#Tìm Hiểu Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Là Gì?

Tìm hiểu về công việc và tầm quan trọng của nhân viên kế toán nội bộ để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp của bạn. Đọc ngay để biết thêm thông tin chi tiết

Hiện nay, nhiều công ty đang ngày càng tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý nội bộ vững mạnh để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Một trong những vai trò quan trọng không thể thiếu trong hệ thống này chính là nhân viên kế toán nội bộ. Dẫu vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về công việc của nhân viên kế toán nội bộ và công việc mà họ đảm nhiệm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân viên kế toán nội bộ là gì và tầm quan trọng của họ đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

1. Vị trí nhân viên kế toán nội bộ là gì?

Nhân viên kế toán nội bộ

Vị trí nhân viên kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ (In-house Accountant) hoặc kế toán quản trị là một vị trí cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện kiểm soát, lưu trữ, kiểm tra và thống kê mọi phát sinh thực tế liên quan đến tài chính và kế toán trong tổ chức. Công việc của nhân viên kế toán nội bộ không chỉ giới hạn ở việc ghi nhận các giao dịch tài chính của doanh nghiệp mà còn mở rộng đến việc phân tích, đánh giá, và cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh và sản xuất hiệu quả.

2. Mô tả công việc nhân viên kế toán nội bộ

Nhân viên kế toán nội bộ

Mô tả công viên nhân viên kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có vai trò đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh. Dưới đây là mô tả chi tiết hơn về công việc của nhân viên kế toán nội bộ:

 • Quản lý hồ sơ chứng từ nội bộ: Kế toán nội bộ không chỉ đảm bảo việc sắp xếp và lưu giữ các chứng từ một cách an toàn mà còn phải thường xuyên cập nhật, duyệt, và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ này. Điều này bao gồm việc đối chiếu thông tin, xác minh chính xác các giao dịch, và đảm bảo rằng các giao dịch đã được chứng thực và xác nhận đầy đủ.
 • Xử lý và hạch toán giao dịch: Kế toán nội bộ phải thực hiện việc hạch toán các giao dịch theo đúng quy định, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hệ thống kế toán. Điều này bao gồm việc phân loại và ghi nhận các khoản thu, chi, công nợ, và tài sản một cách chính xác để đảm bảo báo cáo tài chính cuối kỳ là chính xác và minh bạch.
 • Phân tích và tư vấn: Nhân viên kế toán nội bộ không chỉ đơn thuần thống kê và xử lý số liệu mà còn phải thực hiện phân tích, so sánh và đưa ra nhận định về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Thông qua việc phân tích số liệu, kế toán nội bộ có thể đưa ra những ý kiến tư vấn hữu ích về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai, giúp cấp quản lý có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định chiến lược.
 • Lập báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh: Kế toán nội bộ có trách nhiệm lập báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo tài chính hàng quý, hàng tháng hoặc theo yêu cầu. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh thực tế, giúp cấp trên có cái nhìn rõ hơn về hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Đóng góp vào quản lý và kế hoạch kinh doanh: Nhân viên kế toán nội bộ không chỉ thực hiện công tác kiểm soát tài chính mà còn có vai trò quan trọng trong việc định hướng kế hoạch kinh doanh. Dựa trên dữ liệu và thông tin tài chính, kế toán nội bộ đóng góp vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh sao cho hiệu quả hơn và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn.
 • Liên kết với các bộ phận khác: Kế toán nội bộ phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty, như bộ phận mua hàng, bộ phận bán hàng, và bộ phận sản xuất. Điều này giúp đảm bảo thông tin tài chính được cập nhật đầy đủ và chính xác từ mọi phía, từ đó hỗ trợ quyết định quản lý toàn diện hơn.

3. Phân loại chi tiết công việc của nhân viên kế toán nội bộ

Nhân viên kế toán nội bộ

Phân loại chi tiết công việc của nhân viên kế toán nội bộ

3.1 Kế toán thu chi

Kế toán thu chi là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Công việc của họ bao gồm quản lý sổ quỹ tiền mặt, lập báo cáo tài chính, và lập hóa đơn thu, chi cho các hoạt động kinh doanh. Kế toán thu chi cũng phải theo dõi và quản lý tình hình quỹ tiền mặt, đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát hiệu quả. Ngoài ra, họ cũng thực hiện việc thu, chi tiền mặt cho nhân viên và cán bộ trong doanh nghiệp. 

3.2 Kế toán kho

Kế toán kho có vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của họ không chỉ dừng lại ở việc lập chứng từ và ghi sổ, mà còn bao gồm theo dõi luồng hàng hóa qua kho theo quy định, sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý kho, lập chứng từ xuất và nhập hàng. Đồng thời, họ phải quản lý, gửi báo cáo về hàng xuất, nhập và tồn kho, giúp ban quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình hàng tồn kho và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp. Công việc của kế toán kho yêu cầu tính cẩn trọng, tỉ mỉ và sự hỗ trợ từ các công cụ quản lý hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ trong doanh nghiệp.

3.3 Kế toán ngân hàng

Người giữ vị trí kế toán ngân hàng có trách nhiệm quan trọng đảm bảo quản lý tài chính của doanh nghiệp diễn ra một cách hiệu quả và chính xác. Công việc của họ bao gồm lập ủy nhiệm chi và séc nạp - rút tiền, ghi nhận số liệu vào sổ sách kế toán đồng thời thực hiện đối chiếu thông tin để đảm bảo tính chính xác. Ngoài ra, họ cũng có nhiệm vụ hỗ trợ mở tài khoản cho khách hàng và mở tài khoản kế toán cho doanh nghiệp. Ghi nhận dòng tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng cũng là một phần quan trọng của công việc để duy trì sự ổn định tài chính và quản lý hoạt động kinh doanh.

3.4 Kế toán thanh toán

Công việc của kế toán thanh toán là vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Họ phải lập các chứng từ tạm ứng, đề xuất, thanh toán dựa trên các chứng từ và kết quả đối chiếu công nợ. Nhiệm vụ của họ cũng bao gồm việc lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng. Để đảm bảo tính chính xác, kế toán thanh toán theo dõi và đối chiếu các khoản tạm ứng và thanh toán thường xuyên. Đồng thời, họ cũng tham gia tối ưu hóa quy trình thanh toán của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. 

3.5 Kế toán tiền lương

Trong doanh nghiệp, việc triển khai và quản lý các vấn đề liên quan đến nhân sự, lương và bảo hiểm là một quy trình phức tạp và cần thiết. Vị trí kế toán tiền lương chịu trách nhiệm tính - thanh toán lương, lập và quản lý hợp đồng lao động cũng như theo dõi các chế độ bảo hiểm cho nhân viên. Đồng thời xây dựng và quản lý quỹ lương, điều hành cơ chế trả lương, đảm bảo việc thực hiện các chế độ bảo hiểm đúng thời hạn. 

3.6 Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động mua - bán hàng của công ty. Công việc bao gồm nhập liệu giao dịch vào phần mềm kế toán, lập hóa đơn bán hàng, và thực hiện chiết khấu cho khách hàng. Họ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu về hàng tồn kho, phần mềm và quản lý công nợ của khách hàng. Cuối ngày, kế toán bán hàng tổng hợp doanh thu bán hàng và đối chiếu với thủ kho về lượng hàng xuất - nhập. Đồng thời, hỗ trợ kế toán tổng hợp khi cần thiết. Sự tỉ mỉ, chính xác và tổ chức trong các hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

3.7 Kế toán công nợ

Kế toán công nợ theo dõi, quản lý việc thu, nhận công nợ và thanh toán cho khách hàng của công ty. Dựa vào tình hình kinh tế, họ đưa ra quyết định thu hồi nợ hoặc dời thời gian thu tiền để duy trì tính bền vững của kinh doanh. 

Các khoản công nợ và nợ xấu được ghi nhận, lưu trữ trong hệ thống kế toán và kế toán công nợ sẽ lập báo cáo để cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty. Nhờ đó, ban quản lý có thông tin để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp trong việc quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến công nợ.

3.8 Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là một ngành chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực kế toán, có nhiệm vụ thu thập, phân loại và tổng hợp thông tin tài chính của công ty. Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm cập nhật báo cáo hàng ngày, theo dõi tình hình kinh doanh, phân tích số liệu và đề xuất ý tưởng quản lý tài chính cho cấp trên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp. 

Ngoài ra, họ cũng chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan để cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của công ty. Vai trò này đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra đúng quy trình, chính xác và tuân thủ pháp luật.

3.9 Kế toán trưởng

Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong công ty, chịu trách nhiệm kiểm soát, điều hành và kiểm tra công việc của bộ phận kế toán. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo việc thực hiện các quy định kế toán đúng đắn và chính xác. Kế toán trưởng cũng tham mưu cho ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh và tài chính, giúp định hướng cho hoạt động tương lai của công ty. Ngoài ra, vị trí này cũng có thể đề xuất các cải tiến và biện pháp tối ưu hóa hiệu quả kế toán để nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp.

4. Yêu cầu công việc đối với vị trí nhân viên kế toán nội bộ

Nhân viên kế toán nội bộ

Phân loại chi tiết công việc của nhân viên kế toán nội bộ

Để trở thành một nhân viên kế toán nội bộ chuyên nghiệp, bên cạnh việc nắm rõ các công việc cần làm, bạn phải học hỏi và rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng. Dưới đây là những kỹ năng cần thiết để thành công tại vị trí này:

 • Đào sâu vào nghiệp vụ kế toán: Xuất phát từ chuyên ngành kế toán sẽ giúp bạn xây dựng được nền tảng chuyên môn vững chắc. Điều này đặc biệt quan trọng vì kế toán nội bộ phải đảm bảo số liệu được kiểm tra và hạch toán chính xác trong các chứng từ và tài liệu. Để trở thành một kế toán nội bộ chuyên nghiệp, bạn cần phải có kiến thức sâu về các quy định, pháp lý và nguyên tắc kế toán cơ bản.
 • Tính toán nhanh chóng và chính xác: Nhân viên kế toán nội bộ thường phải xử lý và phân tích một lượng lớn dữ liệu tài chính hàng ngày. Để báo cáo kịp thời cho cấp trên và đưa ra quyết định đúng đắn, bạn cần có khả năng tính toán nhanh chóng và đáng tin cậy. Khả năng tính toán chính xác cao sẽ giúp tránh sai sót và rủi ro trong công việc kế toán.
 • Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin: Tin học văn phòng đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc kế toán hiện đại. Thành thạo việc sử dụng máy tính, phần mềm kế toán và các công cụ khác sẽ giúp bạn cập nhật số liệu nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng năng suất và hiệu quả công việc của bạn.
 • Trung thực và bảo mật thông tin: Trong vai trò kế toán nội bộ, bạn phải đảm bảo các thông tin tài chính và doanh nghiệp được ghi chép chính xác và hoàn toàn đáng tin cậy. Bảo mật thông tin là một yếu tố quan trọng vì nó đảm bảo tính minh bạch và tránh rủi ro liên quan đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm của công ty.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt: Nhân viên kế toán nội bộ thường phải làm việc với nhiều bộ phận trong công ty và liên lạc với lãnh đạo để báo cáo và thảo luận về tình hình tài chính. Vì vậy, khả năng giao tiếp tốt là yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả và truyền đạt thông tin một cách chính xác và rõ ràng.

5. Thu nhập của nhân viên kế toán nội bộ hiện nay

Nhân viên kế toán nội bộ

Thu nhập của nhân viên kế toán nội bộ hiện nay

Mức thu nhập của nhân viên kế toán nội bộ hiện nay được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau thể hiện rõ qua các đặc điểm công việc bao gồm: quy mô công ty, chính sách nhân viên của từng công ty, cũng như khả năng và kinh nghiệm làm việc của mỗi cá nhân. Dưới đây là một số thông tin chi tiết hơn về mức thu nhập của nhân viên kế toán nội bộ tùy theo từng trường hợp:

 • Kế toán nội bộ chưa có kinh nghiệm: Với những người mới bước chân vào lĩnh vực kế toán nội bộ và chưa có kinh nghiệm làm việc trước đây, mức thu nhập thường khá thấp. Các công ty có thể trả lương trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Vị trí này thường có vai trò hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ cơ bản và cần được đào tạo thêm để nắm vững kiến thức và quy trình kế toán nội bộ.
 • Kế toán nội bộ có kinh nghiệm: Khi nhân viên kế toán nội bộ đã tích lũy được kinh nghiệm và có thể thực hiện công việc một cách thành thạo, mức thu nhập sẽ có sự tăng cao đáng kể. Các chuyên gia kế toán nội bộ có thể nhận được mức lương trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong một số công ty lớn hoặc lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, mức thu nhập có thể cao hơn và dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.
 • Kế toán nội bộ ở các công ty lớn hoặc quốc tế: Ở các công ty lớn hoặc quốc tế, nhân viên kế toán nội bộ có thể nhận được mức lương cao hơn so với trung bình do quy mô và tính phức tạp của công việc. Các chuyên viên kế toán nội bộ ở các tập đoàn đa quốc gia hoặc các công ty có quy mô lớn có thể kiếm được từ 20 triệu đồng/tháng trở lên. Ngoài ra, những ưu điểm khác như thưởng, phúc lợi và chế độ bảo hiểm cao cũng là những yếu tố quan trọng đóng góp vào tổng thu nhập của kế toán nội bộ.

Chi tiết: Khóa học ACCA online cùng ACCA member tốt nhất hiện nay

6. Tìm việc làm nhân viên kế toán nội bộ ở đâu?

Nhân viên kế toán nội bộ

Tìm việc làm nhân viên kế toán nội bộ ở đâu?

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên toàn quốc ngày càng tăng cao. Do đó, việc ứng tuyển vào vị trí này đem lại nhiều cơ hội hấp dẫn trong sự nghiệp của nhiều người. Bởi vai trò của kế toán nội bộ rất quan trọng. Họ đảm nhận trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thuế, quản lý tiền và nhiều nghiệp vụ quan trọng khác của công ty.

Khi muốn ứng tuyển công việc kế toán nội bộ, bạn sẽ có nhiều lựa chọn bao gồm các doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu sinh lời như các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp tư nhân, cũng như các cơ quan Nhà nước. Điều này mang lại sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động và quy mô công ty, giúp bạn tìm được môi trường làm việc phù hợp với đam mê và khả năng của mình.

Để tìm kiếm các công việc kế toán nội bộ phù hợp, bạn có thể truy cập vào các trang web tuyển dụng uy tín như VietnamWorks, Careerbuilder,... để dễ dàng tìm kiếm và theo dõi thông tin các vị trí tuyển dụng. Nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng của Internet, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội việc làm mới và chủ động nộp đơn ứng tuyển.

Nghề nghiệp kế toán nội bộ có tiềm năng phát triển rộng lớn, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Để tận dụng tối đa cơ hội này, bạn cần trau dồi kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn một cách tốt nhất. Đồng thời, việc tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện các kỹ năng cần thiết là điều vô cùng quan trọng. Điều này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh với các ứng viên khác trong quá trình tuyển dụng và giữ vững vị trí của bạn trong công việc.

Như vậy, nhân viên kế toán nội bộ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của một công ty. Họ không chỉ là những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, mà còn đóng vai trò là những "người gác cổng" đảm bảo rằng quy trình tài chính diễn ra một cách chính xác và đáng tin cậy.

Nếu bạn đang xây dựng một doanh nghiệp hoặc muốn tối ưu hóa quy trình kế toán của công ty, hãy nhớ rằng nhân viên kế toán nội bộ là nhân tố không thể thiếu. Đầu tư vào đội ngũ kế toán nội bộ chất lượng không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa tài chính, mà còn giúp công ty của bạn vượt qua các thách thức kinh doanh và tiến tới sự phát triển bền vững trong thời đại cạnh tranh ngày càng gay gắt.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY