CFO vs CEO - Một người có thể làm tốt "hai vai" không?

Nội dung bài viết:

CFO và CEO đóng vai trò không thể thiếu trong cấu trúc quản trị của một công ty, nhưng cụ thể nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hai vị trí quản trị này trong doanh nghiệp được thể hiện như thế nào? Hãy cùng SAPP khám phá sự khác biệt giữa CEO và CFO trong bài viết dưới đây!

1. Nhắc lại khái niệm CFO và CEO

Trong doanh nghiệp, CEO và CFO là hai vị trí giữ vai trò điều hành chủ chốt đối với các hoạt động của doanh nghiệp.

1.1. Giám đốc Điều hành (CEO) là gì?

CEO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Chief Executive Officer, tức là Giám đốc điều hành. Là người đứng đầu của một tổ chức, công ty, hoặc tập đoàn, có trách nhiệm chịu trách nhiệm giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp một cách tổng thể (từ hoạt động kinh doanh, quản trị và nhân sự) đồng thời thực hiện các chiến lược, chính sách mà Ban giám đốc đã đề ra.

CEO thường báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy sự phát triển và thành công của tổ chức.

Giám đốc Điều hành (CEO) là gì?

1.2. Giám đốc Tài chính (CFO) là gì?

CFO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Chief Financial Officer, tức Giám đốc Tài chính. Là người chịu trách nhiệm quản lý cao nhất đối với mảng tài chính, các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Trọng tâm công việc của CFO là đảm bảo sự quản lý hiệu quả của tài chính doanh nghiệp. Bao gồm việc quản lý nguồn lực tài chính, đảm bảo tính khả thi và ổn định của hoạt động kinh doanh cũng như định hình chiến lược tài chính để đạt được lợi nhuận tối đa. CFO có trách nhiệm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn có đủ vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đáp ứng các cam kết tài chính.

Giám đốc Tài chính (CFO) là gì?

2. Một số điểm chung giữa CEO và CFO

2.1. Vai trò của CEO và CFO trong doanh nghiệp

CEO (Chief Executive Officer) và CFO (Chief Financial Officer) là hai vị trí chủ chốt trong một tổ chức và có mối quan hệ hợp tác mật thiết để đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra một cách hiệu quả. CEO và CFO có vai trò chung trong việc đảm bảo sự thành công và bền vững của một tổ chức. Mối quan hệ tương hỗ giữa hai vị trí này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin chính xác và phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty:

 • Liên kết chiến lược và chia sẻ tầm nhìn: CFO và CEO được cho là liên minh quan trọng nhất trong C-Suite. CFO đóng vai trò là cánh tay phải của CEO, mang lại sự nhạy bén về tài chính và hiểu biết sâu sắc về chiến lược. Cùng nhau, họ nỗ lực hướng tới việc điều chỉnh các mục tiêu tài chính của công ty với tầm nhìn bao quát của công ty. CFO hỗ trợ chuyển những ý tưởng có tầm nhìn xa của CEO thành các kế hoạch thực tế, khả thi về mặt tài chính, đảm bảo rằng công ty vẫn đi trên con đường phát triển bền vững.
 • Cầu nối với các bên: Bằng cách chia sẻ thông tin tài chính một cách rõ ràng và đầy đủ, CFO giúp thu hẹp khoảng cách giữa bộ phận tài chính và các bộ phận khác trong tổ chức, giúp tất cả các bộ phận hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của họ. CEO là cầu nối giữa công ty và các bên liên quan, thúc đẩy hình ảnh và uy tín của công ty. 
 • Truyền thông và quan hệ công chúng: CEO và CFO thường cùng nhau đại diện cho công ty trong các cuộc họp với cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Trong quá trình này, CEO thường định hình thông điệp chiến lược và tầm nhìn của công ty, trong khi CFO cung cấp thông tin tài chính cụ thể và trả lời các câu hỏi kỹ thuật liên quan đến tài chính.
 • Định hình văn hóa tổ chức: CEO và CFO cùng nhau xác định giá trị cốt lõi và chuẩn mực hành xử cho nhân viên và đảm bảo rằng mọi quyết định và hoạt động của công ty tuân thủ các chuẩn mực này.

2.2. Chức năng của Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính

Chức năng của Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính

Khi nói đến chức năng, ta có thể hiểu một cách đơn giản là một vị trí cụ thể sẽ có khả năng thực hiện những nhiệm vụ gì. Vậy CEO và CFO có điểm gì tương đồng về chức năng?

 • Sự nhạy bén về tài chính: CEO và CFO phải có hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc tài chính và có thể đưa ra các quyết định tài chính hợp lý. Điều này bao gồm khả năng phân tích dữ liệu tài chính, quản lý ngân sách và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
 • Lãnh đạo hiệu quả: Khả năng lãnh đạo hiệu quả là một năng lực quan trọng khác mà các CEO và CFO phải sở hữu để dẫn dắt tổ chức của họ thành công trong môi trường kinh doanh khó khăn. Điều này bao gồm khả năng truyền cảm hứng và động viên nhân viên, tạo ra văn hóa công ty tích cực và xây dựng mối quan hệ bền chặt với các bên liên quan.
 • Đổi mới mang tính chuyển đổi: Đổi mới là rất quan trọng để các doanh nghiệp duy trì tính cạnh tranh và thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi. Các CEO và CFO phải có khả năng nuôi dưỡng văn hóa đổi mới trong tổ chức của họ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thử nghiệm những ý tưởng mới.
 • Khả năng thích ứng nhanh: Các CEO và CFO phải có khả năng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi và linh hoạt trong cách tiếp cận. Trong môi trường kinh doanh khó khăn, những thách thức không lường trước được có thể nảy sinh và người lãnh đạo phải có khả năng điều chỉnh chiến lược, kế hoạch của mình cho phù hợp.
 • Tư duy chiến lược: Một khả năng quan trọng khác mà CEO và CFO nên sở hữu là tư duy chiến lược. Trong môi trường kinh doanh khó khăn, người lãnh đạo phải có khả năng xác định những cơ hội mới và phát triển các giải pháp sáng tạo để vượt qua thách thức.

2.3. Về trách nhiệm

Trách nhiệm là nghĩa vụ mà một người phải thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả của hành động hoặc quyết định của mình trong các tình huống cụ thể. Nó liên quan chặt chẽ đến việc đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng theo chức năng và nhiệm vụ đã được giao, và chịu hậu quả nếu có sai sót hoặc thất bại. Đối với vị trí CEO và CFO, là hai vị trí quan trọng trong hệ thống cấp cao của một tổ chức, trách nhiệm của họ có một số điểm chung:

 • Quản lý tài chính: Mặc dù CFO có trách nhiệm chính trong việc quản lý tài chính, nhưng CEO cũng cần hiểu biết về các khía cạnh tài chính của công ty và tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến tài chính, như việc định hình ngân sách và kế hoạch đầu tư.
 • Quản lý rủi ro: Cả CEO và CFO đều cần làm việc với nhau để đánh giá và quản lý rủi ro, bao gồm cả rủi ro chiến lược và tài chính. CFO thường chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá và quản lý rủi ro tài chính cụ thể, nhưng CEO cũng phải có cái nhìn tổng thể về các rủi ro tiềm ẩn và thúc đẩy việc thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và bền vững.
 • Duy trì trách nhiệm giải trình với hội đồng quản trị: CEO và CFO đều chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và giải trình với hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và hiệu suất của công ty. Cung cấp báo cáo định kỳ và chi tiết về các mục tiêu, kế hoạch, và kết quả kinh doanh để hội đồng quản trị có thể đánh giá và hướng dẫn hoạt động của công ty.

3. CFO vs CEO - Một số điểm khác biệt rõ nét!

3.1. Sự khác biệt trong chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò

Tiêu chí so sánh

CEO

CFO

Chức năng, nhiệm vụ

Tập hợp và quản lý trực tiếp đội ngũ quản lý cấp cao (như CFO, CMO,..) những người sẽ đảm nhận các công việc theo từng mảng trong bộ máy hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.

Đề xuất giải pháp, hướng tới mục tiêu của công ty thông qua việc thúc đẩy những hoạt động kinh doanh có đạo đức.

Đáp ứng quy trình lập kế hoạch chính thức cho tổ chức và ghi lại con đường mà doanh nghiệp sẽ đi để đến được nơi cần đến.

Phân bổ chi phí.

Giám sát kế hoạch và báo cáo lại cho các thành viên của hội đồng quản trị các bên liên quan về tiến độ kinh doanh.

Cân đối ngân sách kinh doanh.

Trách nhiệm tổng thể

Lãnh đạo tổ chức và giám sát tất cả các phòng ban.

Lãnh đạo và giám sát bộ phận tài chính.

Đánh giá rủi ro và lợi nhuận kinh doanh

Đánh giá rủi ro tài chính và lợi nhuận

Tìm cách đảm bảo lợi nhuận và thành công của công ty.

Theo dõi lợi nhuận và mang lại thành công cho công ty.

Trách nhiệm đối với các chiến lược của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm về chiến lược của tổ chức và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ chiến lược của tổ chức bằng nguồn tài chính và tạo ngân sách cho toàn công ty.

Có phạm vi nhiệm vụ rộng bao gồm quản lý hoạt động và quan hệ công chúng, đưa ra quyết định kinh doanh và lãnh đạo thay đổi.

Có phạm vi trách nhiệm hẹp hơn CEO, chỉ tập trung vào các hoạt động liên quan đến bộ phận tài chính bao gồm tuyển dụng, đào tạo, vận hành và đối ngoại về mặt tài chính.

Vai trò

Người truyền đạt những thông điệp của doanh nghiệp từ tầm nhìn, định hướng chiến lược kinh doanh tới tất cả các bên liên quan như: khách hàng, nhân viên và cổ đông để thu hút họ tham gia, đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức.

Đóng góp vào định hướng chiến lược của doanh nghiệp.

 

Vai trò lãnh đạo trong việc quản lý công việc hàng ngày.

Cung cấp báo cáo tài chính chất lượng và chính xác.

3.2. Yêu cầu công việc đối với CFO và CEO

Yêu cầu công việc

CEO

CFO

Công việc cụ thể

CEO làm việc một cách chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của một tổ chức và thực hiện các trách nhiệm sau:

 • Làm việc theo tầm nhìn và mục tiêu công ty đặt ra.
 • Đại diện cho công ty và giải quyết các vấn đề quản lý theo yêu cầu.
 • Hiểu được nhân viên, giám đốc, nhà đầu tư và khách hàng cũng như những gì công ty làm.
 • Giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày.
 • Gặp gỡ những người đứng đầu doanh nghiệp khác để đưa ra các ý tưởng và hợp tác để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
 • Quyết định cơ hội đầu tư bằng cách tham khảo quan điểm của các thành viên hội đồng quản trị khác.

CFO làm việc theo chiều dọc, riêng biệt của một tổ chức và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý hoạt động tài chính của một công ty:

 • Quản lý dòng tiền.
 • Xây dựng kế hoạch cơ cấu ngân sách.
 • Dự báo tiền mặt.
 • Đảm bảo tiền mặt tồn tại cho đến lần thiết lập định giá tiếp theo.
 • Giám sát và báo cáo sự khác biệt.
 • Lập ngân sách chi tiêu vốn.
 • Định giá thuê so với giá mua (định giá).
 • Tham gia các cuộc họp quản lý (hàng tháng và hàng quý) để cung cấp hồ sơ theo dõi của công ty, tức là hiệu quả hoạt động của công ty.

Tính chất công việc

Đặt ra con đường và lãnh đạo tổ chức.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Yêu cầu công việc

Họ không chỉ làm việc cho công ty mà còn lãnh đạo công ty.

Nhìn thấy cơ hội giúp doanh nghiệp phát triển thông qua các hoạt động của doanh nghiệp.

Đầu mối liên lạc

CEO là người đại diện pháp lý chính thức của doanh nghiệp và có trách nhiệm liên lạc với tất cả các bên liên quan. CEO đại diện cho doanh nghiệp để phát biểu trước công chúng trong các sự kiện quan trọng như họp báo, hội thảo, hoặc buổi gặp gỡ cổ đông. 

CFO được xem là một đầu mối liên lạc quan trọng khi nói đến các vấn đề tài chính của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì mối quan hệ với các bên liên quan trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, nhà đầu tư, người cho vay, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính.

Báo cáo công việc

CEO của một doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính trong việc báo cáo về hoạt động kinh doanh và quản lý cho Hội đồng quản trị. Họ chịu trách nhiệm cuối cùng về hiệu suất tổng thể của tổ chức, đảm bảo rằng các mục tiêu kinh doanh được đạt được và các quyết định chiến lược được thực hiện một cách hiệu quả. 

CFO của một doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động tài chính cho CEO. Họ chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc lập kế hoạch và báo cáo tài chính, đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đúng thời hạn.

Phân tích tài chính

CEO sẽ sử dụng kết quả các phân tích của CFO để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp sao cho đạt hiệu quả tốt hơn.

Trách nhiệm của CFO là tiến hành công tác phân tích tài chính về mặt định tính và định lượng.

Định hướng, quản trị, phát triển nguồn nhân lực

Có thể đến từ bất kỳ nền tảng nào.

Thường xuất phát từ nền tảng tài chính/kế toán.

3.3. Kinh nghiệm, Bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn

Tiêu chí

CEO

CFO

Bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn

CEO thường cần có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trong các lĩnh vực như quản trị kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

Những người đạt được chứng chỉ quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý dự án cũng có thể có lợi thế trong việc đảm nhận vai trò này.

CFO thường cần có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trong các lĩnh vực như tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh.

Ngoài ra, những người đạt được chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên hành nghề cũng có thể được ưu tiên. Đặc biêt là các chứng chỉ quốc tế như CMA Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo trong ngành công nghiệp tương ứng.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

3.4. Mức lương và những đãi ngộ khác

Ở mức độ cơ bản, mức lương tối thiểu cho một CEO mới bắt đầu hoặc ít kinh nghiệm có thể dao động từ khoảng 25 triệu đồng/tháng. Theo glassdoor.com mức lương ước tính cho Giám đốc điều hành là ₫65.000.000 mỗi tháng tại Việt Nam.

Theo vietnamsalary.careerviet mức lương thấp nhất mà một CFO có thể nhận là 20.000.000 đồng/tháng và có thể lên tới 112.000.000 đồng/tháng. Mức lương trung bình là 55 triệu/tháng.

4. Mối quan hệ giữa CEO và CFO trong điều hành doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa CEO và CFO trong điều hành doanh nghiệp

4.1. CFO cùng với CEO trong việc định hình và thiết lập các tiêu chuẩn và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp

Như người lãnh đạo của doanh nghiệp, CEO phải đề xuất và thúc đẩy một tầm nhìn dài hạn, một chiến lược phát triển và các mục tiêu tăng trưởng cụ thể. Trong cấp quản lý của ban giám đốc, CEO là người đứng đầu và CFO thường là một trong những thành viên chủ chốt. Trước các ý kiến và tư vấn từ CFO, CEO đảm bảo rằng các quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến, bất kể CFO đồng ý hay không.

4.2. CFO là người hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của CEO thành hiện thực trong vấn đề tài chính doanh nghiệp

Trong bối cảnh hoạt động tài chính ngày càng trở nên quan trọng, CFO đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ CEO trong việc lập kế hoạch chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận tài chính và kế toán, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu xấu trong hoạt động kinh doanh và đặc biệt, cung cấp các lời khuyên đúng đắn về lĩnh vực tài chính để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp.

Ví dụ, khi CEO đưa ra quyết định đầu tư, nhiệm vụ. CFO cần hỗ trợ trong việc đánh giá và xác định các rủi ro, cũng như tìm cách giảm thiểu chúng một cách tối đa.

4.3. CFO và CEO cộng hưởng sức mạnh của nhau

CFO là một người mà CEO có thể đặt niềm tin với khả năng phối hợp ăn ý. Điều này là điều kiện tiên quyết để xây dựng mối quan hệ lãnh đạo mạnh mẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. CEO và CFO phải thảo luận và tranh luận về các quyết định và rủi ro của doanh nghiệp, đánh giá xem những thay đổi nào có tính tích cực cho tương lai và tạo ra những cơ hội mới.

Thông thường, CEO và CFO phải cùng nhau làm việc để truyền đạt thông tin quan trọng về tình hình tài chính và các vấn đề chiến lược cho các bên liên quan, bao gồm Hội đồng quản trị, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên thông tin đầy đủ và đúng đắn, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

5. CEO mong muốn gì ở cánh tay phải “đắc lực” - CFO

CEO mong muốn gì ở cánh tay phải “đắc lực” - CFO

5.1. Khả năng kêu gọi vốn đầu tư của CFO

CFO cần có khả năng chiến lược để thu hút và quản lý vốn đầu tư một cách hiệu quả. Nhiệm vụ quan trọng của CFO là đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn tài trợ để phát triển và mở rộng, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính đó. Điều này đòi hỏi CFO phải có khả năng phân tích thị trường và dự đoán về các cơ hội đầu tư tiềm năng, đồng thời phải xây dựng các chiến lược tài chính phù hợp để thu hút vốn từ các nhà đầu tư và nguồn tài trợ khác.

Quản lý vốn đầu tư một cách thông minh và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường sức mạnh tài chính và đạt được mục tiêu kinh doanh dài hạn.

5.2. CFO cần giao tiếp hiệu quả

Khả năng giao tiếp của CFO là một yếu tố quan trọng trong việc truyền đạt thông tin tài chính phức tạp một cách dễ hiểu và minh bạch cho các cấp lãnh đạo, nhân viên và các bên liên quan bên ngoài. Việc giao tiếp hiệu quả giúp CFO có thể giải thích các vấn đề tài chính phức tạp một cách dễ hiểu cho các đồng nghiệp không chuyên ngành tài chính, từ đó tạo ra sự đồng thuận và ủng hộ từ các bên liên quan.

Đồng thời, khả năng giao tiếp tốt cũng giúp CFO xây dựng và duy trì mối quan hệ mạng lưới với các đối tác, cổ đông và các cơ quan quản lý khác, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng uy tín và sự tin cậy cho doanh nghiệp.

5.3. CFO cung cấp góc nhìn toàn cảnh về công ty

CFO cung cấp góc nhìn toàn cảnh về công ty

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tài chính là một yếu tố quan trọng của CFO. Bằng cách phân tích các số liệu và chỉ số tài chính, CFO có thể đưa ra những nhận định sâu sắc về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và những thách thức hoặc cơ hội mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Thông tin này không chỉ cung cấp cho CEO một cơ sở chắc chắn để đưa ra quyết định chiến lược, mà còn giúp tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc xác định các điểm mạnh và yếu và đề xuất các biện pháp cải thiện. Do đó, khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tài chính là một trong những yếu tố quyết định giúp CFO đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp.

5.4. CFO chủ động và ứng biến

CFO cần sẵn lòng và linh hoạt để đưa ra các giải pháp và ứng phó với các thách thức cũng như cơ hội tài chính một cách hiệu quả. Khả năng phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trước những biến động trong môi trường kinh doanh, đồng thời đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến, tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bằng cách đánh giá và định hình lại chiến lược tài chính và hoạt động kinh doanh, CFO có thể giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội và đối phó với các thách thức một cách hiệu quả, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong dài hạn.

6. Một số câu hỏi thường gặp liên quan tới CFO và CEO

6.1. Chức vụ của CEO có cao hơn CFO không?

, trong cấu trúc tổ chức của một doanh nghiệp, CEO được xem là vị trí quản lý cao nhất và dĩ nhiên là cao hơn CFO.

Trong vai trò của mình, CFO sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO về mọi khía cạnh liên quan đến tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin và phân tích để CEO có thể ra quyết định chiến lược và quản lý tổ chức một cách hiệu quả.

6.2. CEO có thể làm giám đốc tài chính không?

Trong một công ty tư nhân, CEO có thể đảm nhiệm cả vai trò của Giám đốc Tài chính, nhất là khi tổ chức có quy mô nhỏ và không có yêu cầu cụ thể về việc tách bạch các vai trò. Trong trường hợp này, CEO thường chịu trách nhiệm không chỉ về việc lãnh đạo và quản lý tổ chức mà còn về tài chính - kế toán.

CEO có thể làm giám đốc tài chính không?

Tuy nhiên, trong các công ty lớn hoặc có nhu cầu phức tạp về quản lý và tuân thủ, thì thường sẽ có hai vị trí riêng biệt cho Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính. Điều này giúp tách biệt các nhiệm vụ và trách nhiệm. Trong trường hợp này, CEO sẽ tập trung vào lãnh đạo chiến lược và hoạch định hướng đi cho doanh nghiệp, trong khi Giám đốc Tài chính sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính cụ thể và tuân thủ các quy định pháp lý.

Kết luận

CEO và CFO đóng vai trò không thể thiếu và đặc biệt quan trọng trong việc điều hành một tổ chức. Cả hai chịu trách nhiệm đối với mọi khía cạnh của hoạt động tổ chức và đóng góp vào quá trình ra quyết định đầu tư, như việc mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện các thương vụ mua bán hoặc sáp nhập. Cả hai đại diện cho tổ chức trong giao tiếp với các cơ quan nhà nước, cổ đông và các bên liên quan khác.

CEO và CFO cùng nhau vạch ra chiến lược phát triển và mở rộng kinh doanh của công ty, đồng thời làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu được đề ra trong kế hoạch kinh doanh của tổ chức. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và phối hợp giữa CEO và CFO để đảm bảo sự thành công và bền vững của tổ chức trong thời gian dài.

Hy vọng những thông tin so sánh trên đây đã giúp bạn hình dung rõ vai trò và nhiệm vụ của CEO và CFO trong một doanh nghiệp. Vậy còn với các vị trí khác trong C-suite thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trong bài viết tiếp theo: "CFO vs CMO".

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY