CMA20/06/2024

Kế toán viên là gì? Mô tả công việc của nghề Kế toán viên

Trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp, kế toán viên là một vị trí không thể thiếu. Họ có trách nhiệm quản lý tài chính, thu nhập và chi phí, đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và kế toán. Vậy kế toán viên là gì?

1. Kế toán viên là gì?

Vị trí kế toán viên (Accountant) có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của một công ty/doanh nghiệp. Công việc của họ bao gồm thu thập, kiểm tra, phân tích và xử lý các thông tin tài chính, kinh tế, thuế,… để đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác. Kế toán viên giúp người đứng đầu doanh nghiệp nhìn nhận được tình hình phát triển của công ty, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Kế toán viên là gì?

Ngoài ra, kế toán viên còn giữ vai trò kết nối giữa chủ doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh, huy động và giải ngân vốn, cũng như giữa các nhân sự trong tổ chức. Vì vậy, kế toán viên là một trong những vị trí không thể thiếu trong sự phát triển của doanh nghiệp.

2. Phân loại kế toán viên

Để hoạt động kế toán trong doanh nghiệp diễn ra hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thì kế toán viên thường được phân chia theo từng lĩnh vực phù hợp với đặc trưng của công việc. Dưới đây là một số cách phân loại kế toán viên, cụ thể:

  • Dựa theo phần hành, kế toán viên được phân thành: Kế toán thanh toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán công nợ; Kế toán kho; Kế toán thuế; Kế toán tài sản cố định; Kế toán doanh thu; Kế toán phí; Kế toán tổng hợp;
  • Dựa trên cách thức ghi chép, kế toán viên được phân thành: Kế toán đơn và Kế toán kép;
  • Dựa theo tính năng bổ sung thông tin, kế toán viên được phân thành: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị.

3. Những quy định pháp luật về kế toán viên

3.1. Chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên như sau:

“Điều 7. Kế toán viên (mã số 06.031)

1. Chức trách

Kế toán viên là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về kế toán làm việc tại các cơ quan, tổ chức, thực hiện các công việc của một hoặc nhiều phần hành kế toán hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán ở đơn vị.

2. Nhiệm vụ

a) Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vi;

b) Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác hàng ngày, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;

c) Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;

d) Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí;

đ) Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán, các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.”

*Nguồn tham khảo: Thông tư 29/2022/TT-BTC

3.2. Tiêu chuẩn về năng lực, trình độ của kế toán viên?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên như sau:

“Điều 7. Kế toán viên (mã số 06.031)

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan;

b) Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán, các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;

c) Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý, năm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế;

d) Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;

đ) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử,

e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.”

*Nguồn tham khảo:  Thông tư 29/2022/TT-BTC

4. Công việc của nhân viên kế toán là gì?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, cấp bậc và đặc thù công việc, nhiệm vụ của kế toán viên cũng có thể khác nhau. Tuy nhiên, những công việc chính của kế toán viên vẫn giữ một số đặc trưng chung với các nhiệm vụ cơ bản như sau:

4 công việc chính của một kế toán viên

4.1. Thu thập thông tin từ các công việc kinh tế

Nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp, kế toán viên có nhiệm vụ thu thập thông tin từ các hoạt động kinh tế, tài chính khác nhau được ghi chép trong các chứng từ như phiếu thu, chi, phiếu nhập kho, xuất kho, hóa đơn bán hàng, và tiến hành xử lý, hạch toán. Công việc này có tính chất quan trọng và đóng góp cho sự thành công của doanh nghiệp.

4.2. Ghi chép sổ kế toán

Nhiệm vụ chính của kế toán viên là tổng hợp và ghi chép các công việc tài chính chi tiết trong sổ kế toán. Mỗi doanh nghiệp sử dụng nhiều loại sổ kế toán khác nhau để ghi chép các công việc riêng biệt. Dựa trên các ghi nhận hàng ngày, nhân viên kế toán phân loại và ghi chép chính xác vào sổ kế toán để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các giao dịch tài chính.

4.3. Xử lý những dữ liệu kế toán

Là công việc của kế toán viên trong việc kiểm tra, phân tích và xử lý các dữ liệu tài chính và kế toán. Các dữ liệu này thường được thu thập từ các chứng từ và hồ sơ tài chính của doanh nghiệp, và sau đó được đưa vào các sổ sách kế toán. Kế toán viên phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các dữ liệu này để giúp cho các quyết định về tài chính và kế toán được đưa ra một cách chính xác và hiệu quả. Công việc xử lý dữ liệu kế toán bao gồm việc tạo báo cáo tài chính, đối chiếu các số liệu kế toán và tìm ra các sai sót nếu có, và thực hiện các phân tích tài chính để đưa ra các dự đoán về tương lai của doanh nghiệp.

4.4. Lập báo cáo về hoạt động tài chính

Hàng tháng, kế toán viên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các báo cáo tài chính cần thiết cho lãnh đạo công ty. Những báo cáo này giúp lãnh đạo hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và sản xuất của công ty và điều chỉnh các hoạt động này sao cho phù hợp. Để tạo ra báo cáo này, kế toán viên phải tổng hợp các số liệu từ sổ kế toán và lập báo cáo chi tiết để gửi đến cấp trên. Bên cạnh đó, nhân viên kế toán cũng có nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính, ngân sách, doanh thu của công ty và đưa ra các tham mưu để hỗ trợ quyết định của ban lãnh đạo.

5. Mức thu nhập của kế toán viên

Kế toán viên là công việc mang tính ổn định và phù hợp với những người muốn gắn bó lâu dài. Mức lương của kế toán viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc sẽ dao động từ 6 – 8 triệu đồng/tháng. Với những người đã có kinh nghiệm chuyên môn, làm ở những vị trí cao hơn thì mức lương có thể lên đến 15 – 20 triệu đồng/tháng và nếu sở hữu thêm bằng cấp, chứng chỉ quốc tế như bằng CMA…, mức lương có thể lên tới hàng ngàn Đô-la. Tùy thuộc vào thâm niên làm việc, năng lực và chuyên môn mà kế toán viên sẽ có mức lương ngày càng hấp dẫn nếu theo đuổi công việc lâu dài.

6. Những yêu cầu cần có của một nhân viên kế toán là gì?

6.1. Kinh nghiệm chuyên môn

Việc có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn là rất quan trọng đối với vị trí nhân viên kế toán. Các đơn vị tuyển dụng thường ưu tiên chọn những ứng viên có năng lực chuyên môn cao. Luật Kế toán Việt Nam quy định rằng để hành nghề kế toán, cá nhân phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền. Và để có thể gắn bó với nghề, bạn cần thường xuyên nâng cao nghiệp vụ và có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm.

6.2. Bỏ túi một số kỹ năng

Các kỹ năng cơ bản mà một kế toán viên cần có bao gồm:

  • Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng: Đây là kỹ năng cần thiết mà các nhân viên kế toán phải nắm vững. Điều này bao gồm khả năng sử dụng các chương trình máy tính văn phòng cơ bản như Excel, Word và PowerPoint cũng như các phần mềm kế toán khác;
  • Kỹ năng phân tích và tổng hợp: Công việc chính của một kế toán viên là thu thập các chứng từ, hóa đơn, ghi sổ, báo cáo thu chi,… Những công việc này yêu cầu kỹ năng quan sát, phân tích, đánh giá và đưa ra các hạch toán chính xác nhất;
  • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Đây là một kỹ năng phụ mà giúp cho kế toán viên có thể dễ dàng đọc các tài liệu kế toán hoặc báo cáo tài chính bằng tiếng Anh. Việc thành thạo tiếng Anh cũng giúp cho kế toán viên có thể làm việc với các đối tác quốc tế một cách hiệu quả.

6.3. Đạo đức nghề nghiệp nghề kế toán viên

Ngoài kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ vị trí công việc nào, đặc biệt là với kế toán viên. Sự cẩn thận là phẩm chất quan trọng nhất vì công việc của kế toán viên liên quan đến số liệu, giấy tờ, sổ sách,… Yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn trọng để tránh sự nhầm lẫn và nâng cao hiệu suất công việc.

Ngoài ra, nhân viên kế toán phải nắm bắt được các vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty nên tính trung thực là rất cần thiết.

6.4. Chịu được áp lực cao trong công việc

Việc làm kế toán đòi hỏi kỹ năng xử lý giấy tờ, sổ sách và các vấn đề tài chính, thường mang lại áp lực lớn cho nhân viên. Do đó, để thành công trong công việc này, bạn cần có tinh thần mạnh mẽ, khả năng chịu đựng áp lực cao và thích nghi tốt với môi trường làm việc. Tinh thần thép và sự kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách trong công việc và đạt được thành công.

7. Cơ hội thăng tiến đối với nghề kế toán viên

Lộ trình kế toán là các vị trí công việc mà một nhân viên kế toán có thể trải qua trong suốt sự nghiệp của mình. Thông thường, lộ trình thăng tiến trong lĩnh vực kế toán sẽ bắt đầu từ vị trí kế toán viên, sau đó là kế toán tổng hợp và cuối cùng là kế toán trưởng.

  • Kế toán viên: vị trí cơ bản và đầu tiên trong lộ trình thăng tiến kế toán. Kế toán viên sẽ thực hiện các công việc cơ bản như nhập dữ liệu, kiểm tra bảng cân đối kế toán, xác định thuế, lập báo cáo tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán;
  • Kế toán tổng hợp: vị trí tiếp theo trong lộ trình thăng tiến của kế toán viên. Kế toán tổng hợp sẽ có trách nhiệm tổng hợp, phân tích và báo cáo tài chính cho toàn bộ doanh nghiệp, đồng thời quản lý và hướng dẫn các nhân viên kế toán viên;
  • Kế toán trưởng:  kế toán trưởng có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các bộ phận kế toán, đưa ra các quyết định chiến lược về tài chính cho doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán pháp lý.
  • Giám đốc tài chính: đây có lẽ là điểm đến cuối cùng của bất cứ nhân sự nào trong lĩnh vực kế – kiểm – tài chính. Trong một số doanh nghiệp nhỏ, kế toán trưởng có thể đảm nhiệm luôn vai trò của giám đốc tài chính. Tuy nhiên với những doanh nghiệp lớn, việc phân chia rõ ràng hai chức danh này là vô cùng cần thiết khi kế toán trưởng thường sẽ là người quản lý tác nghiệp kế toán trong khi giám đốc tài chính sẽ quản lý nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Suy cho cùng, các vị trí quản trị chiến lược sẽ luôn là vị trí cao nhất mà các nhân sự trong ngành kế toán muốn hướng đến. Trong lộ trình thăng tiến này không thể thiếu bước đệm kiến thức từ các chứng chỉ như kế toán trưởng hay chứng chỉ quốc tế như chứng chỉ kế toán quản trị (CMA)… Đây là các chứng chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến của nhân viên kế toán.

Chứng chỉ CMA (Certified Management Accountant) là một trong những chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu về kế toán quản trị. Việc sở hữu chứng chỉ này có thể giúp nhân viên kế toán có được trình độ chuyên môn và kiến thức sâu hơn về quản lý tài chính, từ đó tăng cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực kế toán.

Cơ hội thăng tiến đối với nghề kế toán viên

Tạm kết

Như vậy, qua bài chia sẻ của SAPP Academy, các bạn đã nắm rõ nhân viên kế toán là gì cùng những công việc mà kế toán viên cần thực hiện. Kế toán viên là một nghề chuyên nghiệp và quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Với sự phát triển của công nghệ, nghề kế toán viên cũng đã có nhiều sự thay đổi và kế toán viên hiện nay cần phải sử dụng các phần mềm kế toán và phần mềm quản lý tài chính để hỗ trợ cho công việc của mình. Nếu bạn yêu thích số liệu và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, nghề kế toán viên chính là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Chia sẻ
Chia sẻ
Sao chép

Bài viết liên quan

Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng có thể kiêm nhiệm hay thay thế nhau không?

“Giám đốc Tài chính có phải là Kế toán trưởng không?” Hai vị trí này...

Hướng dẫn cách thuyết minh báo cáo tài chính “chuẩn” Luật

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng đánh giá chính xác về tình...

Địa Điểm Thi Chứng Chỉ CMA Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Nếu bạn đang quan tâm đến chứng chỉ CMA Hoa Kỳ, việc tìm hiểu kỹ...

[Cập Nhật Mới Nhất] Các Thay Đổi Về Một Số Khoản Phí Của Chương Trình Đào Tạo CMA Hoa Kỳ Năm 2023

Cập nhật các thông tin mới nhất về việc thay đổi các lệ phí của...

Kế toán Quản trị chi phí và 3 phương pháp PHỔ BIẾN hiện nay

Với sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế,...

Phương pháp Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Khả năng sinh lời là yếu tố quan trọng đối với một doanh nghiệp, là...

Nghề Financial Controller là gì? Lộ trình thăng tiến cho Financial Controller

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và phức tạp, Financial Controller...

Phân tích bảng cân đối kế toán – những chỉ tiêu thường gặp

Phân tích bảng cân đối kế toán giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện...