#1 Giới Thiệu Về Môn Học ACCA FA1 Online Tại SAPP Academy

Khám phá môn học ACCA FA1 Online tại SAPP Academy uy tín, cam kết 100% chất lượng đầu ra với chi phí rẻ nhất.

 

 

Hiện nay, nhu cầu về kế toán và tài chính ngày càng tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực doanh nghiệp và ngân hàng. Để đáp ứng nhu cầu này, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã phát triển một loạt các chương trình đào tạo kế toán và tài chính chuyên nghiệp. Trong đó, chương trình ACCA FA1 - Đại cương về Kế toán là một chương trình đào tạo quan trọng đối với những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.Cùng SAPP Academy tìm hiểu về môn học ACCA FA1 Online ngay trong bài viết dưới đây.

1. Tổng quan khóa học ACCA FA1 Online

Tổng quan khóa học ACCA FA1 Online

Tổng quan khóa học ACCA FA1 Onlinet

 

 

ACCA FA1 là một trong số các môn học trong kế hoạch đào tạo của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). FA1 là môn học về "Recording Financial Transactions" (Ghi nhận các giao dịch tài chính) trong chương trình học cơ bản của ACCA. Môn học này tập trung vào các khái niệm cơ bản về ghi chép và phân loại các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp, như hạch toán đơn giản, tài khoản, bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cơ bản. 

Đây là môn học đầu tiên trong bộ ba môn học cơ bản của ACCA, cùng với FA2 và MA1, trước khi học viên chuyển sang học các môn học nâng cao của ACCA.

Khóa học ACCA FA1 online có thể được cung cấp bởi các trung tâm đào tạo ACCA uy tín và chất lượng. Các khóa học này thường có thời lượng và độ khó khác nhau, vì vậy học viên nên lựa chọn khóa học phù hợp với trình độ của mình.

2. Lợi ích đạt được sau khóa học ACCA FA1 Online

Lợi ích đạt được sau khóa học ACCA FA1 Online

Lợi ích đạt được sau khóa học ACCA FA1 ONLINE

Recording Financial Transactions online là một khóa học dành cho những người mới bắt đầu hoặc muốn tìm hiểu về lĩnh vực kế toán và tài chính. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ đạt được những lợi ích sau đây:

 • Hiểu về cách thức ghi chép các giao dịch tài chính: ACCA FA1 giúp học viên hiểu rõ về cách thức ghi chép các giao dịch tài chính như bán hàng, mua hàng, thanh toán và nhận tiền. Điều này giúp học viên có thể tự tin hơn khi thực hiện các công việc kế toán cơ bản trong công ty.

 • Có khả năng phân tích báo cáo tài chính: Khóa học ACCA FA1 cung cấp cho học viên kiến thức về các báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài sản và nợ phải trả. Học viên sẽ học được cách đọc và phân tích các báo cáo này để hiểu được tình hình tài chính của công ty.

 • Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán: ACCA FA1 là khóa học cơ bản trong lĩnh vực kế toán. Học viên sẽ được trang bị kiến thức về các nguyên tắc và quy trình kế toán cơ bản. Kiến thức này là rất quan trọng để học viên có thể tiếp tục học tập và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

 • Có thể áp dụng kiến thức vào thực tế: Khóa học ACCA FA1 cung cấp cho học viên các bài tập và ví dụ thực tế để áp dụng kiến thức vào thực tế. Học viên sẽ có cơ hội thực hành và rèn luyện kỹ năng của mình.

 • Có cơ hội tiếp cận với kỹ năng mới: ACCA FA1 cũng cung cấp cho học viên các kỹ năng mới như kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Điều này giúp học viên có thể phát triển các kỹ năng mềm quan trọng cho sự nghiệp của mình.

3. Hệ thống môn học ACCA FA1 Online

Hệ thống môn học ACCA FA1 Online

Hệ thống môn học ACCA FA1 ONLINE

ACCA FA1 (Foundation in Accountancy – Recording Financial Transactions) là một trong những môn học cơ bản đầu tiên của chương trình đào tạo kế toán viên tài chính (ACCA). Môn học này bao gồm các chủ đề cơ bản về kế toán và các quy trình ghi nhận giao dịch tài chính.

Các chủ đề chính trong chương trình học tài chính trực tuyến FA1 bao gồm:

 • Các khái niệm cơ bản về kế toán và nguyên tắc ghi nhận giao dịch tài chính: Trong chủ đề này, học viên sẽ được tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong kế toán như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí. Họ cũng sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản để ghi nhận các giao dịch tài chính, ví dụ như nguyên tắc phân bổ chi phí, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc ghi nhận các khoản nợ và các khoản tiền mặt.

 • Phân tích các tài khoản tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu và doanh thu chi phí: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích các tài khoản cơ bản trong kế toán như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu và doanh thu chi phí. Học viên sẽ được tìm hiểu về cách phân loại các khoản tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu, cũng như tìm hiểu cách tính toán các khoản doanh thu và chi phí.

 • Quy trình ghi nhận các giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm các báo cáo tài chính cơ bản: Chủ đề này tập trung vào các quy trình cơ bản để ghi nhận các giao dịch tài chính hàng ngày trong một tổ chức, bao gồm quy trình nhập liệu và xử lý thông tin trong các hệ thống kế toán. Học viên cũng sẽ tìm hiểu về các báo cáo tài chính cơ bản như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Phân tích báo cáo tài chính cơ bản để đánh giá hiệu quả tài chính của một tổ chức: Chủ đề này tập trung vào việc phân tích các báo cáo tài chính cơ bản để đánh giá hiệu quả tài chính của một tổ chức. Học viên sẽ tìm hiểu về cách tính toán các chỉ số tài chính cơ bản như tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản và tỷ lệ thanh toán.

ACCA FA1 là môn học cơ bản và đòi hỏi học viên phải có kiến thức cơ bản về toán học và kế toán. Sau khi hoàn thành môn học này, người học sẽ có kiến thức cơ bản về kế toán và quy trình ghi nhận giao dịch tài chính, cũng như có thể sử dụng các báo cáo tài chính cơ bản để đánh giá hiệu quả tài chính của một tổ chức.

4. Lộ trình khóa học ACCA FA1 Online

Lộ trình khóa học ACCA FA1 Online

Lộ trình khóa học ACCA FA1 ONLINE

Dưới đây là lộ trình chi tiết cho khóa học ACCA FA1 Online mà học viên có thể tham khảo:

 • Giới thiệu về kế toán tài chính: Khóa học bắt đầu giới thiệu về kế toán tài chính và vai trò của nó trong doanh nghiệp. Học viên sẽ được giới thiệu về các khái niệm cơ bản của kế toán tài chính, bao gồm: nguyên tắc kế toán, quy trình kế toán và báo cáo tài chính.

 • Xử lý các giao dịch kế toán cơ bản: Tiếp theo, FA1 online classes sẽ giúp học viên hiểu về cách xử lý các giao dịch kế toán cơ bản như bán hàng, mua hàng, thanh toán tiền lương và các khoản phải trả khác. Học viên sẽ được hướng dẫn cách tạo các bản ghi kế toán cho các giao dịch này và cách sử dụng các tài khoản kế toán khác nhau.

 • Sử dụng hệ thống kế toán: Khóa học cung cấp cách sử dụng hệ thống kế toán để quản lý thông tin tài chính của doanh nghiệp. Học viên sẽ được giới thiệu về các phần mềm kế toán thông dụng và cách sử dụng chúng để tạo báo cáo tài chính.

 • Báo cáo tài chính cơ bản: Khóa học cũng sẽ giúp học viên hiểu về các báo cáo tài chính cơ bản, bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài sản và nợ phải trả. Học viên sẽ được hướng dẫn cách tạo các báo cáo này và cách đọc và hiểu chúng.

 • Điều chỉnh báo cáo tài chính: Cuối cùng, khóa học sẽ giúp học viên hiểu về các điều chỉnh báo cáo tài chính. Học viên sẽ được hướng dẫn cách xác định các điều chỉnh cần thiết cho báo cáo tài chính và cách áp dụng chúng để tạo ra báo cáo tài chính chính xác và đáng tin cậy.

5. Chi phí khóa học ACCA FA1 Online

Chi phí khóa học ACCA FA1 Online

Chi phí khóa học ACCA FA1 Online

Các trung tâm đào tạo kế toán tại Việt Nam hiện nay cung cấp nhiều lựa chọn khóa học ACCA FA1 Online với mức giá trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này có thể khác nhau tùy vào chất lượng khóa học và thời lượng giảng dạy.

Trong khóa học FA1 e-learning này, bạn sẽ được học về cách đọc và hiểu các báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính cơ bản, các khái niệm cơ bản về ngân sách, kế toán quản trị và kiểm soát chi phí.

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký kỳ thi ACCA FA1, bạn cần phải đăng ký làm thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và trả phí đăng ký thi. Chi phí này có thể khác nhau tùy vào địa điểm, tuy nhiên giá trung bình khoảng 2.450.000 VND cho lần đăng ký đầu tiên.

Tuy nhiên, ngoài các chi phí học FA1 online study và đăng ký thi, bạn cũng cần cân nhắc các chi phí khác như chi phí sách và tài liệu học tập, chi phí đi lại và chi phí ăn ở nếu bạn học tại các trung tâm đào tạo kế toán.

6. Các tài liệu ACCA FA1 Online hiện tại

Các tài liệu ACCA FA1 Online hiện tại

Các tài liệu ACCA FA1 Online hiện tại

Dưới đây là một số tài liệu học ACCA FA1 mà bạn có thể tìm thấy trên internet:

 • ACCA's website: ACCA là tổ chức đào tạo chuyên nghiệp về kế toán, do đó trang web của họ là nơi tốt nhất để tìm các tài liệu học về FA1. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy tài liệu học chính thức, ví dụ như sách hướng dẫn, các bài giảng và bài kiểm tra.

 • OpenTuition: OpenTuition là một trang web cung cấp miễn phí các tài liệu học về ACCA và nhiều chủ đề khác. Trang web này cung cấp các bài giảng, tài liệu học và bài kiểm tra miễn phí cho sinh viên ACCA.

 • BPP Learning Media: BPP Learning Media là một công ty chuyên về đào tạo kế toán, cung cấp các tài liệu học cho nhiều chương trình kế toán chuyên nghiệp, bao gồm ACCA. Trên trang web của họ, bạn có thể tìm thấy sách hướng dẫn, bài giảng và bài kiểm tra cho môn học ACCA FA1.

 • Kaplan: Kaplan là một trong những tổ chức đào tạo kế toán hàng đầu thế giới, cung cấp các tài liệu học chất lượng cao cho các chương trình kế toán chuyên nghiệp. Trên trang web của họ, bạn có thể tìm thấy sách hướng dẫn, bài giảng và bài kiểm tra cho môn học ACCA FA1.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm các tài liệu học FA1 online tuition trên các trang web khác như Scribd, Amazon và eBay. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đang tìm kiếm tài liệu đáng tin cậy và không bị vi phạm bản quyền.

7. FAQ và các câu hỏi thường gặp khi học ACCA FA1 Online

FAQ và các câu hỏi thường gặp khi học ACCA FA1 Online

FAQ và các câu hỏi thường gặp khi học ACCA FA1 Online

7.1. Thời gian học ACCA online bao lâu?

Thời gian học ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) online có thể khác nhau tùy vào tốc độ học tập của mỗi cá nhân và số giờ học tập mỗi tuần. Tuy nhiên, thời gian thông thường để hoàn thành chương trình ACCA là khoảng 3-4 năm.

Chương trình ACCA có tổng cộng 13 kỳ thi, trong đó các kỳ F1 đến F9 là các kỳ thi cơ bản và kỳ F10 đến F13 là các kỳ thi chuyên sâu. Thời gian học tập cụ thể cho mỗi kỳ thi phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và thời gian học tập của từng cá nhân.

Học ACCA online có thể là một lựa chọn tốt cho những người bận rộn với công việc hoặc học tập khác, bởi vì nó cho phép bạn học tập linh hoạt và theo lịch trình của riêng mình. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian và nỗ lực để hoàn thành chương trình.

7.2. Học ACCA FA1 Online có khó không?

Học ACCA FA1 Online có khó không?

Học ACCA FA1 Online có khó không?

Học ACCA FA1 trực tuyến (Foundations in Accountancy online) có thể có những thách thức riêng, tuy nhiên, đây là một kỳ thi cơ bản và không quá khó khăn. Kỳ thi FA1 tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và kế toán, bao gồm các chủ đề như khái niệm cơ bản về tài chính và kế toán, hệ thống tài khoản kép, thực hiện thanh toán và thu tiền, và các khái niệm liên quan đến ngân hàng.

Tuy nhiên, những người mới bắt đầu học FA1 online study có thể cảm thấy khó khăn khi tiếp cận với các khái niệm mới và phải học cách áp dụng chúng trong thực tế. Vì vậy, cần phải đọc kỹ tài liệu và tập trung vào việc hiểu các khái niệm và bài tập.

Học ACCA FA1 online cũng cần sự kỷ luật và chăm chỉ trong quá trình tự học, đặc biệt là khi không có giảng viên giải đáp trực tiếp các thắc mắc. Tuy nhiên, với sự cố gắng và nỗ lực học tập, bạn hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi FA1 và chinh phục những kỳ thi khó hơn trong chương trình ACCA.

8. Địa Chỉ đào tạo môn FA1 Online tốt nhất hiện nay

Địa Chỉ đào tạo môn FA1 Online tốt nhất hiện nay

Hiện tại, có rất nhiều trung tâm đào tạo trực tuyến cung cấp khóa học FA1 trực tuyến (Foundation in Accountancy) hay luyện thi ACCA FA1 online chất lượng. Tuy nhiên, để tìm được một địa chỉ đào tạo FA1 online tốt không phải là điều dễ dàng. 

Dưới đây, là những lý do tại sao SAPP Academy là một địa chỉ đào tạo FA1 Online tốt nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

 • Giáo trình chất lượng: SAPP Academy sử dụng giáo trình chất lượng của ACCA, bao gồm cả sách giáo khoa và tài liệu học tập bổ sung, giúp học viên có được kiến thức toàn diện về tài chính và kế toán.

 • Giảng viên có kinh nghiệm: SAPP Academy tuyển chọn giảng viên có kinh nghiệm và nhiều kiến thức về lĩnh vực kế toán và tài chính, giúp học viên có được một trải nghiệm học tập chuyên sâu và thực tế.

 • Phương pháp học tập linh hoạt: SAPP Academy cung cấp các lớp học FA1 online ở nhiều cấp độ khác nhau, cho phép học viên lựa chọn theo nhu cầu và mục tiêu học tập của mình. Ngoài ra, trung tâm còn cung cấp các phương pháp học tập linh hoạt như học trực tuyến và học tập tự do.

 • Hỗ trợ tư vấn: SAPP Academy cung cấp dịch vụ tư vấn cho học viên về quá trình đăng ký, đăng ký kỳ thi, lựa chọn cấp độ học tập và các vấn đề khác liên quan đến chương trình đào tạo ACCA.

 • Đào tạo phát triển kỹ năng: Ngoài kiến thức chuyên môn, SAPP Academy còn đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học viên. Học tài chính trực tuyến FA1 giúp học trang bị thêm các kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề, lãnh đạo và quản lý thời gian, giúp học viên trở thành những chuyên gia tài chính toàn diện và có thể phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn.

 • Cơ hội kết nối mạng lưới: Khi học tại Sapp Academy, bạn sẽ có cơ hội kết nối với những người cùng quan tâm và chuyên sâu về lĩnh vực kế toán và tài chính. Điều này có thể giúp bạn xây dựng một mạng lưới chuyên nghiệp và có được những cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp của mình.

Tóm lại, học ACCA tại Sapp Academy sẽ giúp bạn có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính, và đưa ra cho bạn nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Hơn nữa, Sapp Academy đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được chất lượng giáo dục hàng đầu và được hỗ trợ tốt trong quá trình học tập.

Với những kiến thức và kỹ năng mà học viên học được từ các khóa học ACCA online FA1, họ sẽ có thể tiếp cận với các công việc kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Việc hiểu và ghi nhận các giao dịch tài chính đúng cách sẽ giúp cho họ có thể quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh. Bởi vậy, học kế toán FA1 online là một bước đầu tiên quan trọng trong chặng đường trở thành một kế toán viên quản lý chuyên nghiệp và thành công.

 

 

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

TIN TỨC LIÊN QUAN

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY