[Casestudy] Absorption Costing – Phương Pháp Giá Thành Toàn Bộ

Trong mảng kiến thức về Apsorption Costing ở môn F2 ACCA, khi chi phí chung được phân bổ đến các bộ phận, chi phí chung của từng bộ phận đó được tính theo step down method (phương pháp phân bổ …

Trong mảng kiến thức về Apsorption Costing ở môn F2 ACCA, khi chi phí chung được phân bổ đến các bộ phận, chi phí chung của từng bộ phận đó được tính theo step down method (phương pháp phân bổ từng bước) và direct method (phương pháp phân bổ trực tiếp).

Trong bài này, SAPP Acedemy sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chi phí chung theo hai phương pháp này qua bài tập tiếng Anh và tiếng Việt

1.Tiếng Anh

Question 1: Absorption costing

Samsung has two service centers serving two production departments. Overhead costs apportioned to each department are as follows:

  Production departments Service centers
  Mixing Stirring Stores Canteen
  $ $ $ $
Allocated and apportioned overheads 62,650 125,300 97,620 70,962
Estimated work done by the service centers for other departments        
Stores 60% 30% 10%
Canteen 40% 40% 20%

After the apportionment of the service centers to the production departments, what will the total overhead cost be for the Mixing and Stirring department under step down method and direct method of apportionment?

Answer:

  • Under direct method of apportionment

The overhead of store center will be apportioned to production departments ($):

Overhead apportioned to Mixing department = 97,620 * 62,650/(125,300 + 62,250)
  = 97,620 * 1/3
  = 32,540

 

Overhead apportioned to Stirring department = 97,620 * 125,300/(125,300 + 62,250)
  = 97,620 * 2/3
  = 65,080

The overhead of Canteen center will be apportioned to production departments:

Overhead apportioned to Mixing department = 70,962 * 1/3
  = 23,654

 

Overhead apportioned to Stirring department = 70,962 * 2/3
  = 47,308

 

  Production departments Service centers
  Mixing Stirring Stores Canteen
  $ $ $ $
Overheads 62,650 125,300 97,620 70,962
Reapportion Stores 32,540 65,080 (97,620)
Reapportion Canteen 23,654 47,308 ­0 (70,962)
Total 118,844 237,688 0 0

 

  • Under step-down method of apportionment

The overhead of Store center will be apportioned to production departments and Canteen center ($):

Overhead apportioned to Mixing department = 97,620 * 60%
  = 58,572

 

Overhead apportioned to Stirring department = 97,620 * 30%
  = 29,286

 

Overhead apportioned to Canteen center = 97,620 * 10%
  = 9,762

 

  Production departments Service centers
  Mixing Stirring Stores Canteen
  $ $ $ $
Overheads 62,650 125,300 97,620 70,962
Reapportion Stores

( 60:30:10)

58,572 29,286 (97,620) 9,762
Total 121,222 154,586 DD0sd 80,724

The overhead of Canteen center will be apportioned to production departments:

Overhead apportioned to Mixing department = 80,725 * 121,222/(121,222+154,586)
  = 35,479

 

Overhead apportioned to Stirring department = 80,725 – 35,479
  = 45,246
  Production departments Service centers
  Mixing Stirring Stores Canteen
  $ $ $ $
Overheads 121,222 154,586 80,724
Reapportion Canteen 35,479 45,246 (80,724)
Total 156,701 199,832 0 0

2.Tiếng Việt

Bài Tập 1: Phương pháp giá thành toàn bộ

Samsung có hai trung tâm dịch vụ phục vụ hai phòng sản xuất, chi phí chung được phân bổ cho mỗi phòng như sau:

  Phòng sản xuất Trung tâm dịch vụ
  Pha Khuấy Cửa hàng Căng tin
  $ $ $ $
Chi phí chung được phân bổ và chia từng phần 62.650 125.300 97.620 70.962
Dự kiến công việc của các trung tâm dịch vụ cho các phòng ban khác        
Cửa hàng 60% 30% 10%
Căng tin 40% 40% 20%

Sau khi chi phí chung ở các trung tâm dịch vụ được chia cho từng phòng sản xuất, Chi phí chung của phòng Pha và Khuấy bằng phương pháp phần bổ từng bước và phân bổ trực tiếp là bao nhiêu?

Đáp án:

  • Với phương pháp phân bổ trực tiếp

Chi phí chung của trung tâm dịch vụ Cửa hàng được chia đến các phòng sản xuất như sau ($):

Chi chí chung được chia đến phòng Pha = 97,620 * 62,650/(125,300 +62,250)
  = 97.620 * 1/3
  = 32.540

Chi phí chung của trung tâm dịch vụ Căng tin được chia đến các phòng sản xuất như sau:

Chi chí chung được chia đến phòng Pha = 97,620 * 125,300/(125,300 + 62,250)
  = 70.962 * 1/3
  = 23.654

 

Chi chí chung được chia đến phòng Khuấy = 70.962 * 2/3
  = 47.308

 

  Phòng sản xuất Trung tâm dịch vụ
  Pha Khuấy Cửa hàng Căng tin
  $ $ $ $
Chi phí chung 62.650 125.300 97.620 70.962
Chi chí chung của trung tâm dịch vụ cửa hàng được chia 32.540 65.080 (97.620)
Chi chí chung của trung tâm dịch vụ căng tin được chia 23.654 47.308 (70.962)
Tổng 118.844 237.688 0 0
  • Với phương pháp phân bổ từng bước

Chi phí chung của trung tâm dịch vụ Cửa hàng được chia đến các phòng sản xuất và trung tâm dịch vụ Căng tin như sau ($):

Chi chí chung được chia đến phòng Pha = 97.620 * 60%
  = 58.572

 

Chi chí chung được chia đến phòng Khuấy = 97.620 * 30%
  = 29.286

 

Chi chí chung được chia đến trung tâm dịch vụ Căng tin = 97.620 * 10%
  = 9.762

 

  Phòng sản xuất Trung tâm dịch vụ
  Pha Khuấy Cửa hàng Căng tin
  $ $ $ $
Chi phí chung 62.650 125.300 97.620 70.962
Chi chí chung của trung tâm dịch vụ cửa hàng được chia (60:30:10) 58.572 29.286 (97.620) 9.762
Tổng 121.222 154.586 0 80.724

Chi phí chung của trung tâm dịch vụ Căng tin được chia đến các phòng sản xuất như sau ($):

Chi chí chung được chia đến phòng Pha = 80,725 * 121,222/(121,222+154,586)
  = 35.479
Chi chí chung được chia đến phòng Khuấy = 80.725 – 35.479
  = 45.246

 

  Phòng sản xuất Trung tâm dịch vụ
  Pha Khuấy Cửa hàng Căng tin
  $ $ $ $
Chi phí chung 121.222 154.586 80.724
Chi chí chung của trung tâm dịch vụ Căng tin được chia 35.479 45.246 (80.724)
Tổng 156.701 199.832 0 0

 

>>> Xem thêm:


[FREE DOWNLOAD] CASE STUDY F2 ACCA – 12 DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶPCase Study F2 ACCA – 12 Dạng Bài Tập Thường Gặp

 

 

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

0889 66 22 76 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY