CMA Part 1 - Những điều bạn cần biết để lên kế hoạch học tập

Part 1 trong kỳ thi chứng chỉ CMA Hoa Kỳ đề cập tới hoạch định tài chính, quản trị hoạt động và phân tích. Hãy cùng SAPP tìm hiểu về chi tiết về học phần này trong bài viết dưới đây.

1. Bài thi CMA Part 1 được xây dựng trên cơ sở nào?

Hội đồng IMA thực hiện các nghiên cứu định kỳ nhằm xác định phạm vi công việc dự kiến của mỗi kế toán quản trị. Thông tin thu được từ những nghiên cứu này được IMA sử dụng để làm mới nội dung của bài kiểm tra.

Để hỗ trợ người học nắm được các nội dung trên, IMA phát hành hai tài liệu giáo trình chính cho kỳ thi CMA, bao gồm Content Specification Outlines (CSO) và Learning Outcome Statements (LOS).

Đề thi CMA xây dựng dựa trên Content Specification Outlines (CSO) và Learning Outcome Statements (LOS)

1.1. Content Specification Outlines

CSOs - Content Specification Outlines (Đề cương đặc tả nội dung) là tài liệu định rõ các chủ đề, kiến thức cần thiết, và hướng dẫn chi tiết về nội dung kiểm tra được sử dụng bởi ICMA (Institute of Certified Management Accountants).

CSOs đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì chất lượng của các kỳ thi do ICMA tổ chức bằng cách định rõ nội dung và yêu cầu kiến thức cụ thể. Cách ICMA sử dụng CSOs như sau:

 • Đặt nền tảng cho sự phát triển của từng phần thi: CSOs cung cấp khung chương trình, nhìn chung về những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho từng phần thi, tạo điều kiện cho quá trình phát triển nội dung.
 • Đảm bảo mỗi phần có phạm vi phủ sóng nhất quán, mỗi phần thi bao gồm một phạm vi nội dung rộng, phản ánh đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học.
 • Truyền đạt thông tin chính xác và chi tiết về nội dung của kỳ thi cho thí sinh.

Bên cạnh đó nhờ CSOs, các đơn vị xuất bản giáo trình CMA hay các đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo CMA như SAPP có cái nhìn tổng thể về những gì một khóa học CMA cần phải bao hàm để đáp ứng yêu cầu của ICMA, giúp cho học viện được trang bị những nội dung học liệu một cách đầy đủ, chính xác.

cma-part-1-03-Content Specification Outlines

CSOs đặt ra tỷ lệ phần trăm bao phủ cho mỗi chủ đề trong phần thi, thể hiện mức độ quan trọng tương đối của chúng. Đồng thời, chúng chỉ định mức độ bao phủ cụ thể cho từng chủ đề thi để đo lường sự sâu sắc và phạm vi của chủ đề, phản ánh sự đa dạng từ kiến thức cơ bản đến sự hiểu biết sâu sắc.

Mức độ này biến đổi từ kiến thức cơ bản về một lĩnh vực chủ đề (Cấp độ A) đến sự hiểu biết sâu rộng và khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản của một môn học (Cấp độ C). ICMA xác định ba cấp độ bao phủ như sau:

 • Cấp độ A: Đòi hỏi mức độ kỹ năng về kiến thức và hiểu biết.
 • Cấp độ B: Yêu cầu trình độ kỹ năng về kiến thức, hiểu biết, ứng dụng và phân tích.
 • Cấp độ C: Đòi hỏi trình độ kỹ năng nhận thức, hiểu biết, ứng dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.

1.2. Learning Outcome Statement

Learning Outcome Statements (LOSs) - Báo cáo Kết quả học tập của CMA cung cấp một lời giải thích chi tiết và cụ thể hơn về các kỹ năng mà một ứng viên thành công cần phải sở hữu.

Để xem chi tiết từng phần của LOS, mời bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY!

Những căn cứ trên cũng đã một phần chứng minh cho việc sở hữu chứng chỉ CMA không chỉ góp phần giúp người học được trang bị những kiến thức sát với thực tế và được cập nhật liên tục. Sở hữu chứng chỉ CMA còn phản ánh khả năng thích ứng của ứng viên trong mắt nhà tuyển dụng với những biến động trong tình hình kinh tế tài chính hiện nay. Điều này càng khẳng định giá trị của chứng chỉ CMA, đặt nó ở vị thế quan trọng trong ngành kế toán quản trị.

2. Chương trình đào tạo Part 1 bài thi CMA (Financial Planning, Performance, and Analytics)

Part 1 của chương trình đào tại chứng chỉ CMA bao gồm các chủ đề chi tiết liên quan đến Hoạch định Tài chính, Quản trị Hoạt động và Phân tích (Financial Planning, Performance, and Analytics).

Trong phần này, học viên sẽ được tiếp cận với các khía cạnh cụ thể của quy hoạch tài chính, quản trị hiệu suất hoạt động kinh doanh và kỹ năng phân tích cần thiết để đưa ra quyết định chiến lược và tái cấu trúc kinh doanh. Nói cách khác, phần này giúp học viên hiểu rõ về quá trình lập kế hoạch tài chính, quản lý các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, và thực hiện phân tích chi tiết để đưa ra các quyết định thông tin.

Phần

Nội dung đào tạo

Môn học 

Trọng số kiến thức 

CMA Part 1 Section A (1A) - External Financial Reporting Decision

Tập trung chủ yếu vào các báo cáo tài chính liên quan đến thông tin kế toán. Những báo cáo này được xem xét bởi những cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài của tổ chức, do đó, chúng cần tuân thủ các yêu cầu cụ thể.

Các báo cáo này thường được chuẩn bị bởi kế toán viên trong tổ chức và thường bao gồm nhiều loại tài liệu như thuyết minh, báo cáo hoặc tóm tắt.

1. Financial statements

2. Recognition, measurement, valuation and disclosure

15%

CMA Part 1 Section B (1B) - Planning, Budgeting and Forecasting

Nghiên cứu trong phần này yêu cầu học viên giải quyết các tình huống tài chính, áp dụng các nguyên tắc kế toán và thực hiện lập ngân sách một cách có logic và hiệu quả.

Phần này của kỳ thi CMA sẽ đánh giá khả năng kết hợp giữa các khái niệm kế toán và kỹ năng thực tế về tài chính của học viên. 

Đây là nơi mà bạn có cơ hội thể hiện những kỹ năng chiến lược cấp cao trong lập việc kế hoạch, ngân sách và dự báo.

 1. Strategic planning
 2. Budgeting Concepts
 3. Forecasting techniques
 4. Budgeting methodologies
 5. Annual profit plan and supporting schedules
 6. Top-level planning and analysis

20%

CMA Part 1 Section C (1C) - Performance Management

Thực hành kỹ năng trong việc xác định hệ thống chi phí tiêu chuẩn và giải thích lý do tại sao hệ thống đó sẽ hoạt động hiệu quả nhất.

Các câu hỏi trong phần này có thể đòi hỏi học viên phải xác định và phát triển nhiều khía cạnh, đặc biệt là khả năng giải thích mối quan hệ giữa các số liệu như KPIs và kế hoạch tài chính chiến lược của tổ chức.

 1. Cost and Variance Measures
 2. Responsibility Centers and Reporting Segments
 3. Performance Measures

20%

CMA Part 1 Section D (1D) - Cost Management

Học viên sẽ áp dụng kiến thức về cách sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định các phần chi phí hỗn hợp.

Các câu hỏi trong phần này có thể tập trung vào phân tích chi phí và bao gồm những vấn đề như giá trị quy trình, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp...

 1. Measurement concepts
 2. Costing Systems
 3. Overhead costs
 4. Supply Chain Management
 5. Business Process Improvement

15%

CMA Part 1 Section E (1E) - Internal Control

Các thủ tục kiểm soát nội bộ phải tuân theo các quy định pháp luật. Vì thế phần này của kỳ thi CMA sẽ đòi hỏi bạn có kiến thức về nhiều đạo luật và hướng dẫn liên quan đến quản trị, cơ cấu tổ chức, chính sách, rủi ro và kiểm toán.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải nắm vững cách áp dụng thủ tục kiểm soát nội bộ cho các loại công ty khác nhau, bao gồm cả công ty tư nhân, công ty cổ phần và nhiều hình thức doanh nghiệp khác nhau

 1. Governance, Risk, and Compliance
 2. Systems Controls and Security Measures

15%

CMA Part 1 Section F (1F) - Technology & Analytics

Nội dung phần này phản ánh thực tế công việc của các chuyên gia kế toán hiện đại - những người ngày càng sử dụng nhiều công nghệ và hệ thống tích hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Phần này tập trung vào các chủ đề cao cấp như: Cách sử dụng hệ thống thông tin, cách quản lý dữ liệu và cách tự động hóa các nhiệm vụ tài chính...

Điều quan trọng là học viên hiểu được cách phân tích dữ liệu, đặc biệt là khi tất cả dữ liệu đó có khả năng được thu thập và báo cáo dưới dạng kỹ thuật số.

 1. Information Systems
 2. Data Governance
 3. Technology-Enabled Finance Transformation
 4. Data Analytics

15%

Một số chủ đề, môn học trong bài thi CMA Part 1 có thể quen thuộc với bạn nếu bạn đã hoàn thành chương trình học chuyên ngành kế toán hoặc tham gia một số kỳ thi kế toán trước khi tham gia CMA. Tuy nhiên, vẫn cần dành thời gian để xem xét lại và đảm bảo rằng bạn không chỉ biết lý thuyết mà còn có thể áp dụng kiến thức của mình dưới áp lực trong bối cảnh thực tế.

Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi CMA và tăng cơ hội pass kỳ thi trong tương lai.

Xem thêm: Tổng hợp tài liệu tự học CMA "gối đầu giường" cho bất kỳ ai

Chương trình đào tạo Part 1 bài thi CMA

Ngoài việc hiểu nội dung kiến thức cần thiết, việc quan trọng là phải hiểu cách bài kiểm tra CMA được thiết lập và cấu trúc như thế nào, cũng như loại câu hỏi nào cần được chuẩn bị.

3. Có bao nhiêu câu hỏi trong bài thi CMA Part 1? Cấu trúc đề thi CMA Part 1

3.1. Thông tin tổng quan

Chương trình CMA được tổ chức thi trên máy tính. Cấu trúc kỳ thi CMA nói chung và Part 1 nói riêng đều bao gồm hai phần chính là phần Trắc nghiệm (MCQ - Multiple-choice questions) và phần Tiểu luận (Essay).

Với tổng thời gian thi Part 1 là 4 giờ thì phần trắc nghiệm sẽ chiếm 75% với thời gian là 3 giờ cho 100 câu hỏi, trong khi phần tiểu luận có thời gian là 1 tiếng và bao gồm 2 câu hỏi tự luận, mỗi câu tự luận cần hoàn thành trong khoảng 30 phút.

cấu trúc bài thi cma part 1

3.2. Phần thi MCQs

Với bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm, IMA đã phân loại chúng thành các loại câu hỏi khác nhau để hỗ trợ học viên trong quá trình ôn tập:

 • Câu hỏi đóng: Dạng câu hỏi mà người dự thi chỉ có thể trả lời bằng câu ngắn gọn và chỉ có một câu trả lời duy nhất.
 • Hoàn thành câu: Câu hỏi chưa hoàn thiện, yêu cầu học viên lựa chọn đáp án đúng dựa vào gợi ý có sẵn trong đề thi để hoàn thiện câu.
 • Câu hỏi phủ định: Loại câu hỏi này bao gồm các cụm từ phủ định như "ngoại trừ," "không," "trừ khi," "ít nhất," v.v. Có bốn lựa chọn, trong đó có ba đáp án đúng và thí sinh phải chọn ra một câu trả lời sai.
 • Câu hỏi đánh giá: Dạng câu hỏi mà học viên phải lựa chọn đáp án dựa trên mức độ từ chưa tốt đến tốt nhất.

Mỗi câu hỏi trong phần trắc nghiệm của bài thi có trọng số như nhau, và không trừ điểm cho câu trả lời sai. Điều này có nghĩa là câu trả lời đúng bạn sẽ được tính điểm, và câu trả lời sai không ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Vì thế, thí sinh được khuyến khích trả lời câu hỏi trắc nghiệm càng nhiều càng tốt, ngay cả khi bạn không chắc chắn về câu trả lời.

Phần thi MCQ sẽ đóng góp 75% vào điểm cuối cùng của bạn, và để chuyển sang phần tiếp theo tức phần Essay, bạn cần đạt ít nhất 50% điểm trên phần MCQ. Nếu trong trường hợp bạn không đạt yêu cầu thì bài thi sẽ được dừng lại.

Phần thi MCQs trong bài thi Part 1 CMA

3.3. Phần thi Essay

Như đã đề cập trước đó, phần tiểu luận trong kỳ thi CMA bao gồm hai câu hỏi hoặc tình huống. Trong phần này, bạn sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi và có thể cần thực hiện các phép tính toán. Điểm số cho phần tiểu luận chiếm 25% và được chấm điểm trực tiếp bởi các chuyên gia, không phải máy tính, do đó việc khai thác nội dung chuyên sâu về chủ đề sẽ giúp tối đa hóa số điểm của bạn. 

Phần thi Essay trong bài thi Part 1 CMA

Quá trình hoàn thành phần Essay cũng sẽ được thực hiện trên máy tính và thí sinh có thể triển khai bài thi tự luận theo hai cách:

 • Dưới dạng một đoạn văn mạch lạc, đảm bảo các yêu cầu của đề bài. Đoạn văn cần có bố cục rõ ràng, luận điểm chính xác, luận cứ thuyết phục, dẫn chứng phong phú và phù hợp.
 • Dưới dạng một danh sách các ý chính, được liệt kê theo thứ tự logic. Danh sách cần có đầy đủ các ý chính của đề bài, được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Việc sắp xếp câu trả lời theo dạng đầu mục gạch đầu dòng và dàn ý giúp thí sinh kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo rằng tất cả các nội dung được hỏi đã được thảo luận đầy đủ.

Thường thì một câu hỏi tự luận có thể đòi hỏi trả lời đồng thời nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó, thí sinh cần đọc câu hỏi một cách cẩn thận và xác định đầy đủ yêu cầu qua những động từ thường xuất hiện như trình bày định nghĩa (define), giải thích (interpret), so sánh (compare/contrast).

Một trong những lời khuyên quan trọng từ Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) cho các thí sinh CMA là tập trung trực tiếp vào cốt lõi của vấn đề, đồng thời sử dụng chính xác các từ khóa và thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến nội dung kiến thức được đặt ra.

Trong bài làm phần thi tự luận, thí sinh cần sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, các thí sinh không thành thạo tiếng Anh chuyên ngành cũng không cần quá lo lắng vì kỳ thi chứng chỉ CMA không yêu cầu quá khắt khe về tiếng Anh. Một số lỗi về chính tả và ngữ pháp cơ bản, nếu không ảnh hưởng nhiều đến ý nghĩa, có thể được xem xét và bỏ qua mà không bị trừ điểm.

Có thể bạn quan tâm: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CMA cho người mới bắt đầu!

4. Cần đạt CMA Part 1 bao nhiêu điềm thì qua?

Điểm tối đa trong Part 1 của chứng chỉ CMA mà thí sinh có thể đạt được là 500 điểm. Do đó, để vượt qua bài thi (pass) CMA Part 1, thí sinh cần ít nhất 360 điểm, tương đương với ít nhất 72% của tổng điểm tối đa:

 • Đối với phần thi MCQ, thí sinh cần đạt ít nhất 50% số câu hỏi đúng, tức là 50/100 câu. Tổng điểm cho phần thi MCQ chiếm 75% tổng điểm, tương đương với 375/500 điểm.
 • Đối với phần thi Essay, số điểm tối đa cho phần này là 125/500 điểm.

Lưu ý: Nếu bạn đạt cao hơn 360 điểm ở phần MCQs, bạn sẽ được công nhận Pass kỳ thi ngay mà không cần bước sang bài thi Essay.

cma-part-1-08-bao nhiêu điểm thì đỗ CMA Part 1

Thời gian thông báo kết quả kỳ thi CMA thường là sau 6 tuần kể từ ngày thi cuối cùng. Kết quả sẽ được thông báo qua email từ Bộ phận Chứng nhận kỳ thi IMA. Sau khi công bố, bạn cũng có thể sử dụng trung tâm hỗ trợ để đặt câu hỏi thông qua dịch vụ trò chuyện và nhận câu trả lời qua tin nhắn.

Email thông báo điểm sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tổng số điểm bạn đã đạt được trong kỳ thi CMA, bao gồm cả điểm từ phần Multiple Choice Questions (Câu hỏi trắc nghiệm) và phần Essay (Tiểu luận). Đồng thời, email cũng sẽ thông báo trạng thái kết quả của bài thi, xác định liệu bạn đã ĐỖ (pass) hay KHÔNG ĐỖ (not pass).

Lưu ý: Nếu thí sinh phát hiện có sai sót sau khi nhận kết quả và muốn kiểm tra lại, họ có thể liên hệ với trung tâm khảo thí Prometric để yêu cầu phúc khảo. Quá trình này thường bao gồm xem xét lại các phần thi và kiểm tra lại điểm số để đảm bảo tính chính xác của kết quả. Thí sinh nên tuân theo hướng dẫn cụ thể từ tổ chức quản lý kỳ thi để đảm bảo rằng mọi thắc mắc được giải quyết một cách công bằng và chính xác.

5. Part 1 bài thi CMA có khó không? Tỷ lệ đỗ CMA Part 1 là bao nhiêu?

Theo thông tin cập nhật sau kỳ thi tháng 12 năm 2023, tỷ lệ qua môn toàn cầu cho cả phần Part 1 và Part 2 của kỳ thi CMA là 50%.

Điều này cho thấy rằng độ khó của kỳ thi được duy trì ở mức cao, và chỉ một số ít thí sinh đạt được kết quả đỗ.

Thông tin thêm về tỷ lệ thi đỗ của học viên tại SAPP sau kỳ thi tháng 12 năm 2023 là 66%. Điều này cho thấy phần nào chương trình CMA tại SAPP đáp ứng được chất lượng của kỳ thi CMA và sự mong đợi của học viên.

Pass rate CMA hai phần thi - 2023

Từ đây có thể đánh giá được độ khó của CMA, không riêng phần 1 trong kỳ thi CMA. Mỗi part của kỳ thi CMA tập trung vào các khía cạnh khác nhau của ngành kế toán quản trị. Kỳ thi Part 1 của CMA tập trung vào các chủ đề kế toán, trong khi kỳ thi Part 2 của CMA tập trung vào các chủ đề tài chính nâng cao.

Vì vậy, người có kinh nghiệm kế toán sẽ có thể xử lý bài thi Part 1 “dễ dàng” hơn, trong khi người có kinh nghiệm tài chính sẽ có thể thấy bài thi Part 2 “dễ thở” hơn.

Tuy vậy, không có câu trả lời cụ thể về việc Part nào là dễ hơn, điều này còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức cụ thể của mỗi cá nhân. Quan trọng nhất vẫn nên dành thời gian học tập và chuẩn bị đầy đủ cho mỗi Part.

6. Part 1 CMA và một vài điểm chung với một số chứng chỉ kế toán - kiểm toán - tài chính khác

Nội dung của CMA Part 1 thường có sự tương đồng với một số bài kiểm tra chuyên môn khác. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi CMA, những người có kinh nghiệm hoặc đã thi qua các kỳ thi chuyên môn khác có thể thấy một số nội dung quen thuộc, nhất là nếu bạn đã đậu các kỳ thi như CPA hoặc CFA.

CMA Part 1 có sự trùng lặp về kiến thức ở một số câu hỏi so với CPA và CFA

6.1. Phần A của kỳ thi CMA Part 1 và Financial Reporting and Analysis (FRA) trong CFA Level 1

Cả hai đều tập trung vào lĩnh vực quan trọng của báo cáo và phân tích tài chính. Tuy giáo trình CFA tiếp cận vấn đề từ góc độ phân tích nhiều hơn, nhưng section A (External Financial Reporting Decision) CMA lại tập trung hơn vào khía cạnh báo cáo tài chính. Điều này có thể dẫn đến sự chú ý khác nhau đối với các khía cạnh của thông tin tài chính và cách áp dụng nó trong ngữ cảnh kinh doanh thực tế.

Xem thêm: CMA và CFA - Đâu là chứng chỉ phù hợp dành cho bạn?

6.2. Phần A của kỳ thi CMA Part 1 được coi là "phiên bản rút gọn" của FAR trong Kỳ thi CPA

Nếu bạn đã đỗ kỳ thi FAR (Financial Accounting and Reporting), bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt cho phần này của kỳ thi CMA Part 1. Cả hai phần thi đều tập trung vào lĩnh vực kế toán và báo cáo tài chính, với sự chú ý đặc biệt đối với các khía cạnh quan trọng của thông tin tài chính và cách áp dụng nó trong môi trường kinh doanh thực tế.

Phần E trong bài thi CMA Part 1 có trùng lặp về nội dung kiến thức so với bài thi CPA (phần AUD)

6.3. Phần E trong kỳ thi CMA Part 1 có sự tương đồng với phần Auditing and Attestation (AUD) trong Kỳ thi CPA

Trong Phần E của CMA (Internal Control) - chủ đề chính là vai trò của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Ngược lại, phần AUD trong CPA tập trung nhiều hơn vào quan điểm của kiểm toán viên bên ngoài. Tuy cả hai phần đều thảo luận về kiểm soát nội bộ, nhưng phương pháp tiếp cận và góc độ có thể khác nhau. Phần E của CMA có thể đặt nặng hơn vào cách doanh nghiệp tự quản lý và giám sát kiểm soát nội bộ, trong khi phần AUD của CPA có thể đề cập đến cách kiểm toán viên bên ngoài đánh giá và đảm bảo tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ.

6.4. Phần B, C và D trong kỳ thi CMA Part 1 có sự tương đồng với phần Business Environment and Concepts (BEC) trong Kỳ thi CPA

Trong trường hợp này, kỳ thi CMA có sự chuyên sâu hơn về các khía cạnh nhất định, nhưng bạn sẽ gặp những câu hỏi tương tự về hoạch định chiến lược và kế toán chi phí trong BEC. Cả hai kỳ thi đều chú trọng vào hiểu biết về môi trường kinh doanh và khả năng áp dụng kiến thức kế toán trong ngữ cảnh chiến lược tổ chức. CMA có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn và chi tiết hơn về các khía cạnh nhất định của hoạch định chiến lược và kế toán chi phí, trong khi BEC của CPA có thể có phạm vi rộng hơn và tập trung vào các khái niệm tổng quan hơn về kinh doanh.

Xem thêm: So sánh chứng chỉ CPA Úc và CMA - Nên học chứng chỉ nào?

7. Vậy học CMA Part 1 mất bao lâu?

Để chinh phục được Part 1 của kỳ thi CMA, việc xây dựng một kế hoạch học tập chi tiết và hiệu quả là không thể phủ nhận. Vậy học CMA Part 1 mất bao lâu? SAPP Academy đề xuất bạn nên dành ít nhất 16 tuần (tương đương với 4 tháng), với tổng 170 giờ học để chuẩn bị cho Part 1 trong kỳ thi chứng chỉ CMA.

Quan trọng nhất, bạn hãy đặt ra một lịch trình cụ thể về thời gian học mỗi ngày. Để quá trình học tập được dễ dàng, bạn có thể:

 • Phân chia chủ đề: Chia chủ đề thành các phần nhỏ để dễ quản lý. Điều này giúp bạn tập trung vào từng phần một cách hiệu quả.
 • Ưu tiên chủ đề quan trọng và khó hơn: Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho những phần này để đảm bảo hiểu biết sâu sắc.
 • Đặt ra mục tiêu cụ thể hàng ngày hoặc hàng tuần: Nhằm theo dõi tiến độ và đảm bảo bạn đang duy trì tốc độ học đều đặn.
 • Xác định thời gian trong ngày mà bạn tập trung tốt nhất và dành thời gian học CMA trong khoảng thời gian đó.
 • Dành thời gian cuối tuần hoặc mỗi kỳ để ôn tập lại kiến thức đã học. Điều này giúp củng cố và làm tươi mới thông tin.
 • Chú trọng giữa lý thuyết và bài tập thực hành, bằng cách giải các bài tập và ví dụ.
 • Định kỳ kiểm tra tiến độ và điều chỉnh kế hoạch học tập của bạn nếu cần thiết.

Lựa chọn phương pháp tự học Part 1 đặt ra một thách thức đáng kể cho bạn, bắt đầu từ việc nghiên cứu phương pháp đến việc đảm bảo khả năng tự nghiên cứu tài liệu. Do đó, phần lớn học viên thường chọn lựa một khoá học để tối ưu thời gian, nỗ lực và chi phí cơ hội.

Chinh phục Part 1 kỳ thi CMA cần gì

Nếu bạn đang muốn khám phá những công cụ học tập đa dạng, giải pháp đào tạo toàn diện, được hướng dẫn chặt chẽ bởi đội ngũ giáo viên chuyên gia với nền tảng học tập cá nhân hoá, thì SAPP Academy sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho các Certified Management Accountant tương lai!

8. CMA Part 1 vs Part 2

CMA Part 1 và Part 2 là hai phần học độc lập với nhau, với nội dung kiến thức hoàn toàn khác nhau nên học viên có thể linh hoạt lựa chọn thứ tự học thi mỗi phần.

Đối với bài thi CMA Part 1, nội dung thi sẽ tập trung chủ yếu vào lý thuyết, đi sâu vào các định nghĩa và khái niệm toàn diện về CMA, đồng thời nội dung học Part 1 dài hơn nội dung học Part 2. Xuyên suốt Part 1 sẽ đề cập đến các vấn đề về hoạch định tài chính, quản trị hoạt động và phân tích.

Khi học Part 1, học viên cần có một số kiến thức và kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính, hoạch định chiến lược, lập ngân sách, kỹ thuật dự báo, thông thạo các khái niệm và biện pháp đo lường chi phí, hiểu phương pháp tính toán và quản lý chi phí, kiểm soát nội bộ, quản trị, cơ cấu tổ chức, chính sách, rủi ro, và kiểm toán, kết hợp của công nghệ vào phân tích dữ liệu.

So sánh CMA part 1 và CMA part 2

Trong khi đó, bài thi CMA Part 2 có nội dung thi tập trung vào phân tích số liệu và ứng dụng thực tế nhiều hơn. Tập trung vào các vấn đề quản trị tài chính chiến lược

Bài thi CMA Part 2 tập trung vào các vấn đề quản trị tài chính chiến lược, đề cập đến các kiến thức về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, vận dụng các mô hình, cấu trúc lãi suất và độ nhạy trái phiếu, tính điểm hòa vốn, đánh giá tác động của doanh thu hoạt động đối với quyết định mua bán, đề xuất chiến lược định giá. Ngoài ra, khi học Part 2, học viên cần các kiến thức về quản lý rủi ro, các tính toán liên quan đến dòng tiền trước và sau thuế và tiêu chuẩn đạo đức của IMA.

Vậy CMA Part 1 hay 2 khó hơn? Mỗi Part của kỳ thi CMA sẽ tập trung đến những khía cạnh khác nhau trong ngành kế toán quản trị. Do đó, thông thường những học viên có kinh nghiệm về kế toán sẽ có thể xử lý bài thi Part 1 “dễ dàng” hơn, trong khi học viên đã có kinh nghiệm tài chính sẽ có thể thấy bài thi Part 2 “dễ thở” hơn.

Tuy vậy, không có câu trả lời cụ thể về việc so sánh độ khó của 2 phần học cũng như phần thi nào dễ hơn. Cảm nhận độ khó của mỗi học viên sẽ khác nhau, điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm và lượng kiến thức cụ thể của mỗi cá nhân cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng người

9. Chinh phục CMA cùng SAPP Academy ngay hôm nay!

Khởi đầu từ năm 2014, SAPP Academy là học viện hàng đầu cung cấp chương trình đào tạo các chứng chỉ ACCA, CFA, CMA. Hiện tại, SAPP Academy đối tác đào tạo cấp độ Vàng của ACCA và cũng là đối tác đào tạo cấp độ Bạc của IMA. Điều này chứng minh cam kết và chất lượng của học viện trong việc cung cấp chương trình đào tạo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Với cam kết mang đến giải pháp đào tạo toàn diện, SAPP Academy giúp học viên nắm vững các chứng chỉ nghề nghiệp hàng đầu trên thế giới.

 •  Bất kỳ chương trình đào tạo nào tại SAPP, dù là online, offline, blended hay hybrid, đều được thiết kế theo tiêu chuẩn Khung Giáo dục Toàn Cầu (UDL). Mục tiêu là tạo ra một môi trường học tập tích cực và linh hoạt.
 • Lộ trình học tập tại SAPP Academy không chỉ chủ động mà còn được "cá nhân hoá" theo từng đối tượng học viên, được xây dựng bởi Đội ngũ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo.
 • Kho học liệu tại SAPP được thiết kế bằng cách kết hợp giữa mô hình Backward Design và ADDIE, tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế giáo dục UDL. Học liệu không chỉ mạch lạc và chi tiết, mà còn hỗ trợ việc hiểu sâu kiến thức thông qua việc mô hình hóa và cung cấp ví dụ sinh động. Nhiều học liệu được thiết kế song ngữ Anh - Việt, nhằm đảm bảo rằng học viên hiểu rõ và nắm bắt được kiến thức một cách chắc chắn. 

Trước khi bắt đầu chương trình CMA - Part 1 tại học viện SAPP, học viên sẽ được hỗ trợ MIỄN PHÍ với chương trình nền tảng Kế toán tài chính & Kế toán quản trị (FIA). Đây là một giai đoạn chuẩn bị quan trọng giúp học viên có cơ sở vững chắc trước khi tham gia vào học CMA - Part 1 tại SAPP:

 • Khóa học nền tảng Kế toán tài chính bao gồm hai phần chính là "Recording Financial Transactions" (Ghi nhận giao dịch) và "Maintaining Financial Records" (Lưu trữ sổ sách). 
 • khóa học nền tảng Kế toán quản trị bao gồm "Management Information" (Thông tin quản trị) và "Managing Costs and Finance" (Quản lý chi phí và tài chính).

Ngoài ra, học viên sẽ được cung cấp một loạt các tài liệu quan trọng, bao gồm học liệu chính thức, tài liệu bổ trợ, bộ đề khảo thí cũng như cơ hội tham gia thi thử trong quá trình học tập. Thêm vào đó, học viên còn có cơ hội để đặt câu hỏi và nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên chuyên môn, giải quyết những thắc mắc cụ thể và phức tạp.

Tất cả đều nhằm giúp học viên có được chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ thi CMA - Part 1!

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo CMA tại SAPP Academy!!!

Tổng Kết

Với những thông tin mà SAPP cung cấp trên đây, hy vọng rằng bạn đã nắm được Part 1 CMA gồm những gì và có cái nhìn đầy đủ hơn về phần thi Part 1 trong kỳ thi chứng chỉ U.S. CMA. Trong nội dung tiếp theo, hãy tiếp tục cùng SAPP tìm hiểu những thông tin chi tiết về CMA Part 2.

Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với SAPP Academy ngay để giải đáp mọi thắc mắc:

logo logo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107516887

Ngày cấp: 26/07/2016.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

Địa chỉ: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Cơ sở 1: Tầng 8, Tòa nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Cơ sở 3: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

19002225 support@sapp.edu.vn Liên hệ hợp tác: marketing@sapp.edu.vn
DMCA.com Protection Status
CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by SAPP Academy. CFA®, Chartered Financial Analyst®, CFA Society® are trademarks owned by CFA Institute.
© 2021 Sapp.edu.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by
FAGO AGENCY