​​​​​​​Đầu Tư Công Là Gì? Đặc Điểm, Phân Loại Vốn Đầu Tư Công?

Bạn muốn hiểu rõ "đầu tư công là gì?” Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về đầu tư công, đặc điểm của nó và cách phân loại vốn, thì hãy xem chi tiết bài chia sẻ này.

Bạn muốn hiểu rõ "đầu tư công là gì?”. Có thể nói đây là một thuật ngữ quan trọng trong kinh tế và phát triển quốc gia. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về đầu tư công, đặc điểm của nó và cách phân loại vốn, thì hãy xem chi tiết bài chia sẻ này. Chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt vấn đề và khám phá những thông tin thú vị về đầu tư công trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của một quốc gia.

1. Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là quá trình chi tiêu tiền của một quốc gia hoặc chính phủ vào việc xây dựng, cải thiện hoặc bảo trì hạ tầng công cộng và các dự án liên quan khác nhằm tạo ra lợi ích và phục vụ cho cộng đồng. Đầu tư công có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tăng cường sự cạnh tranh và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

dau-tu-cong-la-gi

Đầu tư công thường bao gồm các dự án như xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống năng lượng, trường học, bệnh viện, cung cấp nước và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, đầu tư công cũng có thể bao gồm việc tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, khuyến khích đầu tư vào công nghệ và khởi nghiệp, và hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng. Mục tiêu chính tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, tăng cường sức mạnh cạnh tranh của quốc gia và cung cấp các dịch vụ công cơ bản cho cộng đồng.

2. Nguyên tắc quản lý đầu tư công

Việc quản lý đầu tư công theo các nguyên tắc này giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả kinh tế và đảm bảo lợi ích cho cộng đồng. Một số nguyên tắc quản lý đầu tư công quan trọng:

nguyen-tac-dau-tu-cong-la-gi

 • Khả thi kỹ thuật và kinh tế: Các dự án đầu tư công cần được đánh giá về khả thi kỹ thuật và kinh tế. Điều này đảm bảo rằng dự án có khả năng thực hiện và mang lại lợi ích kinh tế trong thời gian dài.

 • Trong sạch và minh bạch: Quản lý đầu tư công cần tuân thủ các tiêu chuẩn trong sạch và minh bạch. Thông tin về dự án, quy trình và quyết định cần được công khai và sẵn sàng để kiểm tra.

 • Tính bền vững: Đầu tư công cần được thiết kế và triển khai theo cách bền vững. Điều này đảm bảo rằng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn góp phần bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai.

 • Kiểm soát chi phí và thời gian: Quản lý đầu tư công cần có quy trình và công cụ để kiểm soát chi phí và thời gian thực hiện dự án. Điều này giúp tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

 • Quản lý rủi ro: Các rủi ro trong quá trình đầu tư công cần được xác định và quản lý một cách chuyên nghiệp. Điều này bao gồm việc đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn và có kế hoạch để ứng phó khi xảy ra sự cố.

 • Đối tác hợp tác: Quản lý đầu tư công cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, các cơ quan đầu tư, nhà thầu và cộng đồng. Điều này giúp tăng cường sự đồng thuận và hiệu quả trong việc thực hiện dự án.

3. Vốn đầu tư công là gì?

von-dau-tu-cong-la-gi

Vốn đầu tư công là số tiền được chi ra từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn tài chính khác của chính phủ để thực hiện các dự án và chương trình có tính công cộng. Mục tiêu hướng đến phát triển và cải thiện hạ tầng kinh tế-xã hội của quốc gia. Cụ thể dùng trong xây dựng và nâng cấp các công trình giao thông, hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng công nghiệp, dịch vụ công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và các lĩnh vực khác.

Vốn đầu tư công có thể đến từ nguồn ngân sách nhà nước, các khoản vay nội/ngoại ngân hàng, vốn tư nhân hoặc các nguồn tài chính khác. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả đòi hỏi sự chính sách và quản lý thông minh.

4. Đặc điểm của vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công có một số đặc điểm quan trọng mà cần được hiểu để quản lý và sử dụng hiệu quả. Một số điểm chính quan trọng:

dac-diem-dau-tu-cong-la-gi

 • Tính công cộng: Vốn đầu tư công được sử dụng để thực hiện các dự án và chương trình có tính công cộng, nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. 

 • Chi phí xây dựng và khai thác: Các dự án đầu tư công thường có quy mô lớn và yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu cao. Việc quản lý chi phí một cách hiệu quả là cần thiết để đảm bảo sự bền vững của dự án.

 • Thời gian đầu tư dài hạn: Vốn đầu tư công thường được định hướng để phục vụ lâu dài và có tác động kéo dài trong thời gian dài. Điều này đòi hỏi sự lập kế hoạch và quản lý chiến lược để đảm bảo rằng vốn được sử dụng bền vững và hiệu quả trong tương lai.

 • Tính chất rủi ro: Vốn đầu tư công thường gắn liền với rủi ro về kinh tế, chính trị, môi trường và xã hội. Các biện pháp quản lý rủi ro rất cần để giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo an toàn và bền vững của dự án.

 • Sự tham gia của các bên liên quan: Vốn đầu tư công thường liên quan đến sự tham gia của chính phủ, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và các bên quan tâm khác. Việc tạo ra sự cộng tác và phối hợp hiệu quả giữa các bên là rất quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất từ vốn đầu tư công.

5. Vốn đầu tư công có những loại nào?

Vốn đầu tư công có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Hiện nay có 4 loại vốn đầu tư công phổ biến:

dau-tu-cong-la-gi

 • Vốn đầu tư trực tiếp: Vốn được chính phủ hoặc các cơ quan chức năng đầu tư trực tiếp vào các dự án, công trình và cơ sở hạ tầng. Nó thường được sử dụng để xây dựng, nâng cấp và bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khu vực kinh tế.

 • Vốn đầu tư gián tiếp: Vốn mà chính phủ thu thập từ các nguồn tài chính khác nhau như thuế, lệ phí, khoản vay và quỹ hỗ trợ. Vốn này được sử dụng để hỗ trợ và tài trợ cho các dự án đầu tư công. 

 • Vốn đầu tư xã hội: Vốn được sử dụng để đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, phát triển xã hội, phát triển nguồn nhân lực và các chính sách xã hội khác. Vốn giúp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

 • Vốn đầu tư đối ngoại: Vốn đầu tư được mang từ các nguồn tài chính nước ngoài vào quốc gia để thực hiện các dự án đầu tư công. Đầu tư đối ngoại thường xảy ra thông qua việc hợp tác với các đối tác quốc tế, tổ chức tài chính quốc tế hoặc thông qua các khoản vay, tài trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế.

6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

Trong quá trình đầu tư công, có một số hành vi bị nghiêm cấm do có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của các bên liên quan và ảnh hưởng đến sự công bằng, minh bạch và hiệu quả của quá trình đầu tư. Bao gồm:

dau-tu-cong-la-gi

 • Tham nhũng bao gồm việc nhận hối lộ, gian lận, lạm dụng chức vụ hoặc lợi dụng quyền lực để cá nhân hay tổ chức có lợi ích cá nhân. Hành vi tham nhũng đều bị nghiêm cấm và bị coi là tội phạm. 

 • Giao dịch không minh bạch như tạo ra các hợp đồng giả, che giấu thông tin, không đảm bảo quyền công dân tiếp cận thông tin liên quan đến đầu tư công là bị nghiêm cấm.

 • Thiếu minh bạch và giám sát trong việc quản lý, sử dụng và chi tiêu vốn đầu tư công từ các cơ quan chức năng cũng là hành vi bị nghiêm cấm.

 • Động thái không minh bạch và phi đúng quy trình: Thủ tục không rõ ràng, ưu tiên cho lợi ích cá nhân, không tuân thủ các quy định về cạnh tranh công bằng 

 • Lãng phí tài nguyên sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả, không tối ưu hóa các nguồn lực là một hành vi bị nghiêm cấm.

Tạm kết

Vốn đầu tư công là một phần quan trọng của nền kinh tế và đóng vai trò quyết định trong việc phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong chương trình CFA, môn học liên quan đến vốn đầu tư công thường là Economics (Kinh Tế Học), giúp học viên có cơ hội hiểu sâu hơn về tác động của chính sách công và vốn đầu tư vào các dự án công trên phát triển kinh tế. Điều này giúp họ áp dụng kiến thức này vào việc phân tích và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Nếu bạn đang tìm kiếm một “người đồng hành” trên hành trình chinh phục thành công CFA - "bảo chứng vàng" trong lĩnh vực Phân tích - Đầu tư - Tài chính để có được định hướng học tập và luyện thi CFA phù hợp nhất, bạn có thể tham khảo khóa học CFA Online tại SAPP, giải pháp chinh phục CFA toàn diện, tối ưu “trọn gói - tiết kiệm - cá nhân hóa”, thiết kế theo khung năng lực của từng cá nhân ngay cả người trái ngành.

Liên hệ với SAPP qua Fanpage hoặc Website nếu cần bất cứ hỗ trợ nào nhé!

Fanpage: https://www.facebook.com/sapp.cfaonline

cfaonline

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY