung cấp trong kế hoạch.
 • Bước 4: Xác định nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tài chính tăng thêm dự kiến. Điều này bao gồm nguồn lợi nhuận dự trữ từ kế hoạch năm trước, cùng với việc huy động vốn từ bên ngoài doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo Chứng chỉ Kế toán Quản trị CMA mang lại lợi ích quan trọng cho quá trình dự báo tài chính doanh nghiệp. Khóa học giúp trang bị kiến thức sâu về tài chính, kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và hiểu biết về quản lý tài chính. Điều này giúp học viên nắm vững quy trình dự báo, hiểu rõ các yếu tố tài chính quan trọng.

Ngoài ra, khóa học CMA tại SAPP Academy cũng giúp phát triển tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý nguồn lực tài chính trong một doanh nghiệp.

Vận dụng công cụ và kiến thức từ khoá học CMA vào khả năng dự báo và quản lý tài chính

Kết luận

Dự báo tài chính doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và phát triển chiến lược kinh doanh. Khả năng đưa ra dự báo chính xác và kịp thời có thể giúp doanh nghiệp định hướng tốt hơn, quản lý tài chính hiệu quả hơn và thu hút đầu tư. Nó cũng giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, quản lý rủi ro và tạo sự minh bạch trong quản lý tài chính.

Việc sử dụng kiến thức và công cụ từ khóa học CMA có thể nâng cao khả năng dự báo và quản lý tài chính, đồng thời tạo ra giá trị cho doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và biến đổi.

Chia sẻ
Chia sẻ
Sao chép

Bài viết liên quan

Phương pháp lập Dự báo tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Dự báo tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp dự đoán tình hình tài chính...

Hướng dẫn cách thuyết minh báo cáo tài chính “chuẩn” Luật

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng đánh giá chính xác về tình...

CMA Part 2 Section F: Professional Ethics

Professional Ethics là môn học cuối cùng trong CMA Part 2 với chủ đề đạo...

[Cập Nhật Mới Nhất] Các Thay Đổi Về Một Số Khoản Phí Của Chương Trình Đào Tạo CMA Hoa Kỳ Năm 2023

Cập nhật các thông tin mới nhất về việc thay đổi các lệ phí của...

CMA Part 1 – Section A: External Financial Report Decisions

Môn học thứ 1 trong Part 1 CMA – External Financial Report Decisions (hay còn...

# Rủi Ro Và Giải Pháp Trong Kiểm Soát Bán Hàng Và Giao Hàng

Kiểm soát bán hàng và giao hàng góp phần quan trọng trong việc đảm bảo...

Nghề Financial Controller là gì? Lộ trình thăng tiến cho Financial Controller

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và phức tạp, Financial Controller...

CFO là gì? “Phác hoạ” chân dung một CFO “cấp tiến”

CFO – Giám đốc Tài chính là chức vụ quản lý tài chính cao nhất...