"Điểm danh" các khoá học Kế toán Quản trị thực tế nhất hiện nay!

Các khóa học kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết cho nhân sự để đối mặt và thích ứng với những thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh ngày nay. 

1. Các khóa học Kế toán Quản trị ngắn hạn tại SAPP Academy

Các chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực Kế toán quản trị được lựa chọn và phát triển dựa trên các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế hàng đầu như ACCA, CFA, CMA, CertIFR và DipIFR nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của học viên.

Các khóa học Kế toán Quản trị ngắn hạn tại SAPP Academy

Chương trình đào tạo kế toán quản trị ngắn hạn tại SAPP hiện tại gồm có 4 khóa học như sau:

STT

Tên khóa học 

Mục tiêu đào tạo

1

Đọc hiểu Báo cáo tài chính dành cho Nhà quản lý 

 • Hướng dẫn học viên học cách sử dụng Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng các báo cáo tài chính và phi tài chính khác để phân tích và cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Học viên được hướng dẫn cách sử dụng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá khả năng tạo tiền của doanh nghiệp và năng lực tài chính của nó.
 • Học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để nhận diện và ngăn chặn các hình thức gian lận trong báo cáo tài chính.
 • Học viên được hướng dẫn về các điểm quan trọng cần lưu ý khi phân tích và đánh giá thông tin trên báo cáo tài chính, dựa trên từng bối cảnh, ngành và mục đích sử dụng cụ thể.

2

Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả 

 • Hiểu và phân loại các loại chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Hiểu rõ luồng vận hành và các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động trong doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn cách áp dụng các biện pháp quản trị chi phí như thiết lập ngân sách, quản lý chuỗi cung ứng, xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí, tự động hóa quy trình, đào tạo nhân sự và đánh giá hiệu suất hoạt động. 

3

Áp dụng công nghệ và Phân tích dữ liệu trong tài chính 

 • Học viên sẽ học và hiểu sâu về các khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính - kế toán, cũng như các phương pháp phân tích và trực quan hoá dữ liệu để áp dụng chúng một cách hệ thống và hiệu quả.
 • Học viên được đào tạo để phát triển tư duy phân tích tinh tế và kỹ năng phân tích dữ liệu một cách có cơ sở, tự tin đưa ra những nhận định và giải pháp phù hợp để cải thiện lợi nhuận, tối ưu hóa đầu tư và khai thác tài sản cho doanh nghiệp.
 • Học viên học cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và trực quan hoá dữ liệu để truyền tải thông điệp qua dữ liệu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả trong lĩnh vực tài chính - kế toán.
 • Cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực dữ liệu trên thế giới, cập nhật và áp dụng những phương pháp và công nghệ tiên tiến nhất vào công việc của mình.

4

Lập ngân sách hiệu quả 

 • Nắm được quy trình lập ngân sách và dự toán chi phí trong doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam;
 • Hướng dẫn cách thực hiện quy trình lập ngân sách tổng thể từ các phòng ban khác nhau như phòng kinh doanh, nhân sự, tài chính... thông qua việc sử dụng các công cụ và phương pháp lập ngân sách hiện đại.
 • Học cách xác định được các biến động của ngân sách và từ đó tự tin đưa ra các đề xuất hoạt động nhằm tối ưu hóa chi phí, kiểm soát lãng phí tài nguyên và định hướng sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại nhiều lợi ích nhất cho doanh nghiệp.
 • Hớng dẫn cách ước lượng tình trạng tài chính dựa vào các thông số từ chi phí và doanh thu dự kiến trong tương lai của một hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết chương trình khóa học kế toán quản trị ngắn hạn như sau:

STT

Nội dung từng khóa học

1 - Đọc hiểu Báo cáo tài chính dành cho Nhà quản lý

1

Báo cáo tài chính và các thành phần

1.1

Đối tượng, thành phần và mục đích sử dụng Báo cáo tài chính

1.2

Các thành phần và mục đích sử dụng Báo cáo tài chính

1.3

Ý nghĩa, thành phần và mối quan hệ giữa các Báo cáo tài chính

1.3.1

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BC KQHĐKD)

1.3.2

Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)

1.3.3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính

1.3.4

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (BC TĐVCSH)

1.3.5

Báo cáo tích hợp

2

Phân tích Báo cáo tài chính cơ bản

2.1

Phân tích Báo cáo tài chính theo chiều dọc

2.2

Phân tích Báo cáo tài chính theo chiều ngang

3

Phân tích, đánh giá các chỉ số tài chính

3.1

Chỉ số thanh khoản

3.2

Chỉ số đòn bẩy

3.3

Chỉ số hoạt động

3.4

Chỉ số khả năng sinh lời

3.5

Chỉ số đo lường thị trường

4

Các điểm lưu ý khi đọc hiểu Báo cáo tài chính

5

Case study

5.1

Nhìn thấy gì từ Báo cáo tài chính công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam - CTCP Vinhomes?

2 - Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả

1

Tổng quan chung về chi phí

1.1

Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động

1.1.1

Chi phí cố định

1.1.2

Chi phí biến đổi

1.1.3

Chi phí bậc thang

1.1.4

Chi phí hỗn hợp

1.2

Phân loại chi phí theo tính chất

1.2.1

Chi phí trực tiếp

1.2.2

Chi phí gián tiếp

1.3

Phân loại theo mức độ kiểm soát

1.3.1

Chi phí kiểm soát được

1.3.2

Chi phí không kiểm soát được

2

Giải pháp quản trị hiệu quả chi phí

2.1

Thiết lập ngân sách

2.1.1

Dự báo và thiết lập ngân sách chi phí

2.1.2

Đánh giá hiệu suất sử dụng chi phí

2.2

Quản lý chuỗi cung ứng

2.3

Kiểm soát chi phí

2.3.1

Phân tích chi phí và biên lợi nhuận

2.3.2

Thiết lập chuẩn mực chi phí

2.3.3

Quản lý chi phí biến đổi và chi phí cố định

2.4

Sử dụng công nghệ và tự động hóa

2.5

Đào tạo nhân sự

2.6

Đánh giá hiệu suất

3

Quản trị chi phí theo bối cảnh

3.1

Chiến lược quản trị chi phí cấp doanh nghiệp

3.2

Chiến lược quản trị chi phí cấp phòng ban

3.3

Quản trị chi phí theo đối tượng chi phí

3 - Ứng dụng công nghệ và Phân tích dữ liệu trong quản trị Lợi nhuận của tổ chức

1

Phân tích nền tảng

1.1

Phân tích Báo cáo tài chính

1.2

Phân tích dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu ngành

1.3

Phân tích dữ liệu và công cụ phân tích dữ liệu

2

Ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu trong quản trị lợi nhuận tổ chức

2.1

Phân tích doanh thu

2.2

Phân tích chi phí và quản trị chi phí

2.3

Phân tích chi phí tiêu chuẩn và dự báo tài chính

2.4

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

3

Các công cụ quản trị dữ liệu

3.1

Hệ thống phần mềm

3.1.1

Hệ thống thông tin kế toán (AIS)

3.1.2

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

3.1.3

Hệ thống quản lý hiệu suất doanh nghiệp (EPM)

3.2

Power BI

3.2.1

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng Power BI

3.2.2

Kết nối dữ liệu và xây dựng mô hình dữ liệu (Data model)

3.2.3

Trực quan hóa dữ liệu (Data visualization) và xây dựng báo cáo BI

4

Case study

4 - Lập ngân sách theo chiến lược hiệu quả

1

Kiến thức tổng quan về việc lập ngân sách

1.1

Dự toán ngân sách

1.2

Vai trò của ngân sách trong chiến lược

1.3

Thời gian và quy trình lập ngân sách

1.4

Đặc điểm của một ngân sách thành công

2

Lập dự toán ngân sách

2.1

Chi phí tiêu chuẩn

2.2

Xây dựng ngân sách tổng thể

2.2.1

Công cụ lập ngân sách

2.2.2

Các phương pháp lập ngân sách

2.3

Phân tích biến động chi phí

2.3.1

Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu

2.3.2

Phân tích biến động chi phí nhân công

2.3.3

Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

3

Case study

3.1

Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát - Lối đi nào cho người hùng?

Để việc đăng ký và lựa chọn khóa học trở nên thuận tiện hơn cho học viên, SAPP Academy đã đưa ra hai cách thức đăng ký khác nhau: Đăng ký từng khóa học và Đăng ký combo các khóa học kết hợp.

 • Đăng ký lẻ:

STT

Nội dung

Thời gian

Học phí gốc (VND)

Ưu đãi

Thành tiền (VND)

1

Đọc hiểu Báo cáo tài chính dành cho Nhà quản lý 

1 ngày

5.500.000

20%

4.400.000

2

Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả 

1 ngày

5.500.000

20%

4.400.000

3

Áp dụng công nghệ và Phân tích dữ liệu trong tài chính 

1 ngày

5.500.000

20%

4.400.000

4

Lập ngân sách hiệu quả 

1 ngày

5.500.000

20%

4.400.000

 • Đăng ký theo combo:

STT

Nội dung

Thời lượng

Học phí gốc (VND)

Ưu đãi

Thành tiền (VND)

1

Combo 2 chủ đề bất kỳ

2 ngày

11.000.000

20%

7.700.000

2

Combo 3 chủ đề bất kỳ

3 ngày

16.500.000

30%

9.900.000

Lưu ý:

 • Thời lượng 1 ngày học = 6 giờ (Không bao gồm tea break, giải lao)
 • Đã bao gồm tài liệu học
 • Chứng chỉ hoàn thành khoá học
 • Biểu phí không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
 • Ưu đãi 3% khi đăng ký theo nhóm từ 3 học viên trở lên
 • Ưu đãi 3% dành cho học viên của SAPP Academy

Dự kiến lịch đào tạo "Khóa học Kế toán Quản trị ngắn hạn" của học viện SAPP tại hai cơ sở HCM và HN như sau:

STT

Nội dung

Thời gian triển khai

Lịch khai giảng

Cơ sở HCM

Cơ sở HN

1

Đọc hiểu Báo cáo tài chính dành cho Nhà quản lý 

Quý 1

20/04/2024

23/03/2024

2

Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả 

Quý 2

20/07/2024

18/05/2024

3

Áp dụng công nghệ và Phân tích dữ liệu trong tài chính 

Quý 3

19/10/2024

17/08/2024

4

Lập ngân sách hiệu quả 

Quý 4

15/12/2024

16/11/2024

Lưu ý:

 1. Lịch đào tạo có thể thay đổi và được thông báo tới học viên trước ít nhất 15 ngày trước khi diễn ra đào tạo
 2. Giảng viên cũng có thể thay đổi tùy vào thời gian đào tạo phù hợp

SAPP Academy tập trung vào học viên, đặt vào trung tâm của mọi hoạt động đào tạo. Tham gia “Khóa học kế toán quản trị ngắn hạn”, học viện được trải nghiệm học tập phù hợp với nhu cầu riêng của từng học viên theo triết lý "Learner Focus" và làm quen với phương pháp học tập dựa trên các tình huống và vấn đề - "Case-based Method". Từ đó có thể nhanh chóng tiếp cận, ghi nhớ lvà áp dụng sáng tạo trong quá trình học và thi.

Điều này giúp học viên tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng thực tiễn hơn, sẵn sàng áp dụng trong bối cảnh thực tế của ngành nghề của mình.. 

Đăng ký khoá học tại: https://sapp.edu.vn/2024-shortcourse-combo-khoa-hoc/

2. Chương trình đào tạo Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (CMA)

CMA hay Certified Management Accountant, là chứng chỉ quốc tế về kế toán quản trị được Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) chứng nhận.

Chứng chỉ CMA 

IMA ra đời từ năm 1919, là một trong những tổ chức nghề nghiệp hàng đầu thế giới về kế toán quản trị. Trải qua hơn 50 năm phát triển, chứng chỉ CMA đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế cho những người làm kế toán và tài chính chuyên nghiệp. Những lợi ích mà CMA mang lại là không thể phủ nhận:

 • CMA được công nhận trên phạm vi toàn cầu, làm tăng giá trị và uy tín cho cá nhân nắm giữ nó, với hơn 140.000 hội viên tại 140 quốc gia. Chẳng hạn như Ấn Độ và Trung Quốc có đến 53% tỷ lệ ứng cử viên quốc tế.
 • Sở hữu chứng chỉ CMA chứng tỏ bạn có kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao cũng như sự chuyên nghiệp trong công việc. Điều này giúp tăng sự tín nhiệm từ phía khách hàng, đồng nghiệp và nhà tuyển dụng, đồng thời nâng cao cơ hội nghề nghiệp và mức lương.
 • CMA có thể mở ra "con đường" tới mức thu nhập mơ ước, do có khả năng thu hút các vị trí quản lý cao cấp, điều hành chiến lược tài chính và quản lý rủi ro.
 • CMA mở rộng cánh cửa sự nghiệp tại các doanh nghiệp hàng đầu với các vị trí quản lý và tăng khả năng thăng tiến trong sự nghiệp.

CMA Hoa Kỳ cũng là chương trình duy nhất công nhận 12 năng lực cần thiết trong công tác kế toán quản trị và quản trị tài chính. 12 năng lực này được chia thành 6 nhóm như sau:

 • Chiến lược, kế hoạch và hiệu suất
 • Báo cáo và kiểm soát
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • Công nghệ và phân tích
 • Quản lý chi phí
 • Tài chính doanh nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về chứng chỉ U.S. CMA: CMA là gì? "Chuẩn mực" toàn cầu cho nhân sự Kế toán quản trị

Thành lập từ năm 2014, SAPP Academy đã khẳng định vị thế của mình là học viện đào tạo chất lượng hàng đầu các chứng chỉ quốc tế ACCA, CFA, CMA.

Các chương trình đào tạo được thiết kế bài bản và chuyên nghiệp nhằm nâng tầm sự nghiệp cho nhân sự hoạt động trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán - Tài chính. 

 • Năm 2019, SAPP Academy đã liên tục nhận được sự công nhận cao quý khi được vinh danh là Đối tác đào tạo chuẩn Vàng của ACCA - Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc, tổ chức kế toán lớn nhất và uy tín nhất trên toàn cầu. 
 • Vào tháng 3 năm 2023, SAPP Academy tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi trở thành đối tác đào tạo cấp độ Bạc được IMA chính thức phê duyệt tại Việt Nam.

Những điều này là minh chứng cho sự cam kết của SAPP trong việc cung cấp chương trình đào tạo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

SAPP Academy tự hào khi đem đến cho học viên "Khóa học CMA - Con đường trở thành nhà quản trị tài chính chuyên nghiệp". Không chỉ là một chương trình đào tạo quốc tế, khi tham gia khóa học CMA tại SAPP, học viên sẽ được trải nghiệm giải pháp học tập TOÀN DIỆN.

Đặc quyền khi học CMA tại SAPP 

Hình thức học Blended Learning tại SAPP Academy mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt và đa dạng cho học viên. Ngoài việc tham gia các buổi học trực tiếp tại lớp với đội ngũ giảng viên chuyên gia, học viên còn có thể tự chủ động học tập thêm tại nhà thông qua hệ thống LMS hiện đại với kho học liệu đồ sộ. Cụ thể, chương trình học bao gồm:

 • Hơn 160 giờ học trực tiếp tại lớp với các buổi học được thiết kế chuyên sâu và tương tác cao với giảng viên.
 • Hơn 40+học phần video bài giảng chất lượng cao, được cập nhật thường xuyên để giúp học viên hiểu rõ và tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt.
 • Hơn 3000+ câu hỏi ôn luyện kiến thức, giúp học viên tự kiểm tra và củng cố kiến thức đã học.
 • 06 học phần video ôn tập kiến thức và tổng hợp các case study điển hình trong đề thi, giúp học viên chuẩn bị hiệu quả cho các kỳ thi.
 • 04 bài mock test đánh giá kết quả học tập, giúp học viên tự đánh giá năng lực và chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi.

Lớp học tại SAPP Academy được thiết kế theo "Mô hình bàn tròn", tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác và học tập sâu sắc của học viên:

 1. Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ để tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động học tập đa dạng. Điều này giúp tăng cơ hội tương tác và trao đổi giữa các học viên.
 2. Học viên sẽ được tham gia vào các tình huống giả định, trong đó họ có cơ hội thảo luận, phân tích, và đưa ra ý kiến của mình về các vấn đề được đặt ra. Điều này giúp học viên áp dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.
 3. Giảng viên sẽ đóng vai trò làm người điều phối trong quá trình học tập, đưa ra vấn đề và chia sẻ nhận định từ góc độ khách quan. Điều này giúp học viên nhận được sự hỗ trợ và chỉ dẫn cần thiết trong quá trình học tập.

đội ngũ giảng viên tại SAPP là các chuyên gia sở hữu các bằng cấp quốc tế danh giá trong ngành 

Bên cạnh đó đội ngũ giảng viên tại SAPP là các chuyên gia sở hữu các bằng cấp quốc tế danh giá trong ngành, bao gồm các ACCA Member, Charterholder, CMA và nhiều chứng chỉ khác.

100% giảng viên đều có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính và đang nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam như:

 • Giảng viên Nguyễn Đức Thái, ACCA, Giám đốc điều hành tại SAPP JSC.
 • Giảng viên Nguyễn Công Tiến, ACCA, Post graduate of Valuation and Risk, Middlesex University UK Giảng viên Phan Hải, CPA (Aust.), VACPA, CIA, CMA, CISA, Chủ nhiệm Kiểm toán cấp cao tại Ernst & Young Vietnam Limited.

Với phương pháp học tập đa chiều và sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, học viện cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm học tập tối ưu và giúp bạn thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Tham gia khoá học đạo tào CMA Hoa Kỳ tại SAPP Academy ngay hôm nay!!!

3. Khoá học “Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết” - MISA

Khóa học kế toán quản trị online "Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết" của Misa là một cơ hội tuyệt vời để trang bị kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán quản trị - một phần không thể thiếu trong bối cảnh kinh tế hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt.

Khoá học “Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết” - MISA 

Thông tin chung về khóa học:

 • Cấu trúc khóa học: 3 phần, với 16 bài học
 • Tổng thời lượng: 1 giờ
 • Giới hạn thời gian học: Mỗi học viên được giới hạn thời gian hoàn thành khóa học trong vòng 2 tháng
 • Hình thức học: Online
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

Chương trình dạy kế toán quản trị tại MISA không chỉ cung cấp thông tin và kiến thức quan trọng về kế toán quản trị, giúp giám đốc doanh nghiệp và các CFO có thể đưa ra các quyết định kinh doanh và tài chính một cách hiệu quả. Khóa học còn tập trung vào xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho doanh nghiệp, từ đó giúp cải thiện hiệu suất hoạt động và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Đối tượng người học bao gồm:

 • Sinh viên ngành kế toán – kiểm toán và sinh viên quản trị, tài chính ngân hàng, nhằm trang bị họ kiến thức và kỹ năng quản trị thực tiễn từ các trường đại học và cao đẳng.
 • Các nhà quản lý không chuyên về kế toán nhưng có nhu cầu tìm hiểu và áp dụng kế toán như một công cụ hỗ trợ cho hoạt động quản trị trong doanh nghiệp.

Khóa học "Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết" của Misa hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn và cung cấp những kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kế toán quản trị.

Xem chi tiết khoá học tại đây: https://academy.misa.vn/ke-toan-quan-tri-dac-trung-va-nhung-dieu-quan-trong-phai-biet

4. Khoá học Kế toán quản trị Online - Kế toán Lê Ánh

Nhận biết tầm quan trọng về vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp cũng như xu hướng gia tăng và nhu cầu bổ trợ kiến thức về kế toán quản trị trong doanh nghiệp, trung tâm Kế toán Lê Ánh đã tổ chức chương trình đào tạo "Khóa Học Kế Toán Quản Trị" với mục tiêu cung cấp cho các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và kế toán viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và quản lý tài chính kinh doanh một cách hiệu quả.

Khoá học Kế toán quản trị - Kế toán Lê Ánh

Thông tin về khoá học:

 • Thời gian khai giảng: Ngày 04/04/2024, Thứ 3 và Thứ 5
 • Thời gian: Từ 19h15 đến 21h15
 • Hình thức: Học online
 • Học phí: 7.000.000 đồng

Khóa học hướng đến giúp giúp học viên hiểu rõ về cách mà kế toán quản trị được áp dụng trong môi trường doanh nghiệp. Học viên sẽ được trang bị kỹ năng đọc và phân tích báo cáo thuế và báo cáo tài chính dựa trên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về nguyên lý kế toán. Từ đó có cái nhìn tổng thể và chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp và có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược và quản lý hiệu quả.

Khóa học là một cơ hội để các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và nhân sự kế toán bổ sung kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán:

 • Có thể rõ hơn về quy trình tổng quát của việc thực hiện kế toán trong một doanh nghiệp.
 • Nâng cao khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả, từ việc thu thập thông tin tài chính đến việc phân tích và đưa ra các quyết định chiến lược.

Tham khảo chi tiết nội dung khoá học tại: https://ketoanleanh.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ke-toan-quan-tri

Trong tương lai gần, khả năng hiểu biết sâu rộng về kế toán quản trị sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh không thể phủ nhận đối với các nhà quản trị và chuyên gia tài chính, kế toán. Các chứng chỉ quốc tế chuyên nghiệp như chứng chỉ CMA chắc chắn sẽ là “tiêu chuẩn mới” mà mọi nhân sự kế toán quản trị cần trang bị.

Hãy liên hệ với SAPP Academy ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về chương trình và lộ trình đào tạo CMA!

Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn sẽ chọn được khóa học Kế toán Quản trị phù hợp với định hướng của bản thân!

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY