Khái niệm và cách xác đỊnh dòng tiền từ hoạt động tài chính

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc tạo ra dòng tiền từ hoạt động tài chính được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất, đóng vai trò chính trong việc tăng cường nguồn lực tiền tệ của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức đầy đủ về dòng tiền từ hoạt động tài chính.

1. Dòng tiền từ hoạt động tài chính là gì?

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF) là một phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, cho biết về việc sử dụng tiền thuần từ các hoạt động tài trợ. Những hoạt động này bao gồm các giao dịch liên quan đến nợ, vốn chủ sở hữu và cổ tức.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là một phần của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của DN

CFF thể hiện luồng tiền di chuyển đến hoặc đi từ việc tài trợ hoạt động của công ty. Nó tương tự như sự hỗ trợ tài chính mà công ty nhận hoặc cung cấp. Điều này bao gồm việc vay tiền, trả nợ, huy động vốn từ cổ đông và phân phối cổ tức.

Việc hiểu rõ về CFF giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về sức mạnh tài chính của một công ty và cách công ty quản lý cấu trúc vốn, tức cách sử dụng các nguồn tiền khác nhau để điều hành kinh doanh của mình.

2. Ý nghĩa của dòng tiền từ hoạt động tài chính tới doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong ba báo cáo tài chính quan trọng, thể hiện tình hình tài chính của công ty, hai báo cáo quan trọng khác bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.

Ý nghĩa của dòng tiền từ hoạt động tài chính tới doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán cho biết tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông tại một thời điểm cụ thể còn báo cáo kết quả kinh doanh còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, tập trung vào thu nhập và chi phí của doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đo lường lượng tiền mặt được tạo ra hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và có ba phần chính:

  • Thứ nhất, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO): thể hiện số tiền mà công ty tạo ra từ hoạt động kinh doanh hàng ngày bao gồm các khoản thu nợ, trả nợ, phân bổ chi phí, khấu hao và các khoản khác;
  • Thứ hai, dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI): phản ánh hoạt động mua bán tài sản lưu động và cố định của công ty. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cho biết sự thay đổi tổng hợp của tiền mặt do doanh nghiệp mua, bán tài sản và thu nhập từ đầu tư dài hạn như nhà xưởng và thiết bị;
  • Thứ ba, dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF): đo lường luồng tiền giữa công ty và các chủ sở hữu, nhà đầu tư và chủ nợ. Báo cáo này thể hiện dòng tiền ròng được sử dụng để quản lý hoạt động kinh doanh, bao gồm nợ, vốn cổ đông và cổ tức.

Các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy thông tin về hoạt động CFF từ phần vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn trong bảng cân đối kế toán hoặc các phần chú thích.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính cho biết các cách mà một công ty huy động tiền mặt để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh của mình, các nguồn vốn của một công ty thường bao gồm nợ và vốn chủ sở hữu. 

  • Trường hợp 1: Khi công ty vay nợ, thường là thông qua việc phát hành trái phiếu hoặc vay vốn từ ngân hàng. Dù cách nào, công ty cũng phải thanh toán lãi cho những người cho vay và chủ nợ để bù đắp cho khoản vay tiền; 
  • Trường hợp 2: Khi công ty lựa chọn vốn chủ sở hữu thì sẽ phát hành cổ phiếu để người đầu tư mua, từ đó chia sẻ phần sở hữu trong công ty. Một số công ty cũng trả cổ tức cho cổ đông, biểu thị việc công ty chi trả lợi tức cho vốn chủ sở hữu của họ.

Xem thêm: Ocf Là Gì? Tìm Hiểu Về Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh

3. Cách xác định dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích thường áp dụng công thức và phép tính dưới đây để đánh giá mức độ bền vững của tình hình tài chính trong một doanh nghiệp.

Cách xác định dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Công thức này giúp xác định cách mà công ty sử dụng hoặc huy động tiền trong hoạt động tài chính của mình. Sự chênh lệch giữa các phần của công thức có thể cho thấy sự ổn định và khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Dòng tiền tài chính là một phần quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, thể hiện lượng tiền ròng được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Các hoạt động tài trợ bao gồm các giao dịch liên quan đến nợ vay, vốn chủ sở hữu và cổ tức.

Cách doanh nghiệp tài trợ bằng nợ và vốn chủ sở hữu thể hiện trong dòng tiền từ hoạt động tài chính có thể biến đổi dựa trên cấu trúc vốn, chính sách cổ tức và thời hạn nợ khác nhau mà các công ty có thể áp dụng. Cụ thể như sau:

  • Thứ nhất, một công ty thường xuyên tập trung vào việc huy động tiền mới thông qua việc vay nợ hoặc huy động vốn chủ sở hữu có thể cho thấy dòng tiền từ hoạt động tài chính dương. Tuy nhiên, điều này cũng có thể chỉ ra rằng công ty không đạt được đủ thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, khi lãi suất tăng, chi phí trả nợ cũng sẽ tăng. Quan trọng là nhà đầu tư cần xem xét một cách cụ thể, vì một dòng tiền dương có thể không phải luôn là tín hiệu tích cực, đặc biệt đối với công ty có nợ lớn.
  • Thứ hai, ngược lại, nếu một công ty đang mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức trong khi hiệu suất thu nhập của công ty không cao, điều này có thể là tín hiệu cảnh báo. Lúc này, ban lãnh đạo của công ty có thể đang cố gắng nâng giá cổ phiếu để đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, nhưng hành động này có thể không thể hiện lợi ích dài hạn tốt nhất cho doanh nghiệp.

Khi dòng tiền từ hoạt động tài chính thay đổi đáng kể, điều này cần khuyến khích các nhà đầu tư tiến hành các nghiên cứu về các giao dịch. Khi phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp, việc xem xét kỹ lưỡng từng phần cụ thể góp phần vào việc hiểu rõ hơn về sự biến đổi tổng thể về tình hình tiền mặt của doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, đội ngũ Kế toán, các nhà Quản lý và nhà Đầu tư có thể tham gia vào khóa học CMA để có cái nhìn chi tiết hơn về dòng tiền từ hoạt động tài chính và tài chính quản trị. 

  • Thứ nhất, khóa học CMA Hoa Kỳ cung cấp kiến thức sâu rộng về quản lý tài chính, phân tích tài chính và các khía cạnh quan trọng khác liên quan đến việc hiểu và đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp.
  • Thứ hai, khóa học giúp học viên nắm vững kỹ năng cần thiết để phân tích báo cáo tài chính, hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền từ hoạt động tài chính và đưa ra quyết định thông minh dựa trên thông tin tài chính. Đồng thời, khóa học cũng tập trung vào việc áp dụng các phương pháp quản lý tài chính hiệu quả để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và tạo giá trị cho công ty.
  • Thứ ba, khóa học CMA Hoa Kỳ cung cấp một nền tảng vững chắc để các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, quản lý và đầu tư có thể thấu hiểu và áp dụng hiệu quả các khía cạnh quan trọng của dòng tiền từ hoạt động tài chính trong quá trình ra quyết định và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

CMA và những lợi ích từ chương trình học đến dòng tiền từ hoạt động tài chính

Kết luận

Dòng tiền từ hoạt động tài chính giúp chúng ta có khả năng dự đoán được hướng đi khi sử dụng nguồn tiền của doanh nghiệp trong tương lai. Từ thông tin về dòng tiền, có thể nhận thấy cách doanh nghiệp quản lý nguồn lực tài chính giúp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và sức kháng của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh.

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY