Trưởng phòng Kế toán là gì? Khác biệt so với vị trí Kế toán trưởng

Trong lĩnh vực kế toán, hai chức danh quan trọng nhất là trưởng phòng kế toán và kế toán trưởng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về sự khác biệt giữa hai chức vụ này. Cùng SAPP Academy tìm hiểu về vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết của hai vị trí trong bài viết dưới đây

1. Trưởng phòng kế toán là gì?

Trưởng phòng kế toán là người đứng đầu bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của phòng ban kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính, thuế và quản lý nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp.

Với vai trò quan trọng này, trưởng phòng kế toán cần có kiến thức vững vàng về các quy định, pháp lý liên quan đến kế toán, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phân tích và giải quyết vấn đề, đồng thời cần có tinh thần trách nhiệm và cẩn trọng trong công việc

Trưởng phòng kế toán là người đứng đầu bộ phận kế toán trong doanh nghiệp

2. Nhiệm vụ và chức năng của trưởng phòng kế toán

Nhiệm vụ của trưởng phòng kế toán làm gì? 

 • Quản lý, điều hành hoạt động của phòng ban kế toán nhằm mục đích minh bạch thông tin, các nguồn lực tài chính sử dụng chính xác nhất;
 • Trưởng phòng tài chính sẽ tổng hợp công việc, phân chia cho các nhân viên kế toán và giám sát quá trình thực hiện, đôn đốc hoàn thành deadline;
 • Quản lý tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp đồng thời lập các dự toán của doanh nghiệp trong tương lai;
 • Lưu trữ, bảo quản sổ sách, hóa đơn chứng từ theo thời hạn quy định; đồng thời bảo mật số liệu, báo cáo kết quả kinh doanh kịp thời cho nhà quản lý.

Nhiệm vụ của trưởng phòng kế toán đặc biệt quan trọng trong doanh nghiệp

Trưởng phòng kế toán có những chức năng chính sau đây:

 • Tuyển dụng: Họ phối hợp với bộ phận nhân sự để tuyển dụng nhân viên phù hợp với yêu cầu của phòng ban. Trưởng phòng kế toán cũng có trách nhiệm đào tạo nhân viên mới và hướng dẫn họ;
 • Đào tạo: Trưởng phòng kế toán phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã được đề ra. Họ huấn luyện đội ngũ nhân viên mới và cũ theo đúng kế hoạch và lộ trình phát triển của công ty;
 • Phân công nhiệm vụ và dự án cho các nhân viên thực hiện: Trưởng phòng kế toán đưa ra các phương pháp làm việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả;
 • Giám sát và khích lệ nhân viên hoàn thành tốt vai trò và công việc của mình: Trưởng phòng kế toán đánh giá hiệu quả, mức độ hoàn thành công việc của từng nhân viên trong phòng kế toán và đưa ra chế độ khen thưởng và kỷ luật phù hợp;
 • Quản lý hoạt động và đánh giá lại cơ cấu tổ chức kế toán của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp các báo cáo từ cấp dưới và lập kế hoạch tài chính phù hợp với định hướng sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp;
 • Tham mưu và hỗ trợ công việc cho giám đốc trong công tác quản lý, tổ chức, giám sát hoạt động tài chính, kinh tế, hạch toán và thống kê;
 • Theo dõi, phân tích và phản ánh tình hình biến động của nguồn vốn tại công ty và cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế tài chính cho giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất.

3. Trách nhiệm của trưởng phòng kế toán đối với doanh nghiệp

Tùy thuộc vào chính sách của từng công ty, trách nhiệm ở vị trí Trưởng phòng kế toán sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, những trách nhiệm chính của vị trí này có thể được liệt kê như sau:

 • Quản lý tổng thể và giám sát các hoạt động hàng ngày của phòng kế toán;
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật;
 • Lập dự toán chi tiết, kiểm tra thu chi, theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán, lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan khác;
 • Tối ưu hóa hệ thống và quy trình kế toán, đưa ra biện pháp để khắc phục các vấn đề và đáp ứng mục tiêu tài chính;
 • Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế, nộp thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

4. Điểm khác biệt giữa trưởng phòng kế toán và kế toán trưởng

4.1. Về trách nhiệm công việc

Trưởng phòng tài chính - kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho công ty đạt được mục tiêu tài chính dài hạn. Họ phải đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và lập báo cáo tài chính chính xác. Ngoài ra, họ còn phải phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược cải thiện tình hình tài chính của công ty, hợp tác với các giám đốc điều hành và các nhà quản lý cấp cao để tối đa hóa lợi nhuận. Trong vai trò của mình, Trưởng phòng tài chính - kế toán cần đảm bảo tính chính xác của các báo cáo tài chính và đề xuất giải pháp phù hợp với doanh nghiệp. Họ còn có trách nhiệm đưa ra dự báo tài chính, quản lý nhân viên phòng tài chính - kế toán, tìm kiếm cách để giảm chi phí và hỗ trợ quản lý cấp cao trong việc đưa ra các quyết định tài chính.

Kế toán trưởng có trách nhiệm giám sát và kiểm soát các giao dịch tài chính hàng ngày của công ty. Họ cũng chuẩn bị báo cáo tài chính và các báo cáo khác để đưa ra các đề xuất cải tiến lợi nhuận cho công ty. Kế toán trưởng phải có khả năng lưu trữ tất cả thông tin và tài liệu của công ty, do công ty thường giao dịch với nhiều khách hàng cùng một lúc. Kế toán trưởng có thể làm việc độc lập hoặc làm việc với một nhóm kế toán viên khác, tùy thuộc vào cấu trúc tổ chức của công ty. Ngoài những trách nhiệm hàng ngày, kế toán trưởng còn phải đảm bảo các hồ sơ và tài liệu của công ty đáp ứng đúng quy định của nhà nước, quản lý việc ghi nhận kết quả kinh doanh, quản lý hồ sơ thuế và tài sản của công ty, kiểm tra tính chính xác của các tài liệu và giúp công ty xác định chi phí hoạt động kinh doanh.

So sánh công việc đảm nhiệm của trưởng phòng kế toán và kế toán trưởng

Xem thêm: Phân Biệt Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán Và Kế Toán Trưởng

4.2. Mục đích của báo cáo

Trưởng phòng kế toán: Các báo cáo sử dụng để cung cấp thông tin cho các cấp quản lý điều hành của công ty và các cổ đông.

Kế toán trưởng: Các báo cáo sử dụng để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều đối tượng bao gồm nhà cung cấp tín dụng, nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, quản lý điều hành cấp cao, chủ sở hữu, đối tác, khách hàng, chính phủ và các bên liên quan khác bên trong và bên ngoài công ty.

4.3. Nội dung của báo cáo

Trưởng phòng kế toán: Các báo cáo đưa ra thông tin liên quan đến tài sản và nguồn vốn của công ty, đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản và nguồn vốn đó để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

Kế toán trưởng: Các báo cáo cung cấp thông tin về các hoạt động tài chính dựa trên các quy trình và nguyên tắc chuẩn mực, được thể hiện dưới dạng các báo cáo tài chính phù hợp với quy định của nhà nước và phục vụ nhu cầu thông tin của các bên liên quan, bao gồm nhà cung cấp tín dụng, nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, quản lý cấp cao, chủ sở hữu, đối tác, khách hàng, chính phủ và các bên liên quan khác.

4.4. Mục tiêu của công việc

Trưởng phòng kế toán có mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận của công ty bằng cách dựa trên nền tảng quản lý dòng tiền. Mục đích công việc là sử dụng các dữ liệu báo cáo của Kế toán trưởng để đưa ra các quyết định tài chính.

Kế toán trưởng có mục tiêu là báo cáo thông tin liên quan đến kết quả hoạt động tài chính với biện pháp đo lường ngân sách sử dụng phương thức lũy kế dòng tiền. Mục đích công việc là lập các báo cáo chuẩn hóa và mang lại lợi ích cho người sử dụng bằng cách thu thập thông tin.

Mỗi công việc có một mục tiêu rõ rệt

4.5. Thời điểm lập báo cáo và định hướng lập báo cáo 

Trưởng phòng kế toán lập các báo cáo bất kỳ khi nào nhà quản lý yêu cầu tùy thuộc vào nhu cầu công việc nhằm mục đích dự toán dòng tiền trong tương lai. Biểu mẫu báo cáo được lập tùy theo nhu cầu, mục đích kế hoạch tài chính.

Kế toán trưởng lập báo cáo theo biểu mẫu của Nhà nước quy định, định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và mỗi năm dựa trên các giao dịch tài chính đã diễn ra trong doanh nghiệp.

5. Các kỹ năng và chứng chỉ cần có cho vị trí trưởng phòng kế toán

 • Cần sở hữu bằng cấp tối thiểu là cử nhân Kế toán, Tài chính; bằng thạc sĩ và một số chứng chỉ tài chính mang tầm quốc tế như chứng chỉ U.S.CMA sẽ giúp cơ hội trở thành trưởng phòng kế toán rộng mở hơn;
 • Về kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Về các kỹ năng: tin học văn phòng, phần mềm kế toán thành thạo; một số doanh nghiệp yêu cầu thêm về ngoại ngữ;
 • Kiến thức: Am hiểu các luật kế toán, thông tư nghị định, đồng thời cần cập nhật thường xuyên;
 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc; có tính trung thực, khả năng quản lý, chỉ đạo và giám sát hoạt động của bộ phận.

Ngoài ra, việc sở hữu một chứng chỉ quốc tế như chứng chỉ U.S.CMA là điều rất cần thiết, đặc biệt với những doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế thì CMA là “must have”. Tại SAPP đang đào tạo khóa học CMA đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính, kế toán quản trị và chiến lược kinh doanh. Với vai trò là trưởng phòng kế toán, việc có chứng chỉ CMA sẽ giúp bạn:

 • Nắm được các kỹ năng quản trị tài chính: CMA cung cấp cho bạn kiến thức sâu rộng về quản trị tài chính và kế toán quản trị. Điều này giúp bạn nắm được các kỹ năng quản trị tài chính cần thiết để đưa ra quyết định thông minh và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty;
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo: Với kiến thức về quản trị tài chính và chiến lược kinh doanh, bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba hơn. Bạn sẽ có khả năng đưa ra các quyết định chiến lược và phát triển kế hoạch tài chính phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty;
 • Tăng cường khả năng giải quyết vấn đề: CMA cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực quản trị tài chính. Điều này giúp bạn có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán và tài chính của công ty một cách hiệu quả;
 • Nâng cao uy tín và giá trị cho công ty: Chứng chỉ U.S.CMA được công nhận toàn cầu và là một trong những chứng chỉ cao cấp trong lĩnh vực quản trị tài chính và kế toán. Với chứng chỉ này, bạn có thể nâng cao uy tín và giá trị cho công ty của mình, giúp công ty thu hút được các nhà đầu tư và đối tác tài chính tiềm năng.

Sở hữu ngay chứng chỉ CMA để thăng tiến sự nghiệp

Tạm kết

Trưởng phòng kế toán và kế toán trưởng đều đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý và theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Tuy nhiên, trưởng phòng kế toán có trách nhiệm lớn hơn trong việc quản lý và chỉ đạo toàn bộ bộ phận kế toán. Họ cần phải có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đưa ra quyết định chiến lược để đảm bảo rằng hoạt động kế toán được thực hiện hiệu quả và đóng góp vào mục tiêu phát triển của công ty.

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY