Khái niệm và vai trò nguồn lực tài chính của doanh nghiệp

Nguồn tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu chi tiêu bằng tiền của doanh nghiệp. Đó là một yếu tố không thể thiếu trong mọi hệ thống kinh tế. Hãy cùng SAPP Academy khám phá khái niệm, phân loại và cấu trúc nguồn tài chính của doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

 

Khái niệm và vai trò nguồn lực tài chính của doanh nghiệp

1. Định nghĩa nguồn tài chính là gì?

Nguồn tài chính, còn được gọi là nguồn lực tài chính, bao gồm tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền một cách nhanh chóng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và chi trả cho các khoản đầu tư/vốn như vốn lưu động, nợ, ghi nợ và vốn chủ sở hữu. Đồng thời, nguồn tài chính đóng góp vào việc tạo quỹ tiền tệ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Phân loại nguồn tài chính

2.1. Dựa trên thời hạn nguồn tài chính

 • Nguồn tài chính ngắn hạn: Nguồn tài chính ngắn hạn, hay còn được gọi là tài trợ ngắn hạn, có thời hạn dưới 1 năm. Nó được sử dụng để hỗ trợ cho tài sản lưu động của doanh nghiệp như tồn kho thành phẩm, các khoản vay nợ, tiền mặt tối thiểu, và các yếu tố khác. Các hình thức nguồn tài chính ngắn hạn bao gồm dịch vụ thanh toán, tín dụng thương mại, cho vay ngắn hạn và các khoản nợ phải trả.
 • Nguồn tài chính trung hạn: Được biết đến với tên gọi khác là tài trợ trung hạn, thời hạn của nguồn tài chính này dao động từ 3 đến 5 năm. Nguồn tài chính trung hạn được sử dụng khi doanh nghiệp cần tài chính trong thời gian ngắn mà không có nguồn tài chính dài hạn sẵn có, hoặc khi các khoản thu nhập bị trì hoãn. Các hình thức nguồn tài chính trung hạn bao gồm tài chính cho thuê, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu và các hình thức tài chính tương tự.
 • Nguồn tài chính dài hạn: Còn có tên gọi khác là tài trợ dài hạn, thời hạn của nguồn tài chính này dao động từ 5 đến 10 năm, và thậm chí có thể lên đến 10-20 năm tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau. Nguồn tài chính dài hạn được sử dụng để đầu tư vào các tài sản như máy móc, đất đai, nhà cửa, nhà máy và cấp vốn lưu động có thời gian gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Các hình thức nguồn tài chính dài hạn bao gồm tích lũy nội bộ, các khoản vay có kỳ hạn, vốn cổ phần và các hình thức tài chính tương tự.

Xem thêm: Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì? Tìm Hiểu Về Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp

Dựa trên thời hạn có 3 nguồn tài chính 

2.2. Dựa theo nguồn phát sinh

 • Nguồn tài chính từ nội bộ: Đây là nguồn tài trợ từ các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như lợi nhuận giữ lại, bán tài sản, giảm thiểu hoặc kiểm soát vốn lưu động;
 • Nguồn tài chính từ bên ngoài: Đây là nguồn vốn phát sinh từ bên ngoài doanh nghiệp. Bao gồm tất cả các nguồn tài chính khác ngoại trừ nguồn tài chính từ nội bộ.

Xem thêm: Các quyết định trong quản trị tài chính doanh nghiệp

2.3. Dựa trên quyền sở hữu và kiểm soát

Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp cần xem xét cẩn thận khi lựa chọn nguồn vốn. Dựa trên quyền sở hữu và kiểm soát, nguồn lực tài chính được phân thành hai loại: vốn vay và vốn chủ sở hữu.

 • Vốn vay: Đây là nguồn tài chính thu được từ các nguồn bên ngoài như công chúng, ngân hàng thương mại,... Doanh nghiệp sẽ phải trả lại vốn vay thông qua việc thanh lý tài sản;
 • Vốn chủ sở hữu: Bao gồm lợi nhuận giữ lại, vốn cổ phần từ các cổ đông cá nhân, và các khoản nợ có khả năng chuyển đổi. Đây là nguồn tài chính của doanh nghiệp thu được thông qua việc quảng bá công ty hoặc từ công chúng thông qua phát hành cổ phiếu.

Dựa trên quyền sở hữu và kiểm soát

3. Cấu trúc của nguồn tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc của nguồn tài chính doanh nghiệp bao gồm các yếu tố sau:

 • Nguồn vốn của doanh nghiệp: Đây là các khoản tiền được sử dụng để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này bao gồm vốn chủ sở hữu từ các cổ đông và các khoản nợ phải trả đến các bên liên quan;
 • Tất cả quỹ kinh doanh: Đây là tập hợp các khoản tiền được gửi trong ngân hàng, tiền mặt và các tài sản có chức năng tương tự tiền như séc, chứng khoán, và các tài sản tương tự khác. Quỹ kinh doanh này được doanh nghiệp sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu hàng ngày và thanh toán các khoản phải trả;
 • Những nguồn lực tài chính khác: Đây bao gồm các tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng, như tài sản dễ dàng bán được hoặc đầu tư sinh lời. Đây là những nguồn lực linh hoạt mà doanh nghiệp có thể tận dụng để đáp ứng các nhu cầu tài chính và đầu tư.

Cấu trúc cảu nguồn tài chính doanh nghiệp

Xem thêm: Một số quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp thường gặp

4. Vai trò của nguồn lực tài chính của doanh nghiệp là gì?

Nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội hiện nay với những tác động sau:

 • Huy động nguồn vốn: Nguồn lực tài chính được huy động giúp cung cấp vốn cho các nhà đầu tư, từ đó nâng cao năng lực sản xuất và đóng góp vào phát triển kinh tế. Điều này bao gồm cả việc mua sắm thiết bị, máy móc, đầu tư nghiên cứu và hỗ trợ lao động, giúp cải thiện chất lượng và khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ;
 • Tăng tốc độ tăng trưởng: Nguồn lực tài chính giúp tích lũy và đầu tư, đặc biệt trong các quốc gia đang phát triển, tăng cường tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đầu tư có vai trò quan trọng trong cơ cấu tổng cầu, và khi đầu tư tăng, tổng cầu và tăng trưởng kinh tế cũng sẽ tăng;
 • Thúc đẩy chất lượng tăng trưởng: Nguồn lực tài chính hỗ trợ đầu tư trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, từ đó thúc đẩy chất lượng tăng trưởng và quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đồng thời, nó tạo điều kiện cho sự phát triển khoa học công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất;
 • Đầu tư vào lĩnh vực quan trọng: Nguồn lực tài chính có thể đầu tư mạnh vào lĩnh vực y tế, giáo dục và tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc huy động nguồn lực tài chính đáng kể có thể tạo điều kiện cho những lĩnh vực này được phát triển.

Nguồn lực tài chính

Tóm lại, nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của thị trường, góp phần vào sự phát triển toàn diện cho cộng đồng.

Chương trình học CMA cung cấp cho các chuyên gia kế toán quản lý các kỹ năng và kiến thức sâu về quản lý tài chính, bao gồm cả nguồn lực tài chính. CMA tập trung vào các khía cạnh quản lý tài chính trong doanh nghiệp, bao gồm phân tích tài chính, quản lý ngân sách, quản lý rủi ro tài chính và lập kế hoạch tài chính. Bằng cách hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp quản lý tài chính, người học CMA có khả năng đưa ra quyết định chiến lược và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Qua việc áp dụng các phương pháp và công cụ quản lý tài chính, người học CMA có thể đóng góp tích cực trong việc tối ưu hóa vốn đầu tư, định giá dự án, quản lý rủi ro tài chính và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn từ đó góp phần cải thiện hiệu suất tài chính và sự bền vững của doanh nghiệp.

Tạm kết

SAPP Academy hy vọng rằng thông qua việc nắm vững kiến thức về nguồn lực tài chính và áp dụng các chiến lược phù hợp, các doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ và đạt được sự thành công bền vững trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Hãy đồng hành cùng SAPP Academy để tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội phát triển từ nguồn lực tài chính, từ đó tạo nên những kết quả ấn tượng và bước tiến vững chắc trên con đường phát triển kinh doanh.

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY